Menu
Η ενσυναίσθηση ως παράγοντας ενίσχυσης της ενσωμάτωσης μαθητών σε ένα Σχολείο για όλους
Background photo created by kjpargeter - www.freepik.com

Η ενσυναίσθηση ως παράγοντας ενίσχυσης της ενσωμάτωσης μαθητών σε ένα Σχολείο για όλους

Η ενσυναίσθηση ως παράγοντας ενίσχυσης της ενσωμάτωσης μαθητών σε ένα Σχολείο για όλους

Το σημερινό ελληνικό Σχολείο υποδέχεται όλο και περισσότερους μαθητές διαφορετικού πολιτισμικού, μαθησιακού ή / και εθνοτικού / θρησκευτικού προφίλ, λόγω της υιοθέτησης τα τελευταία χρόνια μιας παιδαγωγικής πολιτικής της ένταξης και της ενσωμάτωσης υπό το πρίσμα των νέων αρχών της πολυπολιτισμικότητας και της αποδοχής του Άλλου / του διαφορετικού στο Σχολείο. Η εικόνα όμως που έχουν οι μαθητές για τα διαφορετικά παιδιά, δεν είναι συνήθως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας ουσιαστικής σχέσης μαζί τους ούτε αντανακλούν τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τις πραγματικές αξίες ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το ελληνικό Σχολείο καλείται, λοιπόν, σήμερα να καλλιεργήσει στους μαθητές δεξιότητες που θα τους κάνουν πιο ευαίσθητους σε ζητήματα διακρίσεων, λιγότερο επιρρεπείς σε ρατσιστικές συμπεριφορές και πιο ανοιχτούς απέναντι στο διαφορετικό, με άξονα σκέψης και δράσης το αξίωμα πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι κα πως οι όποιες διαφορές δεν αποτελούν αποδιοργανωτικό παράγοντα αλλά παράγοντα ενδυνάμωσης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του περιεχόμενου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύριο στόχο την ισότητα ευκαιριών για όλους.

Ο D. Levine αναφέρει χαρακτηριστικά για το ρόλο της ενσυναίσθησης στο Σχολείο: Ως συναίσθηση ορίζω έναν τρόπο σκέψης που χαρακτηρίζεται από συμπονετικότητα και αγνό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Στην πράξη η ενσυναίσθηση είναι ο συνδυασμός κοινωνικών δεξιοτήτων που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα και τη διάθεση να ακούμε τον άλλον, να κατανοούμε, να παίρνουμε αποφάσεις και εντέλει να βοηθάμε. Όλες αυτές οι δεξιότητες διδάσκονται, αν εφαρμοσθούν τα κατάλληλα διδακτικά μοντέλα, αρκεί να αναγνωρισθεί από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση φορείς πως η ενσυναίσθηση πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο της σχολικής και μαθητικής κουλτούρας.

Η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί απλά έναν καταλύτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά σημαντικό χαρακτηριστικό της, το οποίο σε κάποιο βαθμό πρέπει να ενεργοποιηθεί, προκειμένου να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο μαθητής μπορεί να εμπλακεί σε δραστηριότητες που ενεργοποιούν και ενδυναμώνουν την ικανότητά του αυτή. Η εκπαιδευτική πολιτική αλλά και η προσωπική δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών μπορούν να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Μεγάλη σημασία για την ομαλή ένταξη στην τάξη διαδραματίζει η ευαισθησία του εκπαιδευτικού σε ζητήματα κοινωνικών σχέσεων αλλά και οι δεξιότητες του σχετικά με την καλλιέργεια κλίματος αποδοχής των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή και αναπηρίες αλλά και με τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ όλων των παιδιών της τάξης. Ειδικά για τους γονείς παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ σημαντικό να γίνουν τα παιδιά τους αποδεκτά και επενδύουν πολλά σε αυτό. Η εκπαιδευτική πολιτική αλλά και η προσωπική δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών μπορούν να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο εκπαιδευτικός σε ένα ανοιχτό σε όλους Σχολείο προσαρμόζει τις παιδαγωγικές μεθόδους και τους στόχους αγωγής στις επικοινωνιακές προκλήσεις, όπως αυτή των ανισοτήτων κάθε τύπου. Κύριο μέλημα αποτελεί η κοινωνικοποίηση όλων των μελών και η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την ενσυναίσθηση. Ιδιαίτερα η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα συλλογικό δρώμενο το οποίο σαν απώτερο σκοπό έχει να συνδέει τα υποκείμενα, μέσα από κοινές κατανοήσεις, σε μια συλλογική συνείδηση. Μέσα από την καθημερινή συμμετοχή στη σφαίρα της συλλογικότητας, το υποκείμενο αποκτά συνείδηση και κριτική κατανόηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης συμβάλλει αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από διδακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις επιτυγχάνεται σταδιακά η ενσυναίσθηση και στα μέλη της σχολικής τάξης .

H EMPLOY ως πιστοποιημένος φορέας Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέμα «Η συμβολή της Ενσυναίσθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία». Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, καθώς και σε όλους του επαγγελματίες που σχετίζονται με παιδιά και θέλουν να αφουγκραστούν τον τρόπο με τον οποίο η ενσυναίσθηση δρα καταλυτικά για τη δημιουργία ενός κλίματος που διευκολύνει τη μάθηση όσο και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με παιδιά.

Η εξασφάλιση, λοιπόν, μέσω της ενσυναίσθησης, των απαραίτητων συνθηκών αρμονικής συνύπαρξης διευκολύνει και την επιτυχή ένταξη των μαθητών διαφερόντων ομάδων. Κάτι τέτοιο θα έχει αντίκτυπο στη μελλοντική ζωή των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργούν ένα θετικό κλίμα μέσα στην τάξη τους ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, βοηθώντας τους διαφορετικούς μαθητές να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον αλλά και τους υπόλοιπους μαθητές να τους αποδεχτούν και να τους εντάξουν στους κόλπους τους.

Σύνταξη: Αυγέρη Σοφία
Πηγή: specialeducation.gr

Πριν φύγεις...

Πόσα μόρια παίρνουν οι Ψυχολόγοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τι να περιμένεις από τη Φιλοσοφική Συμβουλευτική

Οι απαραίτητες δεξιότητες για έναν Εκπαιδευτή Ενηλίκων στα ΣΔΕ

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×