Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: εκπαιδευση - E-employ.gr

"Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια": ευκαιρίες, συνέργειες και προοπτικές από την ΕΕ για την εκπαίδευση

Κατηγορία Φοιτητικά Νέα

"Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια": ευκαιρίες, συνέργειες και προοπτικές από την ΕΕ για την εκπαίδευση

Τα πανεπιστήμιά μας μπορούν να ενισχυθούν, να ισχυροποιηθούν, να ανοίξουν νέους ορίζοντες συμμετέχοντας στην Πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια" (European Universities Initiative). Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρείχε η Υπουργός, κυρία Νίκη Κεραμέως, στους εκπροσώπους των τριών Ελληνικών Πανεπιστημίων, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλους της συμμαχίας CIVIS, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλους της συμμαχίας CONEX US και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως μέλους της συμμαχίας EPICUR, που συμμετείχαν στο εναρκτήριο Συνέδριο της Πρωτοβουλίας "Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια" στις Βρυξέλλες.

Στην πανηγυρική εκδήλωση παρουσιάστηκαν σε πλήθος πολιτικών και μελών της πανευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας οι 17 επιλεγέντες συνασπισμοί Πανεπιστημίων που θα υλοποιήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα "Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια". Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία αφορά στη δημιουργία συμμαχιών μεταξύ Πανεπιστημίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των οποίων θα δύνανται να πραγματοποιηθούν συνεργασίες, κοινά προγράμματα, ανταλλαγές προσωπικού και φοιτητών, ευέλικτες μορφές διδασκαλίας κ.ά., δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχία συνδυάζοντας σπουδές σε περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Πρόκειται για μία εξαιρετική δυνατότητα που παρέχεται στα Πανεπιστήμια της χώρας μας να αποκτήσουν περαιτέρω τεχνογνωσία, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να διευρύνουν τους ορίζοντες των μελών της κοινότητάς τους. Καθώς προ ημερών δημοσιεύθηκε η δεύτερη πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων που μπορείτε να βρείτε εδώ, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας παροτρύνει και άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας να συνασπιστούν με Ευρωπαίους εταίρους τους και να υποβάλουν υποψηφιότητα ένταξης στη δεύτερη φάση της Πρωτοβουλίας "Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια".

Πηγή: minedu.gr

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες & Ειδικά Λογισμικά στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Εξειδικευμένο Επιστημονικό Σεμινάριο

Περιγραφή

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας αποτελούν ένα αναπόσπαστο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Η τεχνολογία βοηθάει τη διαδικασία της μάθησης να μετατραπεί από παθητική σε ενεργητική γιατί μπορεί να κάνει κάθε μαθητή πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο.

Όσον αφορά στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η τεχνολογία μπορεί να υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό στοιχεία μειονεξίας ή αναπηρίας και να φέρει το μαθητή πιο κοντά στο γνωστικό αγαθό και στην κοινωνική πραγματικότητα αφού του δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας με το περιβάλλον του και της αλληλεπίδρασής του με αυτό (Φύτρος, 2005).

Οι υπολογιστές παρέχουν στους μαθητές με ειδικές ανάγκες αυτό που χρειάζονται πραγματικά: εργασία σε μικρά διαδοχικά βήματα (step-by-step). Αυτή η στρατηγική της κατάτμησης σε μικρά βήματα έχει αποδειχτεί ότι είναι ένας επιτυχημένος τρόπος διδασκαλίας, ιδιαίτερα σε μαθητές με αυτισμό.

Ένας πολύ βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη σωστή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η ανθρώπινη παρουσία. Στο χώρο του σχολείου ο δάσκαλος είναι αυτός που σχεδιάζει κι επιλέγει τις εργασίες με τις οποίες θ’ ασχοληθούν οι μαθητές στον υπολογιστή, βοηθάει στην κατανόηση της εργασίας, εξηγεί τον εκπαιδευτικό της στόχο, καθοδηγεί τη διαδικασία, εμψυχώνει τους μαθητές όταν χρειαστεί. Όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, έτσι και η εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρέπει να είναι εξατομικευμένη, να στηρίζεται δηλαδή στις ανάγκες του μαθητή και να έχει συγκεκριμένο στόχο και να γίνεται με τη χρήση κατάλληλου ψηφιακού εκπαίδευτικού υλικού.

