Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: εκπαιδευση - E-employ.gr

Αξιοποίηση του παιχνιδιού στην πρώιμη εκμάθηση της ξένης γλώσσας

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αξιοποίηση του παιχνιδιού στην πρώιμη εκμάθηση της ξένης γλώσσας

Το παιχνίδι είναι πρωταρχικής σημασίας στην καθημερινότητα των μικρών παιδιών, καθώς μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά ψυχαγωγούνται αλλά και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Τα μικρά παιδιά είναι περίεργα, ευφάνταστα και έχουν διάθεση για παιχνίδι, χωρίς μεγάλο εύρος συγκέντρωσης της προσοχής τους, γεγονός που οδηγεί στο να χρειάζονται μια ποικιλία δραστηριοτήτων για να μη βαριούνται. Το γεγονός ότι το παιχνίδι αποτελεί αυθόρμητη δραστηριότητα για τα μικρά παιδιά προσφέρει κίνητρα και, παράλληλα, το καθιστά απαραίτητο για την εκπαίδευση και μάθηση τους, αλλά και την σωματική, πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Όπως παρατηρείται, τα παιχνίδια παρέχουν ευκαιρίες για επικοινωνία, αλληλόδραση και χαλάρωση, συνιστώσες απαραίτητες στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για δημιουργικότητα, καλλιέργεια της φαντασίας, ανάπτυξη της σκέψης και της γλώσσας αλλά και για επίλυση προβλημάτων. Ουσιαστικά, το παιδί αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου αλλά και εμπλέκεται σε διαδικασίες όπου γνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό μέσα από το παιχνίδι.

Τα παιχνίδια αποτελούν σημαντικό εργαλείο στο περιβάλλον διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας, καθώς προσφέρουν ευκαιρίες αυθεντικής επικοινωνίας στους μαθητές ενώ ταυτόχρονα προσιδιάζουν καταστάσεις επικοινωνίας της πραγματικής ζωής κατά τις οποίες οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα - στόχο σε ένα πλαίσιο με νόημα. Παρατηρείται, επίσης, πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες στη Γ2/ ΞΓ ενισχύονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι δυνατό οι μαθητές να αλληλοδράσουν με τους συμμαθητές τους και να έρθουν σε επαφή τόσο με κατανοητό γλωσσικό εισαγόμενο (input), σε ότι αφορά όσα ακούνε ή διαβάζουν στην προς εκμάθηση γλώσσα, όσο και γλωσσικό εξαγόμενο (output), έχοντας ευκαιρίες για παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Σε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο της Ξένης Γλώσσας, τα παιχνίδια διευκολύνουν σημαντικά τη διδασκαλία, κατανόηση και απόκτησή του. Οι Huyen Ang Nga, και Uberman παρατηρούν ότι τα παιχνίδια διασκεδάζουν τους μικρούς μαθητές, με αποτέλεσμα να μπορούν να μάθουν γρηγορότερα και να διατηρήσουν το λεξιλόγιο στη μνήμη τους καλύτερα. Μέσα από τη χαρά που αντλούν τα παιδιά από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια νιώθουν καλύτερα και, επομένως, τα καταφέρνουν καλύτερα, χωρίς να αισθάνονται ότι η επανάληψη του λεξιλογίου, η οποία οδηγεί στην παγίωσή του, είναι μια βαρετή διαδικασία.

Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ των μαθητών της ίδιας ομάδας αλλά και ο ανταγωνισμός με τις αντίπαλες ομάδες ενεργοποιεί την συμμετοχή του συνόλου των μαθητών, με αποτέλεσμα τον ενθουσιασμό τους για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάπτυξη θετικών στάσεων προς την Ξένη Γλώσσα. Σύμφωνα με τον Richards, οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν μέσα από την εταιρική και ομαδική εργασία, καθώς αποκτούν περισσότερα κίνητρα γλωσσικής εκμάθησης αλλά και βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσα από τις ευκαιρίες που τους δίνονται να ακούσουν τα άλλα μέλη της ομάδας όταν μιλούν και να παράγουν και οι ίδιοι λόγο. Με άλλα λόγια, οι μαθητές εμπλέκονται στην ενεργοποίηση ποικίλων δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητές τους στην Ξένη Γλώσσα. Το ευχάριστο περιβάλλον μάθησης που δημιουργείται με τις παιγνιώδεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες απαλλάσσει τα παιδιά από το άγχος και το φόβο του λάθους, προσφέροντας, παράλληλα, ευκαιρίες για διασκέδαση και για ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο φαίνεται πως ενισχύεται η αυθόρμητη συμμετοχή και η χρήση της γλώσσας για επικοινωνία ακόμη και για τους πιο διστακτικούς μαθητές .

Συνολικά, σύμφωνα με τους Lewis και Bedson τα παιχνίδια:
• είναι διασκεδαστικά και αρέσουν στα παιδιά
• προσφέρουν ευκαιρίες στα παιδιά να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον τους
• προσφέρουν ποικιλία στο μάθημα και ενισχύουν τα κίνητρα, παρέχοντας τους μαθητές αληθοφανή κίνητρα για να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα-στόχο
• κάνουν τη γλώσσα άμεσα χρήσιμη για τα παιδιά, καθώς η ΞΓ είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού
• ενεργοποιούν ακόμα και τους πιο απρόθυμους μαθητές, καθώς τους δίνουν λόγους για να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα-στόχο.

