Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΣΔΕ - E-employ.gr

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές με χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μίμηση προτύπου με video modeling

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Οι προκλήσεις του να διδάσκεις παιδιά με αυτιστικές συμπεριφορές είναι μεγάλες και ως εκ τούτου ερευνητές και εκπαιδευτές πρέπει να βρίσκουν συνεχώς σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Μια μέθοδος που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι η μίμηση προτύπου /modeling και οι διάφορες εναλλακτικές του. Σε γενικές γραμμές αυτή η μέθοδος βασίζεται στη θεωρία του Bandura (1977) για την κοινωνική μάθηση, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των ανθρώπινων συμπεριφορών μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η μίμηση είναι μια διαδικασία όπου μια συγκεκριμένη δεξιότητα-συμπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα άτομο, ενώ αυτό καλείται ύστερα να αποφασίσει, αν θα την οικειοποιηθεί ή όχι (Martin & Pear, 2002 στο Nikopoulos, & Keenan, 2006).

Παρακολουθώντας για παράδειγμα ένα πρότυπο να εκτελεί σωστά και χωρίς λάθη την επιθυμητή συμπεριφορά/δεξιότητα, το άτομο που παρακολουθεί θα είναι σε θέση σταδιακά να τροποποιήσει τη λάθος συμπεριφορά με τη σωστή ή να την αποκτήσει, όταν αυτή δεν υπάρχει καθόλου (Rachel, 2009). Είναι αναμφισβήτητο όμως το γεγονός ότι στην εποχή μας η τεχνολογία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Η εκπαίδευση και η ειδική αγωγή λοιπόν, δε θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από την τάση αυτή. Συνεπώς λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του video modeling μπορούν τα άτομα με αυτισμό, μέσω ενός ευχάριστου και αποτελεσματικού τρόπου, να ενισχύσουν παλιές ή να μάθουν νέες δεξιότητες.

Έχει αποδειχτεί, για παράδειγμα ότι όταν τα άτομα βλέπουν συνεχώς ένα video με τη συμπεριφορά- στόχο η νέα τους δεξιότητα διαρκεί για περισσότερο καιρό (Saleem κ. συν., 2012). Ανεξάρτητα όμως από το ποιο είδος modeling επιλέξουμε, θεωρείται γενικά μια πολύ καλή και ευέλικτη μέθοδος, αφού στηρίζεται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς και μπορεί να εξατομικευτεί στις ανάγκες, δεξιότητες και ικανότητες του κάθε ατόμου (Alqahtani & Schoenfield, 2014) (Woods, 2007). Επιπλέον πρόκειται για μια μέθοδο, που απαιτεί ελάχιστο εξοπλισμό, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλα τα σχολεία και τους θεσμούς (Thelen, κ. συν., 1979). Τα θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα των ερευνών συνηγορούν υπέρ στη χρήση αυτής της νέας, φρέσκιας και ενδιαφέρουσας διδακτικής μεθόδου.

Βιβλιογραφία
Alqahtani, H. H., & Schoenfeld, N. A. (2014). Teaching Cooking Skills to Young Women with Mild Intellectual Disability: The Effectiveness of Internet Websites. Current Issues in Education, 17(1). Retrieved from http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1302.
Nikopoulos, C., Keenan, M. (2006). Video Modeling and Behavior Analysis. A Guide for Teaching Social Skills to Children with Autism. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Rachel,C.O. (2009). The Effects of a self-monitoring and video self-modeling intervention to increase on-task behavior for children with attention-deficit/Hyper activity disorder, ph faculty of the university graduate school, Indiana University.
Saleem,M., Anderson, C., & Gentile, D. (2012) Effectes of prosocial, Neutral, and Violent video games on childrens helpful and hurtful behaviors. Aggressive behavior.
Thelen, M. H., Fry, R.A., Fethenbach, P.A., & Frautsch, N. M. (1979). Therapeutic videotape and film modeling: A review. Psychological Bulletin, 86, 701-720.
Woods, J. (2007). Increasing Functional and Symbolic Play Skills of Children with Autism Using Activity Schedules and Script-Fading. A Dissertation submitted to the Graduate Faculty in Psychology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Psychology, The City University of New York.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Θέσεις για Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης δύο νέες Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, αντίστοιχα, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με τις οποίες η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας από 9 Αυγούστου 2019 (ημέρα Παρασκευή) μέχρι 19 Αυγούστου 2019 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 12.00, ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν έως τις 23 Αυγούστου 2019 (ημέρα Παρασκευή).

Επισημαίνεται ότι η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών είναι τριετής και λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193).

