Menu
Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

Επιστημονικό Σεμινάριο 

Το επιστημονικό σεμινάριο στηρίζεται στην αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής. Με τη βοήθεια του προγράμματος, το παιδί εκπαιδεύεται στην ουσιαστική αντιμετώπιση των δυσκολιών στην ορθογραφία μέσα από τις πολυαισθητηριακές μεθόδους, τα ομαδικά παιχνίδια, τα μαθηματικά προβλήματα, τις μαθηματικές πράξεις και τις ασκήσεις ιχνηλάτησης και συγκέντρωσης. Το παιδί μαθαίνει τη σωστή χρήση των ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων στηριζόμενο στην γνώση της θεματικής και καταληκτικής ορθογραφίας τους με τις αντίστοιχες εξαιρέσεις και στην ομαδοποίηση των καταλήξεων, της κλίσης και της τοποθέτησης τους μέσα στις  προτάσεις.

Ο στόχος της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν προφορικά τους γραμματικούς κανόνες και να γνωρίζουν, όταν τους ζητηθεί, να τους εφαρμόσουν γραπτώς, ακολουθώντας έναν εναλλακτικό και πιο διασκεδαστικό τρόπο. Ειδικότερα:

• Για τους θεραπευτές, ο στόχος είναι να τους παρουσιάσει ένα ουσιαστικό και επεξεργάσιμο πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών της ορθογραφίας μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, μαθηματικά προβλήματα, αριθμητικές πράξεις και  πολυαισθητηριακές δραστηριότητες
• Για τους εκπαιδευτικούς, ο στόχος είναι να αποκτήσουν ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας, αλλά και έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας των γραμματικών κανόνων μέσα στην τάξη.
• Για τους γονείς, ο στόχος  είναι να βοηθήσουν το παιδί τους να κατανοήσει με πιο μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο τους γραμματικούς κανόνες που αφορούν τα μέρη του λόγου.

Το σεμινάριο απευθύνεται:
• Σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της δυσορθογραφίας και των επιπτώσεων της στη μαθησιακή διαδικασία.
• Σε επαγγελματίες ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, οι οποίοι συνεργάζονται με παιδιά που παρουσιάζουν ποικίλες μαθησιακές δυσκολίες, όπως αυτές στην ορθογραφία και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την  αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους.
• Σε γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της Δυσορθογραφίας στην καθημερινή, αλλά και σχολική ζωή του παιδιού τους και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia logo           socialpolicy       filologikos istotopos


 

Θεματικές:

Μορφολογία: Κλίση ουσιαστικών / επιθέτων/ ρημάτων


Το παιδί κατανοεί τη μορφή και τη δομή της  ελληνικής γλώσσας. Η ανάπτυξη, η επεξεργασία και η ανάλυση βασικών στοιχείων του προφορικού λόγου, σε επίπεδο κλίσης αποτελούν το πρώτο σημαντικό σκαλοπάτι, για το πέρασμα στο γραπτό λόγο που αφορά τα βασικά μέρη του λόγου. Αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας μέσω της γραμματικής:


o    Ουσιαστικά
Αυτή η θεματική ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο), ώστε να δείξει πως ένα ουσιαστικό μπορεί να είναι αρσενικό ή θηλυκό ή ουδέτερο και να διαχωρίσει τη θέση του από το επίθετο που είναι και τα τρία γένη μαζί.  Οι ενδεικτικές ασκήσεις θα δείξουν τον τρόπο που το παιδί μπορεί να κατανοήσει το εννοιολογικό και κλιτικό κομμάτι των ουσιαστικών, το κομμάτι των εξαιρέσεων σε κάθε κατάληξη και το κομμάτι ομαδοποίησης   
o    Επίθετα
Τα επίθετα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την ιδιότητα ενός ουσιαστικού. Στόχος της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας του επιθέτου, η αναγνώρισή του μέσα σε ένα κείμενο, η κλίση του μέσω ομαδοποίησης των καταλήξεων και η παράλληλη εκμάθηση των καταλήξεων και των εξαιρέσεων τους
o    Ρήματα - Ενεργητική Φωνή
Αυτή η θεματική ενότητα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ρημάτων της ενεργητικής φωνής, τόσο στο θεματικό, όσο και στο γραμματικό κομμάτι των λέξεων. Περιέχει κανόνες και δραστηριότητες που αφορούν τις καταλήξεις, τις εξαιρέσεις, τις κλίσεις των ρημάτων σε όλους τους χρόνους καθώς και τη χρήση τους μέσα σε προτάσεις. Επίσης, περιέχει πιο εξειδικευμένες ασκήσεις με τα ρήματα που αλλάζουν το θέμα κατά την κλίση τους σε διάφορους χρόνους.
o    Ρήματα - Παθητική Φωνή
Αυτή η θεματική ενότητα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ρημάτων της παθητικής φωνής. Περιέχει κανόνες και δραστηριότητες που αφορούν τις καταλήξεις, τις εξαιρέσεις, τις κλίσεις των ρημάτων σε όλους τους χρόνους καθώς και τη χρήση τους μέσα σε προτάσεις. Επίσης, περιέχει πιο εξειδικευμένες ασκήσεις με τα ρήματα που αλλάζουν το θέμα κατά την κλίση σε διάφορους χρόνους και τους τρόπους που αλλάζουν τα ρήματα και η κλίση τους από την ενεργητική στην παθητική φωνή.Βιωματικά – Διαδραστικά Παιχνίδια


Τα συγκεκριμένα παιχνίδια αποτελούν το τελευταίο βήμα για την αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας. Με συγκεκριμένες οδηγίες και με διάφορα υλικά το παιδί μαζί με τη βοήθεια του ενήλικα συμμετέχει στη δημιουργία αυτών των παιχνιδιών. Τα παιχνίδια αφορούν τις καταλήξεις των ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων, καθώς και τις εξαιρέσεις τους. Έτσι, το παιδί αντιλαμβάνεται με πιο εποικοδομητικό και διαδραστικό τρόπο το καταληκτικό κομμάτι των λέξεων, καθώς τα φτιάχνει το ίδιο.


Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:

Η Ιωάννα Δημητριάδου εργάζεται ως Ειδική Παιδαγωγός σε παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες από το 2001. Έκανε την πρακτική της άσκηση στο νηπιαγωγείο του Ελληνογαλλικού Σχολείου "Άγιος Διονύσιος", στο Κέντρο ατόμων με ψυχοπαθολογικά προβλήματα "Η Χαρά", στο ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας "Χατζηπατέρειο", στο ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο "Χλόη" και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών. Εργάστηκε σε έμμισθες θέσεις στον Ο.Α.Ε.Δ. σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και στο Θεραπευτικό Κέντρο «Έργο και Παιδί» στη Λιβαδειά.
  Έκανε τις σπουδές της στο Sheffield Hallam University, United Kingdom (1994-1997, Bachelor of Arts in Educational Psychology, 1997) και στο University of Wales Swansea, United Kingdom (1998-2000 Postgraduate Diploma in Teaching Dyslexic Children). Έχει διπλώματα (Certificates) στο Teaching of Synthetic Phonics (course approved by the University of New York, 2006), στο Teaching of Children with Dyslexia (course approved by the University of New York, 2008), στο Parent Dyslexia Classes (based on Orton- Gillingham Methods). Έχει πιστοποιητικό Επάρκειας του «Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης» (2006) και πιστοποιητικό του «Μέταφων Τεστ», (σε Διεθνές Συνέδριο στην Ελλάδα, 2009). Διαβάστε περισσότερα...