Η EMPLOY, ως πιστοποιημένο κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, διεξάγει το Σάββατο 28 Μαρτίου διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες Διδακτικές Τεχνικές για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Α' βάθμια Εκπαίδευση» το οποίο απευθύνεται σε παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ξένες γλώσσες σε μικρούς μαθητές και που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου γλωσσικής εκπαίδευσης μικρών μαθητών.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή παιγνιωδών γλωσσικών δραστηριοτήτων διέπεται από συγκεκριμένες αρχές προκειμένου να εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι και σαφώς καθορισμένοι εκπαιδευτικοί σκοποί. Έτσι, ένα γλωσσικό παιχνίδι θα πρέπει: α) να είναι κάτι παραπάνω από απλά διασκεδαστικό, β) να περιλαμβάνει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των συμμετεχόντων, γ) να διατηρεί το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων, δ) να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επικεντρώνονται στη χρήση της γλώσσας, παρά στην ίδια τη γλώσσα, και ε) να παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να μάθουν, να εξασκηθούν και να επαναλάβουν τη γλώσσα.

Σύνταξη: Κοροσίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας
Πηγή: 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Πριν φύγεις...

Η προσέγγιση CLIL ως τρόπος διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Η ανάγκη για εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε νούμερα

4 Βήματα για επιτυχημένη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματική Μάθηση: τα οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Βιωματική Μάθηση: τα οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η θεωρία του John Dewey του “learning by doing”, που εισήγαγε τη δεκαετία του 1930, θεωρείται η απαρχή της βιωματικής ή εμπειρικής μάθησης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία αυτή, η αλληλεπίδραση της εμπειρίας και της ενέργειας του ατόμου είναι αυτή που έχει αποτέλεσμα στη μάθηση και όχι η απλή δραστηριότητα.

H σύνδεση της διδασκαλίας με την πραγματικότητα κάνει τη μάθηση ελκυστική και ενδιαφέρουσα. Η πρόκληση βιωμάτων συμβάλλει στη μονιμότερη μάθηση και συντελεί στην αύξηση της ενεργοποίησης των μαθητών και της εμπλοκής τους στη διδακτική διαδικασία (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι αυτός του συντονιστή, του καθοδηγητή και του βοηθού. Ο εκπαιδευτικός σε μια δράση βιωματική οφείλει να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά να παραδίδει το ρόλο αυτό στα παιδιά και να είναι ο εμψυχωτής της διαδικασίας, ο «μαέστρος».

Κάποια από τα οφέλη της βιωματικής μάθησης είναι τα εξής:
• Αφομοίωση γνώσεων. Αν και είναι δεδομένο και αυτονόητο, θα αναφέρουμε ως όφελος τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ευκολότερη, αβίαστη θα λέγαμε αφομοίωση των πληροφοριών.
• Βελτίωση σχέσης δασκάλου-μαθητή. Μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες, ο δάσκαλος δίνει χώρο στα παιδιά να δημιουργήσουν και να αυτενεργήσουν, με αποτέλεσμα να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους.
• Κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται, να γνωρίζουν καλύτερα τους συμμαθητές τους μέσα από δραστηριότητες που θα αναφέρουμε παρακάτω, όπως παιχνίδια ρόλων και έρευνα ανά ομάδες.
• Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν μόνο τους συμμαθητές τους καλύτερα αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η ενεργός συμμετοχή σε δράσεις τούς βοηθάει να καταλάβουν ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά που δεν πίστευαν ότι μπορούν αλλά και να γίνουν αποδεκτοί από την ομάδα.
• Ενσυναίσθηση. Κατά τη διάρκεια των βιωματικών δράσεων τα παιδιά συχνά «μπαίνουν στα παπούτσια των άλλων», προσπαθούν δηλαδή να δείξουν κατανόηση ως προς τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων.
• Φαντασία. Αναμφίβολα όσο περισσότερα ερεθίσματα λαμβάνουν τα παιδιά από το περιβάλλον τόσο καλλιεργείται η φαντασία τους, απαραίτητη για τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την ευτυχία των μελλοντικών ενηλίκων και πολλά ακόμα.

Ας δούμε τώρα με ποιους τρόπους μπορούμε να εντάξουμε τη βιωματική μάθηση στην τάξη:

• Παιχνίδι ρόλων – Θεατρικό
• Τραγούδι – μουσική
• Εκδρομές στη φύση, σε μουσεία, σε θεατρικές παραστάσεις, σε συναυλίες, σε βιβλιοθήκες κλπ.
• Έρευνα – Συνεντεύξεις – Συλλογή πληροφοριών
• Συγγραφή ιστορίας, παραμυθιού, δημιουργική γραφή
• Ζωγραφική και γενικά δημιουργία με όλες τις μορφές, πηλός, χέρια, πινέλα κλπ.
• Χρήση τεχνολογίας
• Πειράματα

Πηγή: https://www.weread.gr/

Πριν φύγεις...