Στόχος Επιμόρφωσης

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση περιλαμβάνει αναπηρίες: αισθητηριακές, σωματικές, νοητικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου και ομιλίας καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς. Θεωρείται δε δεδομένο ότι οι μαθητές μαθαίνουν με το δικό τους τρόπο και η μάθηση προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες του μαθητή.

Είναι γνωστό, επίσης, ότι οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν ένα σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο στην προσέγγιση της γνώσης των ατόμων με αναπηρία.

Σκοπός της παρούσας επιμόρφωσης είνα να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τα ωφέλη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και να ενημερωθούν στη χρήση και λειτουργία λογισμικών κατάλληλων για κάθε αναπηρία ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Υπάρχουν λογισμικά που είναι κατάλληλα για όλους τους μαθητές αλλά και λογισμικά που χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία αναπηρία μαθητών βασιζόμενα στα χαρακτηριστικά και τα ελλείμματα της κάθε αναπηρίας και στόχο έχουν την παρουσίαση της γνώσης στο μαθητή με τρόπο ώστε να βοηθηθεί ο ίδιος αλλά και να εμπλακεί ενεργά στη μάθηση.

Σκοπό της επιμόρφωσης επίσης, αποτελεί και η παρουσίαση λογισμικών ανά κατηγορία αναπηρία ώστε να είναι σε θέση οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία να κάνουν χρήση αυτών ως υποστηρικτικά εργαλεία και να προάγουν έτσι τη μάθηση και την αυτονομία των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες
1. να γνωρίζουν
    - την ύπαρξη λογισμικών ανά κατηγορία αναπηρίας
    - λογισμικά κατάλληλα για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων
    - λογισμικά κατάλληλα για την αναπτυξη βασικών κοινονικών δεξιοτήτων ( π. χ. Κανόνες συμπεριφοράς.)
    - υποστηρικτικά λογισμικά για την διευκόλυνση και πρόσβαση των μαθητών στον ψηφιακό κόσμο
    - ιστοσελίδες με κατάλληλο ψηγιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
2. να επιλέγουν το κατάλληλο ψηφιακό υλικό ανάλογα με την μαθησιακή διαδικασία 
3. να αναγνωρίζουν την καταλληλότητα της κάθε δραστηριότητας του λογισμικού 
4. οι ίδιοι να εμπλέκονται στη διαδικασία αναζήτησης νέου ψηφιακού υλικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία θετικότερη στάση για τη χρήση «στοχευμένων» λογισμικών και των επιπτώσεών τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α. που συνεργάζονται με παιδιά με αναπηρίες και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Τέλος, απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να εμπλακούν και οι ίδιοι στην μαθησιακή διαδικασία του παιδιού τους και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο στην προσέγγιση της γνώσης με τη χρήση νέων εργαλείων.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες στην επικοινωνία για τα άτομα με Δ.Α.Φ.

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Δυσκολίες στην επικοινωνία για τα άτομα με Δ.Α.Φ.

Όλοι γεννιόμαστε με έμφυτη προδιάθεση να αναγνωρίσουμε τους άλλους ανθρώπους ως το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό τον κόσμο. Διαθέτουμε από την πρώτη μέρα της ζωής μας την ικανότητα να εστιαζόμαστε στο ανθρώπινο πρόσωπο και στην ανθρώπινη φωνή και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσέχουμε τους άλλους, να θέλουμε να συνάψουμε σχέσεις μαζί τους και να μαθαίνουμε από αυτούς.