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Διευθυντές ΣΔΕ

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για Υποδιευθυντές ΣΔΕ

Η επιμόρφωση των υποψηφίων σε τομείς όπως η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων παίζει για ακόμη μία φορά καθοριστικό ρόλο και τους προσδίδει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα!
Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εξοπλίζουν με τα απαραίτητα εφόδια για θέσεις σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

-“Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα ΣΔΕ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. για τη σχολική περίοδο 2019-2020, με την οποία το ΙΝΕΔΙΒΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από 08/08/2019 (ώρα 11:00 π.μ.) έως 23/08/2019 (ώρα 15:00 μ.μ.) ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές έως και τις 26/08/2019.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας (τα καθήκοντά του περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ).  Για την επιλογή των Συμβούλων Σταδιοδρομίας αξιοσημείωτη είναι η βαρύτητα δίνεται στην Πρόσκληση στην επιμόρφωση των υποψηφίων στα ΣΔΕ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη (τα καθήκοντά του περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Για την επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων βαρύνουσα θέσει κατέχει στην Πρόσκληση η επιμόρφωση των υποψηφίων στα ΣΔΕ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εφοδιάζουν με τα απαραίτητα προσόντα και σας καθιστούν ανταγωνιστικούς για θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Συμβούλων Ψυχολόγων/σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

-Εκπαίδευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμό και στη Συμβουλευτική Καριέρας, 500 ωρών (με επιπλέον δυνατότητα πρακτικής άσκησης) του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

-Σχολική Ψυχολογία, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΣΔΕ με σύμβαση μίσθωσης έργου

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης ΠΕ 4: «Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό», για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής και Αισθητικής Αγωγής σχολικής περιόδου 2019-2020, με την οποία το ΙΝΕΔΙΒΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από 08/08/2019 (ώρα 11:00 π.μ.) έως 23/08/2019 (ώρα 15:00 μ.μ.) ενώ τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές έως και τις 26/08/2019.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΣΔΕ, διερευνά και γνωρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμορφώνει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αξιολογεί τους εκπαιδευομένους και το διδακτικό έργο του, επικεντρώνεται σε παιδαγωγικά προβλήματα που αναφύονται και αναζητεί λύσεις, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό, δηλαδή γνώση, ενθαρρύνει και ασκεί τους εκπαιδευομένους στο «να μάθουν πώς να μαθαίνουν». Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι η δημιουργία και οργάνωση ενός Φακέλου με το εκπαιδευτικό Υλικό που θα χρησιμοποιήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γραμματισμού και στο αντίστοιχο διδακτικό αντικείμενο.

Ένα από τα προσόντα που καθιστά τους υποψηφίους ανταγωνιστικούς έναντι των υπολοίπων είναι η επιμόρφωσή τους στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, επιμόρφωση που χαρακτηρίζεται πλέον “απαραίτητη” για όσους διεκδικούν μια θέση σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το ΚεΔιΒιΜ της Employ προσφέρει δύο E-learning Επιμορφωτικά Προγράμματα που σας εφοδιάζουν με τα απαραίτητα προσόντα και σας καθιστούν ανταγωνιστικούς για θέσεις σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
- “Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάρκειας 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ”, 400 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜ της Employ, πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την ένταξη μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την εκπόνηση και δημοσίευση μελετών και εκθέσεων σχετικών με όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δημοσίευσε την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ‘Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures’. (δείτε εδώ αναλυτικά)

Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά πολιτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικές αρχές για την προώθηση της ένταξης στα σχολεία των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και παρουσιάζει μια συγκριτική καταγραφή των εθνικών πολιτικών και παρεμβάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη των γλωσσικών, μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών τους. Επίσης, προσφέρει βαθύτερη ανάλυση των πολιτικών οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τις σχολικές μονάδες στην υποδοχή μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο μεριμνώντας για την κοινωνική και συναισθηματική τους ευημερία, ώστε να δημιουργήσουν τις βέλτιστες συνθήκες για τη μάθηση και την ανάπτυξή τους. Τέλος, εστιάζει σε νομοθεσία και κανονισμούς που καλύπτουν την πρωτοβάθμια, γενική υποχρεωτική και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Για εκπαιδευτικούς, ειδικούς και κάθε ενδιαφερόμενο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και για την υποστήριξη πληθυσμών με προσφυγική μεταναστευτική βιογραφία, αποτελεί ένα πολύτιμο επιμορφωτικό υλικό και επικαιροποιημένη πηγή γνώσης καθώς έχει έτος αναφοράς την περίοδο 2017-2018.

