Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Νέες Θέσεις - E-employ.gr

Νέες Θέσεις για Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Νέες Θέσεις για Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης δύο νέες Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, αντίστοιχα, σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. με τις οποίες η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας από 8 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 12.00, ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν έως τις 21 Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Επισημαίνεται ότι η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών είναι τριετής και λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193).

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Διευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.
Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Υποδιευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, ισχυρό θα είναι το προβάδισμα για τους κατόχους Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης σε τομείς όπως η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέγιστα μόρια με το “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”, διάρκειας 400 ωρών, και με το “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική”, διάρκειας 400 ωρών, τα οποία προσφέρει το ΚεΔιΒιΜ της Employ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και με το E-learning επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). /

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που προσφέρει το ΚεΔιΒιΜ της Employ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές με χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μίμηση προτύπου με video modeling

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Οι προκλήσεις του να διδάσκεις παιδιά με αυτιστικές συμπεριφορές είναι μεγάλες και ως εκ τούτου ερευνητές και εκπαιδευτές πρέπει να βρίσκουν συνεχώς σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Μια μέθοδος που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι η μίμηση προτύπου /modeling και οι διάφορες εναλλακτικές του. Σε γενικές γραμμές αυτή η μέθοδος βασίζεται στη θεωρία του Bandura (1977) για την κοινωνική μάθηση, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των ανθρώπινων συμπεριφορών μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η μίμηση είναι μια διαδικασία όπου μια συγκεκριμένη δεξιότητα-συμπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα άτομο, ενώ αυτό καλείται ύστερα να αποφασίσει, αν θα την οικειοποιηθεί ή όχι (Martin & Pear, 2002 στο Nikopoulos, & Keenan, 2006).

Παρακολουθώντας για παράδειγμα ένα πρότυπο να εκτελεί σωστά και χωρίς λάθη την επιθυμητή συμπεριφορά/δεξιότητα, το άτομο που παρακολουθεί θα είναι σε θέση σταδιακά να τροποποιήσει τη λάθος συμπεριφορά με τη σωστή ή να την αποκτήσει, όταν αυτή δεν υπάρχει καθόλου (Rachel, 2009). Είναι αναμφισβήτητο όμως το γεγονός ότι στην εποχή μας η τεχνολογία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Η εκπαίδευση και η ειδική αγωγή λοιπόν, δε θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από την τάση αυτή. Συνεπώς λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του video modeling μπορούν τα άτομα με αυτισμό, μέσω ενός ευχάριστου και αποτελεσματικού τρόπου, να ενισχύσουν παλιές ή να μάθουν νέες δεξιότητες.

Έχει αποδειχτεί, για παράδειγμα ότι όταν τα άτομα βλέπουν συνεχώς ένα video με τη συμπεριφορά- στόχο η νέα τους δεξιότητα διαρκεί για περισσότερο καιρό (Saleem κ. συν., 2012). Ανεξάρτητα όμως από το ποιο είδος modeling επιλέξουμε, θεωρείται γενικά μια πολύ καλή και ευέλικτη μέθοδος, αφού στηρίζεται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς και μπορεί να εξατομικευτεί στις ανάγκες, δεξιότητες και ικανότητες του κάθε ατόμου (Alqahtani & Schoenfield, 2014) (Woods, 2007). Επιπλέον πρόκειται για μια μέθοδο, που απαιτεί ελάχιστο εξοπλισμό, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλα τα σχολεία και τους θεσμούς (Thelen, κ. συν., 1979). Τα θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα των ερευνών συνηγορούν υπέρ στη χρήση αυτής της νέας, φρέσκιας και ενδιαφέρουσας διδακτικής μεθόδου.

Βιβλιογραφία
Alqahtani, H. H., & Schoenfeld, N. A. (2014). Teaching Cooking Skills to Young Women with Mild Intellectual Disability: The Effectiveness of Internet Websites. Current Issues in Education, 17(1). Retrieved from http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1302.
Nikopoulos, C., Keenan, M. (2006). Video Modeling and Behavior Analysis. A Guide for Teaching Social Skills to Children with Autism. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Rachel,C.O. (2009). The Effects of a self-monitoring and video self-modeling intervention to increase on-task behavior for children with attention-deficit/Hyper activity disorder, ph faculty of the university graduate school, Indiana University.
Saleem,M., Anderson, C., & Gentile, D. (2012) Effectes of prosocial, Neutral, and Violent video games on childrens helpful and hurtful behaviors. Aggressive behavior.
Thelen, M. H., Fry, R.A., Fethenbach, P.A., & Frautsch, N. M. (1979). Therapeutic videotape and film modeling: A review. Psychological Bulletin, 86, 701-720.
Woods, J. (2007). Increasing Functional and Symbolic Play Skills of Children with Autism Using Activity Schedules and Script-Fading. A Dissertation submitted to the Graduate Faculty in Psychology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Psychology, The City University of New York.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Θέσεις για Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης δύο νέες Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, αντίστοιχα, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με τις οποίες η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας από 9 Αυγούστου 2019 (ημέρα Παρασκευή) μέχρι 19 Αυγούστου 2019 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 12.00, ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν έως τις 23 Αυγούστου 2019 (ημέρα Παρασκευή).