Η προσέγγιση CLIL ως τρόπος διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Η ανάγκη για εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε νούμερα

4 Βήματα για επιτυχημένη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κλασικές Σπουδές του ΑΠΘ ξανά στη 16η θέση παγκοσμίως

Κατηγορία Φοιτητικά Νέα

Οι Κλασικές Σπουδές του ΑΠΘ ξανά στη 16η θέση παγκοσμίως

Για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ κατετάγη στη 16η θέση της παγκόσμιας κατάταξης QS World University Rankings, στο πεδίο των Κλασικών Σπουδών (Classics). Ο κατάλογος του 2020, έπειτα από αξιολόγηση 4.500 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, περιλαμβάνει στις πρώτες θέσεις μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, όπως η Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, η Χαϊδελβέργη, η Ρώμη, το Χάρβαρντ, ενώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κατατάσσεται υψηλότερα από ιστορικά ιδρύματα όπως το Γέιλ, η Μπολόνια, το Σικάγο.

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι Κλασικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βρίσκονται σταθερά πλέον τα τελευταία χρόνια μέσα στην πρώτη εικοσάδα παγκοσμίως, συνεχίζοντας με επιτυχία την παράδοση που ξεκίνησε το 1926 με την ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ σε χρόνια δύσκολα.

QS Facebook Post Image 1

«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απέναντι από τον μεγαλοπρεπή, απότομο και απειλητικό όγκο γης, τον Όλυμπο, το πιο λογοτεχνικό βουνό του κόσμου που ενέπνευσε και εμπνέει, σεμνύνεται για τη διάκριση αυτή του Τομέα Κλασικών Σπουδών, η οποία συνιστά αναγνώριση του μόχθου των μελών του. Καθηγητές και Καθηγήτριες διεθνούς κύρους με σπουδαίο επιστημονικό αποτύπωμα, με μεγάλη αγάπη και όραμα για το λειτούργημά τους συνέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία», δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Τόνισε, δε, ότι «οι διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει το Αριστοτέλειο με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα με επίκεντρο την προώθηση των Κλασικών Σπουδών υπογραμμίζουν την εξωστρέφεια του Τμήματος. Το Τμήμα Φιλολογίας πρωτοπορεί στην προσπάθεια όλων των μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας να καταστεί το Αριστοτέλειο διεθνές κέντρο ανώτατων σπουδών, παρέχοντας αγγλόφωνα προγράμματα, επιδιώκοντας περισσότερες διεθνείς συνεργασίες σε όλα τα πεδία, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του, προάγοντας την αριστεία».

Ανεκτίμητη γνώση για τον σχεδιασμό του μέλλοντος

Η διεθνής αναγνώριση του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ όχι μόνο δεν είναι τυχαία, αλλά αποκτά ιδιαίτερη αξία. Και αυτό γιατί τα γραπτά έργα της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας, του ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού, θεωρήθηκαν ως ένα από τα βασικά θεμέλια αυτού που αποκαλείται Ευρωπαϊκός και Δυτικός Πολιτισμός, επειδή συνέβαλαν στην Αναγέννηση και στη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η μελέτη των κάθε είδους κειμένων του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού είναι απαραίτητο εφόδιο για την κατανόηση του παρελθόντος αλλά και του παρόντος κοινωνιών και κρατών, και, συνεπώς, είναι γνώση ανεκτίμητη για τον σχεδιασμό του μέλλοντος», επισήμανε ο Πρύτανης του ΑΠΘ.

Τα καλύτερα Πανεπιστήμια για να σπουδάσεις Επιστήμες Περιβάλλοντος στην Ευρώπη

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για μεταπτυχιακά επιστρέφει στην Ελλάδα

Επικοινωνία και Εργασία το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Εσθονία: Μια πρόσφατη ανακάλυψη στον κόσμο της διεθνούς εκπαίδευσης

Κατηγορία Φοιτητικά Νέα

Εσθονία: Μια πρόσφατη ανακάλυψη στον κόσμο της διεθνούς εκπαίδευσης

Η Εσθονία είναι μια μικρή χώρα στη Βόρεια Ευρώπη. Παρά το μέγεθος της, προσφέρει πολλά περιθώρια και ευκαιρίες στους διεθνείς φοιτητές. Από τη μια πλευρά, είναι μια από τις πιο πράσινες χώρες στον κόσμο με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, γεγονός που καθιστά το περιβάλλον διαβίωσης πολύ φιλικό προς την υγεία. Από την άλλη, η Εσθονία είναι το ιδανικό μέρος για σύνδεση με όλο τον κόσμο, καθώς είναι μια καινοτόμος ψηφιακή χώρα.