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

12 δεξιότητες που οφείλει να έχει ο εκπαιδευτής ενηλίκων στα ΣΔΕ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Είναι αναμφισβήτητο, ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι αρκετά διαφορετικός από το ρόλο του εκπαιδευτή στα υπόλοιπα σχολεία, καθώς καλείται να διδάξει το γνωστικό του αντικείμενο σε ενήλικες που εγκατέλειψαν το σχολείο πριν από αρκετά χρόνια. Γι' αυτό κρίνεται απαραίτητο να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες του αλλά συγχρόνως και να αναπτύξει τις δεξιότητες του µε σκοπό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και του προγράμματος αλλά και των εκπαιδευμένων του. Για να υπάρξουν όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνεται χρήση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του εκπαιδευτή - όπως αναφέρονται παρακάτω - σε συνδυασμό µε ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων χρησιμοποιώντας όπου κρίνεται σκόπιμο διάφορα εποπτικά μέσα.

- 1η δεξιότητα: Χρήση επιστημονικών γνώσεων µε σκοπό την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών κατάλληλων για ενήλικες.
- 2η δεξιότητα: Επιλογή και οργάνωση του τρόπου της εναρκτήριας συνάντησης µε κατάλληλες τεχνικές γνωριμίας ενηλίκων µε απώτερο σκοπό την ανάλυση των προσδοκιών και των αναγκών των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ.
- 3η δεξιότητα: Τεχνικές γνώσεις ­ δεξιότητες, όπως για παράδειγμα σχεδιασμός διδασκαλίας µε ανάλογη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικού υπολογιστή, κ.ά. κάτι το οποίο προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, κάνοντας τη διδασκαλία επίκαιρη και παραγωγική.
- 4η δεξιότητα: Σύνταξη σωστού πλάνου για τη στοχοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες αλλά και τις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευόμενων µε κύριο στόχο την άμεση συσχέτιση τους µε την καθημερινή τους ζωή.
- 5η δεξιότητα: Ενεργοποίηση - µέσω της διδασκαλίας του γνωστικού του αντικειμένου - των ενεργητικών τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως «οι ομάδες εργασίας» «η συζήτηση», το «παίξιμο ρόλων» γεγονός που θα εξασφαλίσει την ενεργητική συμμετοχή και θα προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων.
- 6η δεξιότητα: Εναλλαγή των παραπάνω τεχνικών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή ακόμα και παραλλαγή ανάλογα µε το πρόγραμμα μάθησης.
- 7η δεξιότητα: Ενεργοποίηση και εμψύχωση όλων των ενήλικων εκπαιδευομένων
- 8η δεξιότητα: Ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στους εκπαιδευόμενους.
- 9η δεξιότητα: Επίλυση - μέχρι το βαθμό που είναι εφικτό - προβλημάτων που άλλοτε αφορούν τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους άλλοτε τη διαδικασία μάθησης ή ακόμη και προβλήματα που σχετίζονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο των ΣΔΕ.
- 10η δεξιότητα: Επιλογή εναλλακτικών λύσεων προσπαθώντας να προωθηθεί η ανάπτυξη θετικού κλίματος, η αλληλοεκτίμηση, η αλληλοσυνεργατικότητα και η υποστήριξη των εκπαιδευόμενων.
- 11η δεξιότητα: Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη δημιουργικών δράσεων και συνεργασιών µε τοπικούς πολιτιστικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.
- 12η δεξιότητα: Η αξιολόγηση τόσο του εκπαιδευτικού έργου που έχει επιτελέσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός όσο και της δικής του αυτοαξιολόγησης. Η αξιολόγηση βοηθά στο να καταλάβει ο εκπαιδευτής «τι δεν πήγε καλά ή γιατί δεν λειτούργησε η συγκεκριμένη τεχνική µε την ομάδα, κ.ά », µε αποτέλεσµα τη βελτίωση σε µμελλοντικό πρόγραμμα.

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και ειδικότερα ο εκπαιδευτής των ΣΔΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένος µε δεξιότητες και γνώσεις τόσο του γνωστικού του επιπέδου όσο και των θεωριών και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι σημαντικό επίσης, να τονίσουμε, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές των ΣΔΕ είναι άτομα μικρότερης ηλικίας σε σχέση µε τους εκπαιδευόμενους τους µε αποτέλεσµα τη δημιουργία άγχους «αμφισβήτησης». Η σωστή αρχική διερεύνηση αναγκών-προσδοκιών από το πρόγραμμα σε συνδυασμό µε την εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών ενηλίκων μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εκπαιδευτή και να επιτευχθεί µία ομαλή πορεία μάθησης που θα έχει επιτύχει το σκοπό της.

