Menu

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές με χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μίμηση προτύπου με video modeling

Οι προκλήσεις του να διδάσκεις παιδιά με αυτιστικές συμπεριφορές είναι μεγάλες και ως εκ τούτου ερευνητές και εκπαιδευτές πρέπει να βρίσκουν συνεχώς σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Μια μέθοδος που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι η μίμηση προτύπου /modeling και οι διάφορες εναλλακτικές του. Σε γενικές γραμμές αυτή η μέθοδος βασίζεται στη θεωρία του Bandura (1977) για την κοινωνική μάθηση, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των ανθρώπινων συμπεριφορών μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η μίμηση είναι μια διαδικασία όπου μια συγκεκριμένη δεξιότητα-συμπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα άτομο, ενώ αυτό καλείται ύστερα να αποφασίσει, αν θα την οικειοποιηθεί ή όχι (Martin & Pear, 2002 στο Nikopoulos, & Keenan, 2006).

Παρακολουθώντας για παράδειγμα ένα πρότυπο να εκτελεί σωστά και χωρίς λάθη την επιθυμητή συμπεριφορά/δεξιότητα, το άτομο που παρακολουθεί θα είναι σε θέση σταδιακά να τροποποιήσει τη λάθος συμπεριφορά με τη σωστή ή να την αποκτήσει, όταν αυτή δεν υπάρχει καθόλου (Rachel, 2009). Είναι αναμφισβήτητο όμως το γεγονός ότι στην εποχή μας η τεχνολογία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Η εκπαίδευση και η ειδική αγωγή λοιπόν, δε θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από την τάση αυτή. Συνεπώς λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του video modeling μπορούν τα άτομα με αυτισμό, μέσω ενός ευχάριστου και αποτελεσματικού τρόπου, να ενισχύσουν παλιές ή να μάθουν νέες δεξιότητες.

Έχει αποδειχτεί, για παράδειγμα ότι όταν τα άτομα βλέπουν συνεχώς ένα video με τη συμπεριφορά- στόχο η νέα τους δεξιότητα διαρκεί για περισσότερο καιρό (Saleem κ. συν., 2012). Ανεξάρτητα όμως από το ποιο είδος modeling επιλέξουμε, θεωρείται γενικά μια πολύ καλή και ευέλικτη μέθοδος, αφού στηρίζεται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς και μπορεί να εξατομικευτεί στις ανάγκες, δεξιότητες και ικανότητες του κάθε ατόμου (Alqahtani & Schoenfield, 2014) (Woods, 2007). Επιπλέον πρόκειται για μια μέθοδο, που απαιτεί ελάχιστο εξοπλισμό, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλα τα σχολεία και τους θεσμούς (Thelen, κ. συν., 1979). Τα θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα των ερευνών συνηγορούν υπέρ στη χρήση αυτής της νέας, φρέσκιας και ενδιαφέρουσας διδακτικής μεθόδου.

Βιβλιογραφία
Alqahtani, H. H., & Schoenfeld, N. A. (2014). Teaching Cooking Skills to Young Women with Mild Intellectual Disability: The Effectiveness of Internet Websites. Current Issues in Education, 17(1). Retrieved from http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1302.
Nikopoulos, C., Keenan, M. (2006). Video Modeling and Behavior Analysis. A Guide for Teaching Social Skills to Children with Autism. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Rachel,C.O. (2009). The Effects of a self-monitoring and video self-modeling intervention to increase on-task behavior for children with attention-deficit/Hyper activity disorder, ph faculty of the university graduate school, Indiana University.
Saleem,M., Anderson, C., & Gentile, D. (2012) Effectes of prosocial, Neutral, and Violent video games on childrens helpful and hurtful behaviors. Aggressive behavior.
Thelen, M. H., Fry, R.A., Fethenbach, P.A., & Frautsch, N. M. (1979). Therapeutic videotape and film modeling: A review. Psychological Bulletin, 86, 701-720.
Woods, J. (2007). Increasing Functional and Symbolic Play Skills of Children with Autism Using Activity Schedules and Script-Fading. A Dissertation submitted to the Graduate Faculty in Psychology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Psychology, The City University of New York.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×