Το Λιγότερο είναι περισσότερο…
Τα δάση καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ της Εσθονίας. Η χώρα διαθέτει επίσης απομονωμένες νησίδες, πανέμορφες μοναχικές παραλίες και βαθιά άθικτες δασικές εκτάσεις. Όπου και να βρίσκεστε, μπορείτε να φτάσετε σε ερημιά σε λιγότερο από 30 λεπτά. Έχοντας μια χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και περισσότερο χώρο για κάθε άνθρωπο δεν σημαίνει ότι είστε μόνος. Αντίθετα, αυτό επιτρέπει στα εσθονικά πανεπιστήμια να χρησιμοποιούν μια πιο προσωπική προσέγγιση για να προσελκύσουν κάθε μαθητή στη διαδικασία μελέτης. Χάρη στον μικρό πληθυσμό της, η Εσθονία έχει επίσης λιγότερη γραφειοκρατία στα πανεπιστήμια και στην διακυβέρνηση γενικότερα.

Ψηφιοποίηση και Start-ups

Η διαβίωση και η φοίτηση είναι πιο άνετη για τους φοιτητές, επειδή η Εσθονία είναι μια πολύ ψηφιοποιημένη κοινότητα. Είναι πολύ κοινό να δηλώνετε τους φόρους σας στο διαδίκτυο (σε 2 λεπτά), να κάνετε τραπεζικές μεταφορές μέσω κινητού τηλεφώνου ή να κάνετε εβδομαδιαία ψώνια παντού χωρίς να βγείτε από το σπίτι. Τα παιδιά ηλικίας έως 7 ετών διδάσκονται τις αρχές και τα βασικά της κωδικοποίησης. Η χρήση του υπολογιστή είναι γενικά ευρέως διαδεδομένη σε όλους τους τομείς της ζωής.

Η Δημοκρατία της Εσθονίας είναι η πρώτη χώρα που προσφέρει e-Residency - μια διακρατική ψηφιακή ταυτότητα που είναι διαθέσιμη σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη διαχείριση μιας ανεξάρτητης επιχείρησης στο διαδίκτυο. Η Εσθονία είναι επίσης γνωστή για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Xρειάζονται μόλις πέντε λεπτά για να εγγραφεί μία νέα εταιρία. Πολλές εσθονικές νεοσύστατες επιχειρήσεις τώρα είναι επιτυχημένες εταιρείες όπως το Skype, το Transferwise, το GrabCAD και άλλα.

Με βάση τις επιτυχίες, τα πανεπιστήμια της Εσθονίας έχουν αναπτύξει νέα μοναδικά προγράμματα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση υψηλής τεχνολογίας (π.χ. ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τεχνολογίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακά παιχνίδια μάθησης).

Προσιτός και λογικός προορισμός σπουδών
Η Εσθονία έχει πολύ προσιτές δαπάνες διαβίωσης. Σύμφωνα με το Business Insider έχει δύο από τις πιο προσιτές ευρωπαϊκές πόλεις για να ζήσει κάποιος (Tartu και Tallinn). Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τη φοίτηση. Υπάρχουν πολλά προγράμματα υποτροφιών και δωρεάν δίδακτρα, ειδικά στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Εκτός από την προσιτότητα, διαθέτει επίσης εύλογες προϋποθέσεις στην αναζήτηση εργασίας. Οι διεθνείς σπουδαστές επιτρέπεται να εργάζονται με πλήρη απασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι σπουδαστές επιτρέπεται επίσης να παραμείνουν στη χώρα για έξι μήνες μετά την αποφοίτησή τους για να αναζητήσουν απασχόληση. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρείτε μια δουλειά εάν δεν μιλάτε την τοπική γλώσσα. Ωστόσο, οι περισσότεροι Εσθονοί μιλούν αγγλικά και ο τομέας των αγγλόφωνων θέσεων αυξάνεται. Υπάρχει μια ετήσια έκθεση εργασίας που διοργανώνεται ειδικά για ξένους φοιτητές, η οποία βοηθά επίσης να συγκεντρώσει εταιρείες και φοιτητές.

Μια πρόσφατη ανακάλυψη στον κόσμο της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταξύ των διεθνών φοιτητών, η Εσθονία εξακολουθεί να είναι μάλλον πρόσφατη ανακάλυψη και ο αριθμός των διεθνών φοιτητών αυξάνεται κατά σχεδόν 20% κάθε χρόνο. Υπάρχουν φοιτητές από συνολικά 90 διαφορετικές χώρες, που παρακολουθούν τα 140 προσφερόμενα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

Επεξεργασία - Επιμέλεια: Γατούδης Γιώργος, Career Counselor & Academic and Student Affairs Advisor Employ | www.e-employ.gr

Τα καλύτερα Πανεπιστήμια για να σπουδάσεις Επιστήμες Περιβάλλοντος στην Ευρώπη

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για μεταπτυχιακά επιστρέφει στην Ελλάδα

Επικοινωνία και Εργασία το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Οι ΤΠΕ στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Στο γενικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης της δυσλεξίας, σημαντική θέση θεωρείται πως κατέχουν οι σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ που, κατά γενική ομολογία, διαθέτουν τεράστια εκπαιδευτική δυναμική ενώ δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς πως μεταβάλλουν γενικότερα το τοπίο στην Εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης με τεράστιο εύρος εφαρμογών, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην πληρέστερη κατανόηση της διδασκόμενης ύλης. Ο παιγνιώδης πολλές φορές τρόπος προσέγγισης των γνωστικών στόχων προσφέρει στη διαδικασία της μάθησης τα στοιχεία του ενθουσιασμού και της ανακάλυψης που συνιστούν βασικές αρχές στην προσπάθεια για τη δημιουργική κατάκτηση της γνώσης. Ταυτόχρονα, ο υπολογιστής, καθώς δεν "βιάζεται", ούτε "τιμωρεί", επιτρέπει στο μαθητή να ενεργεί με τον δικό του ρυθμό, με ασφάλεια και χωρίς άγχος, εξατομικεύοντας με τον τρόπο αυτό τη διδασκαλία.