Πηγή: http://www.scientific-journal-articles.org

elearning3 6 19

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Δ/ντών για Σχολείας Δεύτερης Ευκαιρίας

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Από σήμερα «ανοίγει» ο ιστότοπος (http://directors.it.minedu.gov.gr) για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση 3 θέσεων Διευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. ) καλεί εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, από το διορισμό τους σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπωςορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125), η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή τριών (3) θέσεων Διευθυντών στα ακόλουθα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κατά Περιφέρεια ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1ο ΣΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΔΕ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2ο ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΦΥΛΑΚΕΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και όλα τα ΣΔΕ της ίδιας Περιφέρειας. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία (1) μόνο θέση, είτε αυτή του Διευθυντή ΣΔΕ είτε αυτή του Υποδιευθυντή και για μία μόνο δομή, είτε τα Σ.Δ.Ε. είτε τα Δ.ΙΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ

Κατηγορία Elearning Employ

Σύντομη ΠεριγραφήEL05.Information
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 400 ωρών, προσφέρεται σε όσους αναζητούν μια προοπτική καριέρας στην εκπαίδευση ενηλίκων και ευρύτερα στο ανερχόμενο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης. Όσοι θα συμμετέχουν, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους ή θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προετοιμασία της διδακτικής τους παρέμβασης προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις πρακτικές ανάγκες τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτές ενηλίκων.

Κατηγορίες Δεκτών Υποψηφίων
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε πτυχιούχο που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε δομές, φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με τη Δια Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση
Η συγκεκριμένη επιμόρφωση,ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:
1. Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.)  
2. για Αποσπάσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 
3. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 
4. Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 
5. Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 
6. Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) 
7. Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
8. Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
9. Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
10. Εκπαιδευτών Ενηλίκων για e-ΚΔΒΜ
11. Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
12. Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), τις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.)
13. Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
14. Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)» στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων.
15. Συμβούλων - Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως η κατάρτιση και η πιστοποιημένη επιμόρφωση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο προκρίνεται ως σημαντικό προσόν επιλογής στην αξιολόγηση υποψηφιοτήτων από Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, Ι.Ε.Κ., Φροντιστήρια, ΚεΔιΒιΜ και γενικότερα δομές που δραστηριοποιούνται ή/και σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων)

KleisetiThesiSou

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Συμβούλων Ψυχολόγων,Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΣΔΕ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προκήρυξη που αφορά απόφοιτους θεωρητικών επιστημών και ψυχολόγους κοινοποιήθηκε απο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η εν λόγω προκήρυξη τα τελευταία χρόνια προσελκύει πλήθος ενδιαφερομένων και στην πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορείτε να δείτε τα τυπικά προσόντα καθώς και μοριοδοτούμενα κριτήρια

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανακοίνωσε την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας, συμβούλων ψυχολόγων και εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβασης μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) για το σχολικό έτος 2016-2017.

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στην αίτησή τους θα δηλώσουν:
- μία μόνο Περιφέρεια
- μία θέση εργασίας (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ή Σύμβουλος Ψυχολόγος).
- σειρά προτίμησης, από 1 έως 7 ΣΔΕ ή εκτός έδρας τμήματα της ίδιας Περιφέρειας

Οι υποψήφιοι στα ΣΔΕ δεν δικαιούνται να κατέχουν δύο διαφορετικές θέσεις στο ίδιο έργο ή/και μέλη της ομάδας έργου ή περιφερειακά στελέχη σε άλλο έργο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην αίτησή τους θα δηλώσουν :
- μία μόνο Περιφέρεια και
- ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο
- σειρά προτίμησης, από 1 έως7 ΣΔΕ ή εκτός έδρας τμήματα της ίδιας Περιφέρειας
- τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες την εβδομάδα που μπορούν να τους ανατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ


Οι υποψήφιοι θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε έναν (1) αξιολογικό πίνακα κατάταξης ανά Περιφέρεια και γνωστικό αντικείμενο και θα επιλέγονται με προτεραιότητα οι υποψήφιοι Α’ Ανάθεσης, σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην έδρα των ΣΔΕ ή στα τμήματα που λειτουργούν εκτός της έδρας τους. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του αξιολογικού πίνακα κατά τον ίδιο τρόπο.

Όσοι εκ του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχουν πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ., υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από την εργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007. Όσοι έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Α/θμια ή στη Β/θμια Εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από την εργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των ΣΔΕ στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ή/και μέλη της ομάδας έργου ή περιφερειακά στελέχη σε άλλο έργο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΣΔΕ. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση

 


 

 

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×