Επισημαίνεται ότι η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών είναι τριετής και λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193).

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Διευθυντές ΣΔΕ

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Υποδιευθυντές ΣΔΕ

Η επιμόρφωση των υποψηφίων σε τομείς όπως η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων παίζει για ακόμη μία φορά καθοριστικό ρόλο και τους προσδίδει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα!
Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εξοπλίζουν με τα απαραίτητα εφόδια για θέσεις σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

-“Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα ΣΔΕ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. για τη σχολική περίοδο 2019-2020, με την οποία το ΙΝΕΔΙΒΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από 08/08/2019 (ώρα 11:00 π.μ.) έως 23/08/2019 (ώρα 15:00 μ.μ.) ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές έως και τις 26/08/2019.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας (τα καθήκοντά του περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ).  Για την επιλογή των Συμβούλων Σταδιοδρομίας αξιοσημείωτη είναι η βαρύτητα δίνεται στην Πρόσκληση στην επιμόρφωση των υποψηφίων στα ΣΔΕ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη (τα καθήκοντά του περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Για την επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων βαρύνουσα θέσει κατέχει στην Πρόσκληση η επιμόρφωση των υποψηφίων στα ΣΔΕ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εφοδιάζουν με τα απαραίτητα προσόντα και σας καθιστούν ανταγωνιστικούς για θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Συμβούλων Ψυχολόγων/σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

-Εκπαίδευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμό και στη Συμβουλευτική Καριέρας, 500 ωρών (με επιπλέον δυνατότητα πρακτικής άσκησης) του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

-Σχολική Ψυχολογία, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΣΔΕ με σύμβαση μίσθωσης έργου

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης ΠΕ 4: «Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό», για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής και Αισθητικής Αγωγής σχολικής περιόδου 2019-2020, με την οποία το ΙΝΕΔΙΒΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από 08/08/2019 (ώρα 11:00 π.μ.) έως 23/08/2019 (ώρα 15:00 μ.μ.) ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές έως και τις 26/08/2019.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΣΔΕ, διερευνά και γνωρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμορφώνει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αξιολογεί τους εκπαιδευομένους και το διδακτικό έργο του, επικεντρώνεται σε παιδαγωγικά προβλήματα που αναφύονται και αναζητεί λύσεις, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό, δηλαδή γνώση, ενθαρρύνει και ασκεί τους εκπαιδευομένους στο «να μάθουν πώς να μαθαίνουν». Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι η δημιουργία και οργάνωση ενός Φακέλου με το εκπαιδευτικό Υλικό που θα χρησιμοποιήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γραμματισμού και στο αντίστοιχο διδακτικό αντικείμενο.

Ένα από τα προσόντα που καθιστά τους υποψηφίους ανταγωνιστικούς έναντι των υπολοίπων είναι η επιμόρφωσή τους στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, επιμόρφωση που χαρακτηρίζεται πλέον “απαραίτητη” για όσους διεκδικούν μια θέση σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει δύο E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εφοδιάζουν με τα απαραίτητα προσόντα και σας καθιστούν ανταγωνιστικούς για θέσεις σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρόσκληση για Εκπαιδευτές ΔΙΕΚ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) χειμερινού εξαμήνου 2019β & εαρινού εξαμήνου 2020α, με την οποία το ΙΝΕΔΙΒΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από 06/08/2019 ώρα 15:00 έως 19/08/2019 ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.).

Κυρίαρχη θέση στη μοριοδότηση που διεκδικούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές κατέχει για πολλοστή φορά και η επιμόρφωσή τους στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθιστώντας την ως το πλέον αναγκαίο προσόν για όσους επιθυμούν να απασχοληθούν σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων!

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει δύο E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εφοδιάζουν με τα απαραίτητα προσόντα και σας καθιστούν ανταγωνιστικούς για θέσεις σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:

- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με την οποία η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 στις 12.00 και λήγει τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 στις 12.00.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση

Υψηλή είναι η βαρύτητα που αποδίδεται σταθερά, όπως και στην παρούσα Πρόσκληση, στην Επιμόρφωση των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων σε αντίστοιχες δομές και κυρίως στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, γεγονός που το καθιστά ως το πλέον “αναγκαίο” προσόν για όσους διεκδικούν μία θέση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων!

Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει δύο E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εφοδιάζουν με τα απαραίτητα προσόντα και σας καθιστούν ανταγωνιστικούς για θέσεις σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×