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά των ΤΠΕ με τη χρήση του κατάλληλου κάθε φορά λογισμικού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δυσλεκτικοί μαθητές ως δημιουργικά άτομα παρουσιάζουν μια έφεση σε ό,τι σχετίζεται με τη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, καθιστούν τον υπολογιστή και τις εφαρμογές του ένα ουσιαστικό μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων και πρόσκτησης νέων γνώσεων και ικανοτήτων. Έτσι, πλήθος ψηφιακών προγραμμάτων, διαδραστικού κυρίως χαρακτήρα, που συνδυάζουν κείμενο, κίνηση, χρώμα και ήχο, συμβάλλουν στην ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο πλευρών του εγκεφάλου. Πρόκειται για τη λεγόμενη πολυαισθητηριακή διδακτική προσέγγιση η οποία προτείνεται σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα διδακτικά μοντέλα, καθώς συμβάλλει στην υπέρβαση των αδυναμιών που αντιμετωπίζει ο δυσλεκτικός μαθητής στο επίπεδο της προσέγγισης και επεξεργασίας των πληροφοριών.

H EMPLOY ως πιστοποιημένος φορέας Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει elearning προγράμματα (εξ’ αποστάσεως και ασύγχρονα, με ειδικές τιμές σε φοιτητές και ανέργους) στα πεδία:
Καινοτομία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη όλων των βαθμίδων, οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την καινοτομία και να αναγνωρίζουν τον σκοπό, τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που επηρεάζουν –θετικά ή αρνητικά- την εισαγωγή της στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Μαθησιακές Δυσκολίες και Δεξιότητες Συμβουλευτικής για Ειδικούς και Εκπαιδευτικούς που απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φοιτητές καθώς και κάθε ειδικό επιστήμονα που επιθυμεί να αναβαθμίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του και εργάζεται ή σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στο ερώτημα, τώρα, ποιες ειδικές εφαρμογές και προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται πως συμβάλλουν περισσότερο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της δυσλεξίας θα αναφέραμε τις εξής:
1. Ο επεξεργαστής κειμένου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως εργαλείο άσκησης και διεκπεραίωσης των γλωσσικών εργασιών απαλλάσσει το δυσλεκτικό μαθητή από το άγχος του γραψίματος με το χέρι. Με τη βοήθεια του κειμενογράφου το παιδί μπορεί πλέον να αισθανθεί άνετα για τη σωστή και καλογραμμένη εμφάνιση της εργασίας του. Μπορεί να γράψει ένα κείμενο, να το επεξεργαστεί, να το διορθώσει χωρίς να χρειαστεί να το ξαναγράψει, να το αποθηκεύσει και να το ανακαλέσει από τη μνήμη του υπολογιστή, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργικότητά του. Αλλά και ως μέσο άσκησης της ορθογραφικής ικανότητας ο κειμενογράφος συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης. Με τον αυτόματο εντοπισμό των ορθογραφικών λαθών απαλλάσσεται το παιδί από το άγχος των γραμματικών κανόνων τους οποίους, ούτως ή άλλως, δεν πρόκειται να μάθει να εφαρμόζει, αφού η αδυναμία αυτή (κοινό χαρακτηριστικό όλων των δυσλεκτικών) συνοδεύει το δυσλεκτικό άτομο σε όλη τη ζωή του.

2. Η δημιουργία αρχείων. Με την άσκηση αυτή καλλιεργούνται αποτελεσματικά κυρίως οι δεξιότητες ταξινόμησης. Δεξιότητες που, σύμφωνα με τους Vygotsky, Bruner κ.ά., συμβάλλουν -μαζί με άλλες γνωστικές διεργασίες- στην ανάπτυξη της διακριτικής αντιληπτικής ικανότητας στη συστηματική διάταξη των σχέσεων μεταξύ αντικειμένων και γεγονότων, καθώς και στην αποτελεσματική κωδικοποίηση και ανάκλησή τους.