Πέρα όμως από την προδιάθεση μας για σχέση με τους άλλους είναι αναγκαία και η ύπαρξη γνωστικών δεξιοτήτων που θα μας υποστηρίξουν στην κατανόηση του περιβάλλοντος, στην κατανόηση της σκέψης των άλλων ανθρώπων, στην ερμηνεία των εκφράσεων του προσώπου τους και του τόνου της φωνής τους και στην κατανόηση του λόγου που χρησιμοποιούνε. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω μας κάνει ικανούς να μπορούμε να αλληλεπιδρούμε κατάλληλα με τους άλλους και να επικοινωνούμε μαζί τους.

Η έλλειψη της κοινωνικής προδιάθεσης και/ ή η δυσκολία συνδυασμού των γνωστικών ικανοτήτων που υποστηρίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία οδηγεί σε διαταραχές που συχνά περιγράφονται με τον όρο αυτισμός ή διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης. Επειδή όμως η διαταραχή αυτή περιλαμβάνει την ποιοτική απόκλιση του ατόμου από την κατάλληλη κοινωνική και επικοινωνιακή συμπεριφορά, τα άτομα με αυτισμό δεν μοιάζουν μεταξύ τους παρά μόνο σε βασικά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στη σκέψη και τα ενδιαφέροντα τους. Αυτό είναι και η έννοια του φάσματος, είναι δηλαδή σαν να έχουμε δύο άτομα που έχουν και τα δύο μυωπία αλλά ο ένας έχει μισό βαθμό και μπορεί να βλέπει και χωρίς γυαλιά και ο άλλος έχει 7 βαθμούς και είναι σχεδόν τυφλός. Αυτή η έννοια του φάσματος ισχύει και για τις δυσκολίες στην επικοινωνία. Μπορεί να υπάρχουν άτομα με αυτισμό που δεν μιλούν και δεν κατανοούν γιατί πρέπει να επικοινωνήσουν, άτομα με αυτισμό που επικοινωνούν για βασικές τους ανάγκες λεκτικά με περιορισμένο λόγο ή με ηχολαλία, αλλά υπάρχουν και άτομα που τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά με λεκτικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες, χωρίς να μπορούν όμως να κατανοήσουν υπονοούμενα, χιούμορ και να κάνουν συζήτηση.

Η έννοια της επικοινωνίας όμως δεν αφορά μόνο την εξυπηρέτηση των αναγκών, γιατί σε αυτό συνήθως τα άτομα με αυτισμό δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι ικανά να βρουν τρόπους για να πάρουν αυτό που θέλουν είτε μόνα τους είτε χρησιμοποιώντας τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που τους είναι δύσκολο είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας, δηλαδή η αλλαγή της συμπεριφοράς των άλλων ανθρώπων σε νοητικό επίπεδο, έτσι ώστε να τους κάνουν να σκεφτούν με διαφορετικό τρόπο ή να τους κάνουν να λάβουν υπόψη τους και άλλες παραμέτρους σε μια κατάσταση. Επίσης, στα πλαίσια της κοινωνικής επικοινωνίας συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς της κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, της κοινωνικής τους θέσης, του βαθμού της σχέσης κ.λ.π. γιατί αυτά καθορίζουν και τον τρόπο προσέγγισης στην επικοινωνία.

Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος πηγαίνει σε ένα μπαρ, πιάνει το χέρι του μπάρμαν, το βάζει να πιάσει το μπουκάλι με το ποτό που θέλει να πιει και του δίνει και ένα ποτήρι. Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να εξυπηρετηθεί, αλλά δεν επικοινώνησε κοινωνικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αφού δεν χρησιμοποίησε κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά. Παρόλα αυτά, αυτό δεν τον εμπόδισε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Είναι σαν να είστε σε μια ταβέρνα με την παρέα σας και να παραγγέλνετε έχοντας ανοιχτό μπροστά σας το μενού και το σερβιτόρο πίσω σας, επιλέγετε αυτό που θέλετε και το ζητάτε, χωρίς απαραίτητα να κοιτάξτε το σερβιτόρο στα μάτια, χωρίς να σας ενδιαφέρει πως αυτός αισθάνεται, ποια είναι τα πιστεύω του και οι πεποιθήσεις του. Αντίθετα όμως, κοιτάτε τα άτομα της παρέας σας στα μάτια, ζητάτε τη γνώμη τους για το τι θα παραγγείλετε, προσαρμοζόσαστε στις επιθυμίες τους και σας ενδιαφέρει πως αισθάνονται, τι σκέφτονται για σας, ποιες είναι οι απόψεις τους για κάποια θέματα. Με το σερβιτόρο λοιπόν δεν αναπτύξατε κοινωνική επικοινωνία γιατί δεν σας ενδιέφερε να το κάνετε αυτό, με τους φίλους σας όμως το κάνατε γιατί για κάποιους λόγους σας ενδιέφερε να είσαστε μαζί τους.