 


Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών, όπως στην Ένωση Γονέων Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες ως αρωγό μέλος, στο Dyscalculia Training Center, στο International Dyslexia Association και στο Institute  for Multisensory Education.
    Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως στο Coursera.org (από το 2014)"The Clinical Psychology of Children and Young People" by University of Edinburgh, 2014, "Supporting children with difficulties in reading and writing" by University of London, 2014, "Introduction to Psychology" by University of Toronto, 2015,  "ADHD: Everyday Strategies for Elementary Students Course Team" by University of Buffalo, SUNY, 2016, στο Alison.οrg , Galway, Ireland,(από το 2016), "Diploma in Educational Psychology', "Working with Students with Special Educational Needs" και "Understanding Dyslexia" και στο Barton System.com (από το 2016) "Teaching Maths". Άπο το 1995 – 2016: 20 ακόμα σεμινάρια που αφορούν θέματα μαθησιακών δυσκολιών,  δυσλεξίας, δυσορθογραφίας, δυσαριθμησίας, ΔΕΠ-Υ, μουσικοκινητικής αγωγής.
    Έχει γράψει άρθρα σε ελληνικά περιοδικά, όπως "Η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας σε δυσλεκτικά παιδιά",  Περιοδικό Απαντήσεις, Δεκέμβριος 2003,  Έτος Α, Τεύχος 8.σελ.20, "Η δεύτερη γλώσσα στα δυσλεκτικά". Περιοδικό Ε Ιατρικά, Απρίλιος 2004, Τεύχος 109. σελ. 19-21και "Τα πρώτα βήματα στην εκμάθηση αγγλικής γλώσσας σε δυσλεκτικά παιδιά",  Περιοδικό Απαντήσεις, Αύγουστος 2005, σελ.20. Είναι Συγγραφέας βιβλίων στο upbility.gr (από το 2014)που αφορούν την αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξίας.
    Είναι Επιστημονικός συνεργάτης του mytwins.gr (από το 2014) για δίδυμα με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Αρθρογραφεί σε blogs για θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών, όπως upbility.gr, mytwins.gr , photodentro.gr , parentbook.gr και workingmoms.gr. Έχει παρουσιάσει διαδικτιακά σεμινάρια στο www.upbility.gr (2014), όπως, Δυσαναγνωσία: ορισμός, χαρακτηριστικά, συμπτώματα, τρόποι αντιμετώπισης (19-11-2014) και Δυσγραφία ή Κακογραφία: ορισμοί, χαρακτηριστικά, διαφορές, αντιμετώπιση (18-03-15). Έχει παρουσιάσει σεμινάριο στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών (2016), όπως Δυσαριθμησία : Ορισμοί, Στατιστικά Στοιχεία, Μορφές, Αίτια,  Χαρακτηριστικά Τρόποι Αντιμετώπισης,  Περιγραφή Περιστατικού (15-02-16)


Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι οι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  1 Απριλίου

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.30-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Γονείς, Φοιτητές

 • Μορφή

  Δια Ζώσης 

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  Φάκελος συνέδρου | Μπλοκ σημειώσεων | Στυλό

Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Συχνές Ερωτήσεις:

Για ποιο λόγο να συμμετέχω στα προγράμματα της Employ;


Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες μέσω αναγνωρισμένου κύρους επιμορφωτών. Για όλους τους επιμορφωτές αναρτάται αναλυτικό βιογραφικό προκειμένου να γνωρίζετε πλήρως το υπόβαθρο και την αξία τους. H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή και πλέον εμπειρία και πλέον στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία - φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


Θέλω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το παρακολουθήσω.


Μην στεναχωριέστε. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας ακολούθως και εμείς θα σας δώσουμε περιθώριο να αποφασίσετε μέχρι και λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή. Θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες και εφόσον το αποφασίσετε, προχωράτε στη συνέχεια στην οριστικοποίηση της συμμετοχής σας.


Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;


Είτε μπορείτε να δείτε ακολούθως τη διαδικασία και να δηλώσετε συμμετοχή μέσω διαδικτύου είτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310.230545 ή 211.7706766 καθημερινά 09.00-18.00.