3. Η δημιουργία λογιστικών φύλλων. Με τη συγκεκριμένη άσκηση ο δυσλεκτικός μαθητής βοηθιέται σημαντικά στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών αναπτύσσοντας παράλληλα δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων. Στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών συμβάλλουν ακόμα ειδικά προγράμματα προσομοίωσης χρηματικών συναλλαγών, καθώς και η χρήση ειδικών προγραμμάτων με τα οποία οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν διάφορα γεωμετρικά σχήματα και να κατανοήσουν καλύτερα και ευκολότερα έννοιες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό στο χώρο, την ανακάλυψη ποσοτικών σχέσεων κλπ. Στις παραπάνω χρήσεις έχει παρατηρηθεί πως ο δυσλεκτικός μαθητής βοηθιέται περισσότερο εάν ο υπολογιστής διαθέτει μεγάλη οθόνη (από 17΄΄ και άνω) και παράλληλα χρησιμοποιείται μεγάλη γραμματοσειρά.

4. Ειδικά hardware και software σχεδιασμένα αποκλειστικά για την υποστήριξη των δυσλεκτικών ατόμων είναι τα τελευταία χρόνια στη διάθεση των ίδιων και των οικογενειών τους με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξή τους. Ήδη στη Μ. Βρετανία, όπου η έρευνα για τη δυσλεξία και το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων είναι ιδιαίτερα αυξημένο, κυκλοφορούν ειδικά ηλεκτρονικά λεξικά τσέπης με λέξεις κλειδιά που τα καθιστούν εύχρηστα για τους δυσλεκτικούς. Υπάρχουν επίσης ειδικά ηλεκτρονικά organizers για την υπενθύμιση καθημερινών δραστηριοτήτων.

5. Ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, βοηθητικό για την αντιμετώπιση σειράς αδυναμιών διατίθεται σήμερα για την εξάσκηση και υποστήριξη των δυσλεκτικών παιδιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα φορητά scanners, σε σχήμα στυλό, συνδεδεμένα και με ακουστικά, έτσι ώστε ο δυσλεκτικός, σαρώνοντας μια λέξη, να ακούει ταυτόχρονα και την εκφώνησή της. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η ψηφιακή εφαρμογή που σχετίζεται με την αναγνώριση της ομιλίας του χρήστη και την αυτόματη μεταφορά - μετατροπή της σε γραπτό λόγο στην οθόνη του υπολογιστή, χωρίς τη χρησιμοποίηση του πληκτρολογίου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο λογισμικό (εξέλιξη του word) που τελευταία αναπτύσσεται ταχέως. Στη Μ. Βρετανία, το λογισμικό αυτό - σχεδιασμένο στην αρχική του μορφή από την Dragon Systems και την IBM - εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια και η επιτυχία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Είναι βέβαιο πως η διαρκής εξέλιξη και γενίκευση του συγκεκριμένου λογισμικού θα βοηθήσει πολύ τους δυσλεκτικούς μαθητές.

6. Ειδικές γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Java και η HTML5, μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε κατάλληλο ψηφιακό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ικανότητες του δυσλεκτικού μαθητή. Συγκεκριμένα, και με τη βοήθεια των προαναφερόμενων ψηφιακών μέσων μπορούμε να κατασκευάσουμε ειδικά παιδαγωγικά παιχνίδια με στόχο την καλλιέργεια των βασικών αντιληπτικών ικανοτήτων του μαθητή όπως είναι η μνήμη, η παρατηρητικότητα, η αντιστοίχιση, ο προσανατολισμός στο χώρο, η διάκριση σχημάτων, η διάκριση χρωμάτων κλπ. Οι παραπάνω δυνατότητες, ενδεικτικές του εύρους των εφαρμογών που μπορούν να μας προσφέρουν οι ΤΠΕ στην υποστήριξη των δυσλεκτικών ατόμων, αποδεικνύουν πως η σύγχρονη και διαρκώς εξελισσόμενη ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Η ένταξη όλων των σχετικών ειδικών εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο αναγκαίος εξοπλισμός των σχολείων με το κατάλληλο υλικό θα μεταβάλλει, χωρίς καμιά αμφιβολία, τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει έναν δυσλεκτικό μαθητή στην επίπονη προσπάθειά του για υπέρβαση των εγγενών αδυναμιών του.

"Το Α και το Ω του πολιτισμού μας είναι η δημιουργία παράλληλων διαδρομών" λέει ο Vygotsky, και οι ΤΠΕ, με το πλήθος των εφαρμογών τους, ανοίγουν νέους διαδρόμους μέσα από τους οποίους μπορεί ο δυσλεκτικός μαθητής να έχει πρόσβαση στη γνώση, στον πολιτισμό, αλλά και στην ίδια τη ζωή.

Σύνταξη: Γιάννης Δ. Διαμαντόπουλος
Πηγή: http://www.specialeducation.gr/

Πριν φύγεις...