Με τα άτομα με αυτισμό λοιπόν συμβαίνει κάτι σαν αυτό που περιγράφτηκε παραπάνω. Δηλαδή, όχι ότι δεν τους ενδιαφέρει να είναι μαζί μας, αλλά δε ξέρουν γιατί να είναι μαζί μας ή δεν γνωρίζουν με τι τρόπο μπορούν να είναι μαζί μας. Εξαιτίας των γνωστικών δυσκολιών στην επεξεργασία των πληροφοριών που παίρνουν από το περιβάλλον, τους είναι πολύ επώδυνο να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας μας και γι’ αυτό φαίνονται ξένα ως προς την κοινωνία αυτή. Πολλές φορές βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιούν περίεργες και ακατάλληλες συμπεριφορές για να το πετύχουν, αλλά εμείς μέσα στο δικό μας φυσιολογικό «αυτισμό» ερμηνεύουμε τις συμπεριφορές τους με λάθος τρόπο και δεν ανταποκρινόμαστε κατάλληλα σε αυτές. Αυτό λοιπόν που έχουν ανάγκη είναι η βοήθεια μας για εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και την κοινωνική επικοινωνία, όχι για να τους κάνουμε να λειτουργούν σαν εμάς, αλλά για να βελτιώσουμε τη συμμετοχή τους σε μια πραγματικότητα που δεν κατανοούν. Το επίπεδο βελτίωσης και οι τρόποι παρέμβασης σχετίζονται με το βαθμό της σοβαρότητας της δυσκολίας τους, με το νοητικό τους δυναμικό και με τη συμμετοχή του περιβάλλοντος στη εκπαιδευτική διαδικασία.

Για κάποια άτομα η βελτίωση στις επικοινωνιακές δεξιότητες μπορεί να γίνει με εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, δηλαδή με τη χρήση φωτογραφιών ή συμβόλων για να ζητήσουν κάτι, για κάποια άλλα μπορεί να χρειάζεται εξατομικευμένη λογοθεραπευτική παρέμβαση ή για κάποια άλλα μπορεί να είναι απαραίτητη η εκπαίδευση στη χρήση του λόγου στην καθημερινότητα, εκπαιδεύοντάς τα να κατανοούν τη σκέψη και την συμπεριφορά των άλλων.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχή του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία γιατί η επικοινωνία δε διδάσκεται στο χώρο του γραφείου του κάθε ειδικού, αλλά στην καθημερινή ζωή του ατόμου στο φυσικό του πλαίσιο.

Σύνταξη: Δρ Βογινδρούκας Ιωάννης, Λογοπεδικός
Προέλευση: «Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό», Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ, Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στο Μουσείο, το Μουσείο στην Εκπαίδευση

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση στο Μουσείο, το Μουσείο στην Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα Μουσεία αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο επίσκεψης, για μια πιο αποδοτική και δημιουργική προσέγγιση των εκθεμάτων. Από τη δεκαετία του ’70 τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα Μουσεία γνωρίζουν ξεχωριστή άνθηση, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες (Ζαφειράκου, Α. 2000:23). Οι σχέσεις ανάμεσα στα μουσεία και τα σχολεία γίνονται πιο στενές και αυτονόητες. Αρχίζει πια να γίνεται σαφές ότι όλοι έχουν το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και στην Τέχνη.

