Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Διευθυντές - E-employ.gr

Νέες Θέσεις για Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Νέες Θέσεις για Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης δύο νέες Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, αντίστοιχα, σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. με τις οποίες η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας από 8 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 12.00, ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν έως τις 21 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Επισημαίνεται ότι η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών είναι τριετής και λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193).

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Διευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.
Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Υποδιευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, ισχυρό θα είναι το προβάδισμα για τους κατόχους Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης σε τομείς όπως η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέγιστα μόρια με το “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”, διάρκειας 400 ωρών, και με το “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική”, διάρκειας 400 ωρών, τα οποία προσφέρει το ΚεΔιΒιΜ της Employ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και με το E-learning επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). /

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που προσφέρει το ΚεΔιΒιΜ της Employ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές με χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μίμηση προτύπου με video modeling

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Οι προκλήσεις του να διδάσκεις παιδιά με αυτιστικές συμπεριφορές είναι μεγάλες και ως εκ τούτου ερευνητές και εκπαιδευτές πρέπει να βρίσκουν συνεχώς σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Μια μέθοδος που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι η μίμηση προτύπου /modeling και οι διάφορες εναλλακτικές του. Σε γενικές γραμμές αυτή η μέθοδος βασίζεται στη θεωρία του Bandura (1977) για την κοινωνική μάθηση, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των ανθρώπινων συμπεριφορών μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η μίμηση είναι μια διαδικασία όπου μια συγκεκριμένη δεξιότητα-συμπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα άτομο, ενώ αυτό καλείται ύστερα να αποφασίσει, αν θα την οικειοποιηθεί ή όχι (Martin & Pear, 2002 στο Nikopoulos, & Keenan, 2006).

Παρακολουθώντας για παράδειγμα ένα πρότυπο να εκτελεί σωστά και χωρίς λάθη την επιθυμητή συμπεριφορά/δεξιότητα, το άτομο που παρακολουθεί θα είναι σε θέση σταδιακά να τροποποιήσει τη λάθος συμπεριφορά με τη σωστή ή να την αποκτήσει, όταν αυτή δεν υπάρχει καθόλου (Rachel, 2009). Είναι αναμφισβήτητο όμως το γεγονός ότι στην εποχή μας η τεχνολογία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Η εκπαίδευση και η ειδική αγωγή λοιπόν, δε θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από την τάση αυτή. Συνεπώς λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του video modeling μπορούν τα άτομα με αυτισμό, μέσω ενός ευχάριστου και αποτελεσματικού τρόπου, να ενισχύσουν παλιές ή να μάθουν νέες δεξιότητες.

Έχει αποδειχτεί, για παράδειγμα ότι όταν τα άτομα βλέπουν συνεχώς ένα video με τη συμπεριφορά- στόχο η νέα τους δεξιότητα διαρκεί για περισσότερο καιρό (Saleem κ. συν., 2012). Ανεξάρτητα όμως από το ποιο είδος modeling επιλέξουμε, θεωρείται γενικά μια πολύ καλή και ευέλικτη μέθοδος, αφού στηρίζεται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς και μπορεί να εξατομικευτεί στις ανάγκες, δεξιότητες και ικανότητες του κάθε ατόμου (Alqahtani & Schoenfield, 2014) (Woods, 2007). Επιπλέον πρόκειται για μια μέθοδο, που απαιτεί ελάχιστο εξοπλισμό, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλα τα σχολεία και τους θεσμούς (Thelen, κ. συν., 1979). Τα θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα των ερευνών συνηγορούν υπέρ στη χρήση αυτής της νέας, φρέσκιας και ενδιαφέρουσας διδακτικής μεθόδου.

Βιβλιογραφία
Alqahtani, H. H., & Schoenfeld, N. A. (2014). Teaching Cooking Skills to Young Women with Mild Intellectual Disability: The Effectiveness of Internet Websites. Current Issues in Education, 17(1). Retrieved from http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1302.
Nikopoulos, C., Keenan, M. (2006). Video Modeling and Behavior Analysis. A Guide for Teaching Social Skills to Children with Autism. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Rachel,C.O. (2009). The Effects of a self-monitoring and video self-modeling intervention to increase on-task behavior for children with attention-deficit/Hyper activity disorder, ph faculty of the university graduate school, Indiana University.
Saleem,M., Anderson, C., & Gentile, D. (2012) Effectes of prosocial, Neutral, and Violent video games on childrens helpful and hurtful behaviors. Aggressive behavior.
Thelen, M. H., Fry, R.A., Fethenbach, P.A., & Frautsch, N. M. (1979). Therapeutic videotape and film modeling: A review. Psychological Bulletin, 86, 701-720.
Woods, J. (2007). Increasing Functional and Symbolic Play Skills of Children with Autism Using Activity Schedules and Script-Fading. A Dissertation submitted to the Graduate Faculty in Psychology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Psychology, The City University of New York.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Θέσεις για Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης δύο νέες Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, αντίστοιχα, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με τις οποίες η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας από 9 Αυγούστου 2019 (ημέρα Παρασκευή) μέχρι 19 Αυγούστου 2019 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 12.00, ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν έως τις 23 Αυγούστου 2019 (ημέρα Παρασκευή).

Επισημαίνεται ότι η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών είναι τριετής και λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193).

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Διευθυντές ΣΔΕ

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Υποδιευθυντές ΣΔΕ

Η επιμόρφωση των υποψηφίων σε τομείς όπως η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων παίζει για ακόμη μία φορά καθοριστικό ρόλο και τους προσδίδει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα!
Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εξοπλίζουν με τα απαραίτητα εφόδια για θέσεις σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

-“Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×