Τεχνικές ανάπτυξης της ενσυναίσθησης των μαθητών

Η ενσυναίσθηση ως παράγοντας ενίσχυσης της ενσωμάτωσης μαθητών σε ένα Σχολείο για όλους

Πόσα μόρια παίρνουν οι Ψυχολόγοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Διδακτικές Τεχνικές για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Α' βάθμια Εκπαίδευση

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Σύγχρονες Διδακτικές Τεχνικές για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Α' βάθμια Εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη

Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα συνδυάσει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό εστιασμό αναφορικά με τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές (Α’ βάθμια Εκπαίδευση). Στο πρώτο μέρος, θα πραγματοποιηθεί μια θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών αναφορικά με θέματα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές εστιάζοντας σε ζητήματα χαρακτηριστικών των μικρών μαθητών, διδακτικών προσεγγίσεων/μεθοδολογιών, σχεδιασμού υλικού και αξιολόγησης. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος θα εστιάσει στην πρακτική εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για μικρούς μαθητές της ξένης γλώσσας. Μέσα από την πρακτική ενασχόληση των εκπαιδευτικών, θα επιτευχθεί μια ουσιώδης καλλιέργεια στρατηγικών και δεξιοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογής διδασκαλιών που έχουν ως επίκεντρο το παιχνίδι, το παραμύθι και τις νέες τεχνολογίες.

Στόχος Επιμόρφωσης

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση στοχεύει στην καλλιέργεια τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών της ξένης γλώσσας προκειμένου να διδάξουν σε τάξεις με μικρούς μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θα καλλιεργήσουν το διδακτικό προφίλ τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας σε τάξεις μικρών μαθητών και θα καταστούν ικανοί να χρησιμοποιήσουν / εφαρμόσουν παιγνιώδεις και παραμυθοκεντρικές δραστηριότητες στις τάξεις τους.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
α. να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των μικρών μαθητών της ξένης γλώσσας
β. να συζητήσουν αρχές και παράγοντες διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές .
γ. να εξετάσουν τη σημασία του εκπαιδευτικού υλικού και της γλωσσικής αξιολόγησης σε μαθητές μικρών ηλικιακών ομάδων
δ. να εξοικειωθούν με διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους που εφαρμόζονται σε μικρούς μαθητές της ξένης γλώσσας 
ε. να σχεδιάσουν και να αναστοχαστούν πάνω σε θέματα σχεδιασμού δραστηριοτήτων και υλικού για μικρούς μαθητές της ξένης γλώσσας 
στ. να αναστοχαστούν πάνω σε ζητήματα αξιολόγησης των μικρών μαθητών της ξένης γλώσσας με εναλλακτικούς τρόπους

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ξένες γλώσσες σε μικρούς μαθητές και που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου γλωσσικής εκπαίδευσης μικρών μαθητών.  Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με πρακτικούς τρόπους αποτελεσματικότερης υποστήριξής και διδασκαλίας μικρών μαθητών της ξένης γλώσσας. Τέλος, απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων/υπευθύνους ξενόγλωσσων τμημάτων που επιθυμούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ισχυροποίηση της διδακτικής της ξένης γλώσσας στον επαγγελματικό χώρο τους.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι Δανοί διδάσκουν στα σχολεία την ενσυναίσθηση

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Γιατί οι Δανοί διδάσκουν στα σχολεία την ενσυναίσθηση

Για μία ώρα κάθε εβδομάδα, τα σχολεία της Δανίας κάνουν κάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα: οι μαθητές ηλικία 6-16 ετών διδάσκονται υποχρεωτικά την ενσυναίσθηση, δηλαδή την δεξιότητα να κατανοούμε τα συναισθήματα του άλλου και όχι να τον κρίνουμε σύμφωνα με τις δικές μας πεποιθήσεις.

Οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν τον απέναντί τους, ενώ παράλληλα μοιράζονται ένα κέικ. Το μάθημα ονομάζεται Klassens tid και αυτό που διδάσκονται τα παιδιά ουσιαστικά είναι η προτεραιότητα στην συνεργασία, όχι στον ανταγωνισμό. Η διαδικασία αυτή βοηθά όχι μόνο ενδυναμώνοντας το πνεύμα της συνεργασίας των παιδιών αλλά και στη διαμόρφωση ενηλίκων που έχουν μια πιο ευρεία αίσθηση του κόσμου, αφού μαθαίνουν από μικρή ηλικία να προσεγγίζουν τους ανθρώπους, τον κόσμο και τις προκλήσεις του, με μια πιο σφαιρική και διαλλακτική αίσθηση.

Το πρόγραμμα Step by Step εφαρμόζεται από το προνήπιο. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν στα παιδιά φωτογραφίες με άλλα παιδιά που εκδηλώνουν διάφορα συναισθήματα όπως θλίψη, φόβο, θυμό, απογοήτευση. Τα παιδιά συζητούν για τις φωτογραφίες αυτές και εκφράζουν με λόγια αυτό που αισθάνεται το παιδί της φωτογραφίας, μαθαίνοντας έτσι να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, τόσο τα δικά τους και των άλλων. Σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται όλα τα συναισθήματα και να μην έχουν κριτική στάση απέναντί τους.

Το πρόγραμμα CAT-kit είναι ένα ακόμα εργαλείο, που όχι μόνο βελτιώνει τη συναισθηματική επίγνωση και την ενσυναίσθηση, αλλά μαθαίνει στο παιδί να εκφράζει τα συναισθήματά του, λεκτικά. Μέσα από φωτογραφίες προσώπων, σωμάτων, και κλίμακες έντασης των συναισθημάτων, τα παιδιά απεικονίζουν το πώς νιώθουν.