Έτσι, σταδιακά, άρχισαν να συνδέονται τα αντικείμενα του Μουσείου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προήλθαν, γεγονός που έδωσε εκπαιδευτικό χαρακτήρα στις συλλογές αφού ο τρόπος έκθεσης τους, συνέδεε τα αντικείμενα με την ιστορία του ανθρώπου.

Τα Μουσεία άρχισαν να αφορούν ένα όλο και πιο αυξανόμενο πλήθος ανθρώπων και άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονη η ανάγκη για μια πληρέστερη συνάντηση του Μουσείου με την κοινότητα. Συνειδητοποιείται ότι το Μουσείο μπορεί να αποτελέσει ένα παράλληλο εκπαιδευτικό χώρο, προσιτό σε όλους τους ανθρώπους γι’ αυτό και βαθιά δημοκρατικό, όπου το πεδίο της μάθησης είναι πολυδιάστατο και κυρίως προσφέρει μέσω των αυθεντικών αντικειμένων που διαθέτει, τη δυνατότητα της ενεργού και ολικής εμπλοκής του ατόμου στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης, ανακάλυψης και έκφρασης συναισθημάτων.

Η συνεργασία σχολείου-μουσείου ήταν μοιραία και αναπόφευκτη. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που με επιτυχία εφαρμόζονται και στον τόπο μας την τελευταία δεκαετία δεν είναι μαθήματα. Είναι παιγνίδια παρατηρητικότητας, φαντασίας, οξυδέρκειας και ευστροφίας που κατάλληλα εφαρμοσμένα φέρνουν εκπληκτικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη μάθηση. Είναι πάνω από όλα εμπειρικά και όχι θεωρητικά, γιατί το παιδί μαθαίνει αβίαστα και εύκολα μέσα από την άμεση επαφή με τα εκθέματα.

Αν δεχτούμε ότι μαθαίνουμε καλύτερα μέσα από το συγκεκριμένο παρά το αφηρημένο, τότε τα αντικείμενα είναι αυτά που μας δίνουν την αίσθηση του κόσμου γύρω μας και αυτά είναι που θέτουν τα θεμέλια για να σχηματίσουμε σε ένα κατοπινότερο στάδιο νοητικά σύμβολα και έννοιες ( Hooper-Greenhill, E.1994:102). Τα αντικείμενα μπορούν να δράσουν ως καταλύτες στη διαδικασία της μάθησης. Η υλική υπόσταση του αντικειμένου και η «ζωντάνια» του, ξυπνούν το ενδιαφέρον και την προσοχή του ατόμου και σε αυτό το σημείο έγγειται η ποιοτική διαφορά από την προσοχή και το ενδιαφέρον που ξυπνά στο άτομο ένα γραπτό κείμενο. Όπως αναφέρει η Hooper-Greenhill, E. (1994:102-103), δουλεύοντας στο Μουσείο με τα αυθεντικά αντικείμενα , αυτό επιτρέπει στο άτομο να συγκρίνει, να συσχετίσει, να ταξινομήσει, να αναρωτηθεί, να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, από το γνωστό στο άγνωστο και από τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις να οδηγηθεί στη γενίκευση.... Η μάθηση γίνεται λιγότερο μηχανική, πιο διασκεδαστική και γνήσια διερευνητική.

Η κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο βασίζεται στις αρχές της ενεργητικής μάθησης. Η έμφαση δίνεται στην προσεκτική έρευνα των εκθεμάτων, στην αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και ιδεών και στη δημιουργική δραστηριότητα (π.χ. δραματοποίηση, κατασκευές κτλ). Το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου δουλεύει με θεματικές ενότητες. Ποτέ με το σύνολο του Μουσείου. Δουλεύει με θέματα/αντικείμενα όσο το δυνατό πιο γνώριμα στο παιδί και σίγουρα δεν αποσκοπεί στη στείρα συσσώρευση γνώσεων, χρονολογιών, χρονικών εποχών, ονομάτων και όρων, αλλά στην επικοινωνία με τα εκθέματα και μέσα από αυτά με την εποχή τους, με τον άνθρωπο που τα δημιούργησε και τα χρησιμοποίησε στην καθημερινή του ζωή. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και παράλληλα να καλλιεργηθούν ψυχικά, να αγαπήσουν το ωραίο στα έργα των ανθρώπων, να συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Sullivan, R. στο άρθρο του “Transforming Museums”(1996:62) « Σε μια κοινωνία, η οποία έχει την τάση να «ξεφορτώνεται» αντικείμενα και να τα αντικαθιστά συνεχώς με καινούρια, τα Μουσεία και οι συλλογές τους μπορούν να γίνουν σύμβολα της παράδοσης, της συνέχειας, της διατήρησης, της κληροδότησης και του σεβασμού προς τον άνθρωπο

Τελειώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο αποτελούν μια εμπειρία μοναδική, μια εμπειρία η οποία ενεργοποιεί πολλές αισθήσεις (multi-sensory experience) και ως εκ τούτου είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Όπως άλλωστε όλοι ξέρουμε όταν η μάθηση γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι μάθηση, τότε έχει επέλθει μια διανοητική, συναισθηματική και κοινωνική ισορροπία στο παιδί με αποτέλεσμα να δημιουργείται θετική διάθεση για την εξελικτική πορεία της μάθησης.

Γεωργία Καραβιώτου: Σύμβουλος Μουσειακής Αγωγής, M.A. in Museum Studies

Αναφορές:
Hooper-Greenhill, E., 1994. Museum and Gallery Education, Leicester University Press
Sullivan, R., 1996. ‘Transforming Museums’, in Cochran-Hirzy, E. ( ed. ) , True needs, true partners – Museums and Schools transforming education, Institute of Museum Services, Washington, DC
Ζαφειράκου, Α., 2000. Μουσεία και σχολεία: Διάλογος και συνεργασίες, Αναπαραστάσεις και Πρακτικές, εκδ. Τυπωθήτω

Προέλευση: http://archeia.moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Γλώσσας σε πολυγλωσσικές τάξεις

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Περιγραφή

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσιάζεται, αρχικά, μια γενική επισκόπηση των εννοιών ανάπτυξη και κατάκτηση της Γλώσσας και αναλύονται θέματα όπως η μητρική, δεύτερη και ξένη Γλώσσα, η κοινή Γλώσσα του σχολείου, η Γλώσσα υποδοχής, η διαγλωσσικότητα, η διγλωσσία και η πολυγλωσσία. Εξετάζεται ο τρόπος που οι διαφορές και τα σημεία τομής των σχετικών εννοιών επηρεάζουν τον σχεδιασμό της διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας καθώς και τις διδακτικές πρακτικές. Στόχος να δημιουργηθεί μια εξοικείωση με τις θεωρητικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας σε πολυγλωσσικές τάξεις και να τονιστεί η αναγκαιότητα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στο πλαίσιο της ανάδειξης της αξίας και των ικανοτήτων κάθε μαθητή/τριας και της ομαλής ένταξής του/της στο σχολικό περιβάλλον.

Το κυριότερο μέρος του σεμιναρίου αφορά σχεδιασμό και εφαρμογές διδακτικών μεθόδων που αφορούν τη διδασκαλία της Γλώσσας σε μια πολυγλωσσική τάξη, δίνοντας έμφαση στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας και στη διασφάλιση της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στρατηγικών και κατάλληλων συμπεριφορών, ώστε να υιοθετηθούν στάσεις που ενθαρρύνουν τη γλωσσομάθεια και την υποστήριξη όλων των γλωσσών καταγωγής των παιδιών στο σχολείο καθώς και την κριτική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας.

Στόχος Επιμόρφωσης

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι να προσφέρει τις γνώσεις για τις θεωρητικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της Διδακτικής της Γλώσσας σε πολυγλωσσικές τάξεις, αλλά κυρίως να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων για τους τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά και να δημιουργήσουν δικές τους διδακτικές προτάσεις και διδακτικά σενάρια, με κατάλληλο σχεδιασμό, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας και της εξατομίκευσης της μάθησης.