Χώρος Διεξαγωγής:

 


Βιβλιοθήκη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Αγ. Ελεούσης 4, Ψυρρή

Στάση Μετρό: Monastiraki

Δίδακτρα:

45€
Για εγγραφές μέχρι 28/03/2017

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
55€
Για εγγραφές μέχρι 28/03/2017

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή
65€
Για εγγραφές από 29/03/2017 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
Κατόπιν διαθεσιμότητας και τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αίτηση συμμετοχής:

Δυσορθογραφία | Αθήνα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ*
Invalid Input

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*
Invalid Input

ΠΟΛΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ*
Invalid Input

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ:*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ;*
Invalid Input

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Για να οριστικοποιήσετε τη συμμετοχή σας πρέπει να κάνετε απαραιτήτως τις ακόλουθες ενέργειες:1. Αποστέλλετε την παρούσα αίτηση συμμετοχής και αναμένετε ενημερωτικό μήνυμα στο e-mail που δηλώσατε εντός 48 ωρών.

2. Μόλις λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε κατάθεση της προκαταβολής που είναι 15€.

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
 
EUROBANK 0026.0037.01.0200499162
(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)
Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ - ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY
 
Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Δ16 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.
(Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. Επίσης, μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

3. Εάν είστε σε κατηγορία που δικαιούστε ειδική έκπτωση (φοιτητής/τρια-άνεργος/η) θα πρέπει να προσκομίστε και σχετικό αποδεικτικό (πάσο, βεβαίωση ανεργίας κ.λπ.) κατά την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης διαφορετικά δεν ισχύει η σχετική έκπτωση.

4. Εάν είστε εταιρεία-φορέας και επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη γραμματεία για τα στοιχεία έκδοσης τιμολογίου μόλις αποστείλετε την παρούσα αίτηση.

5. Διαδικαστικές Επισήμανσεις
α. Η συμμετοχή σας θεωρείται δεδομένη μόνο με την εμπρόθεσμη κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό και επιβεβαίωση της συμμετοχής σας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά.
β. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται μόνον εφόσον αποσταλεί φαξ / email ακύρωσης με τα στοιχεία του συμμετέχοντα 10 ημέρες πριν την εκδήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό παρακρατείται εξολοκλήρου και μπορεί μόνο να αντικατασταθεί η συμμετοχή σας με άλλο πρόσωπο για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε τηλεφωνικά την εταιρεία τουλάχιστον (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.
γ.  Σε περίπτωση ματαίωσης της δραστηριότητας υπό ευθύνη της εταιρείας το πόσο επιστρέφεται στους δικαιούχους.
δ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και τηλεφωνικά. Με την παρούσα ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνετε ότι κατανοήσατε και έχετε ενημερωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.e-employ.gr για τη σχετική δραστηριότητα που αναφέρετε πως επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

6. Σε περίπτωση που αποδέχεστε τα παραπάνω (παρ. 1.2.3.4.5) πατήστε αποστολή για να οριστικοποιήσετε την αίτηση συμμετοχής σας. 

*
Invalid Input

Η ανακοίνωση της επιμόρφωσης σε μορφή PDF:

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε pdf εδώ

Ημερομηνία:
1 Απριλίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΑΘΗΝΑ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

ΑΘΗΝΑ

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

Επιστημονικό Σεμινάριο

1 Απριλίου

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

ΑΘΗΝΑ

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

Επιστημονικό Σεμινάριο

2 Απριλίου

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο

Βιωματικό Σεμινάριο

8 - 9 Απριλίου

Παιδικό Ιχνογράφημα: Προσέγγιση & Ερμηνεία

ΠΑΤΡΑ

Παιδικό Ιχνογράφημα: Προσέγγιση & Ερμηνεία

Επιστημονικό Σεμινάριο

8 Απριλίου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

6-7 Μαΐου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

13-14 Μαΐου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΑΘΗΝΑ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

27-28 Μαΐου

Δείτε τις προηγούμενες δράσεις δια βίου εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 211 7706766 / 213 0360288
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Βασ. Όλγας 97, 546 43
T. 2310 230545
F. 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×