Σημαντικό μέρος του σεμιναρίου αποτελεί η αξιολόγηση διδακτικών πρακτικών που αναπτύσσονται σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, μελέτες περίπτωσης και συζήτηση εμπειριών. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ετερότητας και της πολυγλωσσίας, θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν οι βασικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για τη διδασκαλία της Γλώσσας σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και οι συμμετέχοντες θα εργαστούν και θα εξοικειωθούν με εργαλεία και διαδικασίες για την αποτίμηση του γλωσσικού επιπέδου και την παράλληλη ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη χρήση των συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών στη διδασκαλία.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:
α. να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με θέματα γλωσσικής ποικιλότητας, γλωσσικής αλλαγής, γλωσσικής επαφής και γλωσσικών πολιτικών και να κατανοήσουν έννοιες όπως η διγλωσσία, η πολυγλωσσία και η επαφή γλωσσών.
β. να προσδιορίζουν το πολύγλωσσο άτομο και την πολυγλωσσία και να επισημαίνουν τους παράγοντες γλωσσικών αλλαγών.
γ. να εξοικειωθούν με την ανάπτυξη κριτηρίων για τον σχεδιασμό, την αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αποδεκτών του, ώστε να αναγνωρίζεται και να αξιοποιείται η ετερότητα και η πολυγλωσσία.
δ. να αναπτύξουν δεξιότητες, στρατηγικές και κατάλληλες στάσεις-συμπεριφορές, σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά πλαίσια επικοινωνίας.
ε. να αναπτύξουν μεταγλωσσικές και μετα-επικοινωνιακές ικανότητες που διευκολύνουν την πρόσβαση στη Γλώσσα του σχολείου, σε θέματα κριτικού πολυγραμματισμού και διαπολιτισμικής επικοινωνίας
στ. να υιοθετήσουν στάσεις που ενθαρρύνουν τη γλωσσομάθεια και την υποστήριξη όλων των Γλωσσών καταγωγής των παιδιών στο σχολείο.
ζ. να εφαρμόζουν συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής Αγωγής που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν το μάθημα της Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και σε τμήματα ένταξης (Τ.Ε.), σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), ή σε τάξεις υποδοχής (Τ.Υ.), καθώς επίσης και σε ειδικούς παιδαγωγούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση στις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας σε πολυγλωσσικές τάξεις. Επίσης να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικές πρακτικές και παρεμβάσεις που αφορούν τη γλωσσική διδασκαλία σε μια πολυγλωσσική τάξη.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

H Θεατρική Αγωγή στη συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς αναπηρία

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Περιγραφή

Η επιτυχία της ενσωμάτωσης εξαρτάται από τις γνώσεις, τις στάσεις, την κατανόηση, την αποδοχή, τη συνεργασία, τον σεβασμό προς τη διαφορετικότητα, που αναπτύσσονται μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στο σχολικό, αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών χωρίς αναπηρία προς τα παιδιά με αναπηρία και τις στάσεις που εκδηλώνουν, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται και κατανοούν την αναπηρία. Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα περιέχει θεωρία σχετικά με τις διάφορες μορφές αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, τα προβλήματα συμπεριφοράς και την αδυναμία κατανόησης της αναπηρίας από τα μικρά παιδιά. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει εργαστήρι δραματοποίησης με ερέθισμα ένα παραμύθι σχετικό με την αναπηρία. Ευελπιστούμε, ότι το σεμινάριο θα συμβάλλει στην κατανόηση της ανάγκης της πολύπλευρης στήριξης των παιδιών με αναπηρία στην καθημερινότητα, μεταβάλλοντας τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των παιδιών με τυπική ανάπτυξη.

Επίσης, θα παρέχει γνώση για τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς, θεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, τα οποία θα είναι σε θέση να άρουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να βελτιώσουν τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση μαθητών με και χωρίς αναπηρία. Τέλος, θα δοθούν προτάσεις υλοποίησης προγραμμάτων που θα μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του σχολείου, αλλά και ενός θεατρικού εργαστηρίου, βοηθώντας σημαντικά στην υλοποίηση ενός από τους σημαντικότερους στόχους του σχολείου και της κοινωνίας, την αποδοχή της διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της αναπηρίας.

Στόχος Επιμόρφωσης

Σκοπός της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι οι συμμετέχοντες να καταφέρουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης με τη χρήση θεατρικών τεχνικών, και ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων. Στόχος των προγραμμάτων που θα εκπαιδευτούν να σχεδιάζουν είναι η προαγωγή ιδεών και συναισθημάτων όπως η φροντίδα, η κατανόηση, η αλληλοβοήθεια και οι αρμονικές σχέσεις με τους άλλους, ώστε να εκπαιδεύσουν τα μικρά παιδιά να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματα τους. Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να αναδείξει τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου και του λόγου στην κατανόηση και αποδοχή της αναπηρίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:

α. να αναγνωρίζουν στα παιδιά τις διαφορετικές μορφές αναπηρίας και αναπτυξιακών διαταραχών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
β. να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή θεατρικών τεχνικών και διαδραστικών δραστηριότητων που μπορούν να οδηγήσουν στην κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας ή της αναπηρίας.
γ. να είναι σε θέση να δημιουργούν και να εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης με τη χρήση θεατρικών τεχνικών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση των διαφόρων μορφών αναπηρίας μέσα από την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών. Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, θεατρολόγους κ.α. που ενδιαφέρονται να εντάξουν τις θεατρικές τεχνικές στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να διδάξουν με έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο την αποδοχή και κατανόηση της αναπηρίας. Τέλος, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να κατανοήσουν πως μπορούν να διαμορφώσουν τις πεποιθήσεις τις δικές τους και των άλλων, μέσα από τα παιχνίδια έκφρασης.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύεται η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το επόμενο Σχολικό έτος

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Όπως είχαμε αναφέρει στο παρελθόν εδώ και αρκετούς μήνες, η ενίσχυση της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης φαντάζει ολοένα και πιο αναγκαία. Η εισροή πληθυσμών με προσφυγική/μεταναστευτική βιογραφία -και όχι μόνο- δημιουργούν ολοένα και περισσότερο ανάγκες για τη στελέχωση των αντίστοιχων δομών στη δημόσια εκπαίδευση αλλά και σε σχετικούς φορείς. Υπό αυτό το πρίσμα, από ότι φαίνεται, το Υπουργείο Παιδείας, ενισχύει τον αριθμό των προσλήψεων εκπαιδευτικών, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και στη σχετική εγκύκλιο, «στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες».

Στο πλαίσιο αυτό ο Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α/21.09.2010) άρθ. 26 παρ. 1α και 1β εισάγει το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. «…Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,[…] Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα»

Έτσι, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση» ενημερώνει πως κατά το σχολικό έτος 2019-2020 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της συνέχισης των Δράσεων:
«Δράση 6.10.1.1.01.01: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

«Δράση 8.10.1.1.01.01: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

«Δράση 9.10.1.1.01.01: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η σχετική Πράξη για το σχολικό έτος 2019-2020 θα αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/-τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/-τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στον γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό και, επιπλέον, σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να αντεπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Συνεπώς, η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών/-τριών.

Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής αποστολής που καλούνται να περατώσουν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της συγκεκριμένης προσπάθειας, κρίνεται σημαντική η κατάρτισή τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων.

Δείτε την σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟ που περιγράφει αναλυτικά τα προαναφερθέντα.


Επιμέλεια σύνταξης : Employ Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας |www.e-employ.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για το 2019!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019.

Δείτε αναλυτικά τον αριθμό εισακτέων για κάθε τμήμα εδώ

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων του τριετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

programmaesperino  programmaesperino2

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για τη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα για τους μαθητές της Γ΄ Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, το οποίο θα ισχύει από το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

programmagel

Για να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ πατήστε εδώ

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×