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας η ενσυναίσθηση μαθαίνεται κυρίως μέσα από τις ομάδες. Μεγάλο μέρος της μελέτης, δεν γίνεται ατομικά. Παιδιά με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και διαφορετικές αδυναμίες, συνεργάζονται για το καλύτερο, μαθαίνοντας να βοηθούν τον διπλανό τους και να αλληλοσυμπληρώνονται, αντί να ανταγωνίζονται. Η κεντρική ιδέα εστιάζει στο ότι όταν κάποιος είναι πολύ ικανός, αντί να κυριαρχεί, έχει υποχρέωση να βοηθά τους πιο αδύναμους, ώστε όλοι μαζί να προοδεύσουν. Έτσι το σύστημα αυτό ενισχύει τη συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό, αφού κάποιος που είναι πολύ καλός σε έναν κλάδο, δεν απομονώνεται, ούτε νιώθει μειονεκτικά όταν πρέπει να λειτουργήσει σε κάτι που δεν είναι και τόσο καλός.

Εδώ και χρόνια η Δανία παραμένει σταθερά μια από τις τρεις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο, σύμφωνα με το World Happiness Report. Αν και τα τυπικά χαρακτηριστικά της σκανδιναβικής κοινωνίας παίζουν σημαντικό ρόλο (όπως το υψηλό βιοτικό επίπεδο, το δίκαιο σύστημα φορολογίας, το σωστό σύστημα υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας, καθώς και το γεγονός ότι εδώ εμφανίζονται οι μικρότερες οικονομικές ανισότητες στον κόσμο), ίσως δεν είναι άτοπο να υποθέσουμε πως έμφαση του έθνους στη διδασκαλία της ενσυναίσθησης στα σχολεία, συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στην ευτυχία.

Πηγή: www.doctv.gr 

Πριν φύγεις...

Η εκπαιδευτική καινοτομία στην ελληνική σχολική πραγματικότητα
Η ανάγκη για εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε νούμερα
Μοριοδοτηθείτε στην εκπαίδευση ενηλίκων σε περισσότερες από 10 προκηρύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική καινοτομία στην ελληνική σχολική πραγματικότητα

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική καινοτομία στην ελληνική σχολική πραγματικότητα

Ως εκπαιδευτική καινοτομία ορίζεται μία δέσμη ενεργειών που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση αναφορικά με την αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και τη χρήση νέων διδακτικών μέσων. Η αποτελεσματική εφαρμογή ωστόσο, μίας καινοτομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λειτουργίας της.

Το ελληνικό σχολείο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικές και πολιτισμικές επιταγές αλλά και τεχνολογικές εξελίξεις εισήγαγε μία σειρά Καινοτόμων Προγραμμάτων/Δράσεων (Σπυροπούλου et all, 2007), που προκαλούν ρωγμές στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, η Αγωγή Σταδιοδρομίας, τα Πολιτιστικά Προγράμματα, οι Όμιλοι μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και οι Πανελλήνιοι μαθητικοί διαγωνισμοί (π.χ. καλλιτεχνικών θεμάτων, θετικών επιστημών, μαθητικών ταινιών), που λειτουργούν προαιρετικά και εκτός του ωρολογίου Προγράμματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακολούθως, εισήχθησαν τα Καινοτόμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας μαθητών και καθηγητών (Erasmous plus) για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, η Ευέλικτη Ζώνη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το Πιλοτικό Πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε Γυμνάσια της χώρας διαφοροποιημένο από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικό όλων των Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι η προσπάθεια προσέγγισης της γνώσης μέσα από ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές διαδικασίες εφαρμόζοντας εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες ως εποπτικά μέσα, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μετατραπεί από απλό αναμεταδότη γνώσεων σε συνδιαμορφωτή της γνώσης και εμψυχωτή, ενώ ο μαθητής από παθητικός δέκτης σε ενεργητικό μέτοχο της διαδικασίας απόκτησης γνώσης, ως μέλος μίας ομάδας που λειτουργεί συνεργατικά. Έρευνες ωστόσο, κατέδειξαν πως τα προγράμματα αυτά δεν έτυχαν ευρείας αποδοχής στον εκπαιδευτικό χώρο, υλοποιούνται περιστασιακά και όχι σε σταθερή βάση, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών παραμένει μικρός.

Στους βασικότερους λόγους για τους οποίους τα προγράμματα αυτά δεν έτυχαν ευρύτερης ανταπόκρισης από τους εκπαιδευτικούς συγκαταλέγονται η εφαρμογή τους μετά τη λήξη του Ωρολογίου Προγράμματος, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου των μαθητών λόγω των εξωσχολικών τους υποχρεώσεων, η απροθυμία των εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια, η ελλιπής χρηματοδότησή τους και η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού. Η διαπιστωμένη έλλειψη επιπλέον, μίας συνολικής αξιολόγησης και συστηματικής διερεύνησης του βαθμού επίτευξης των στόχων των Καινοτόμων Προγραμμάτων, δεν επιτρέπει την ουσιαστική αποτίμηση του ρόλου τους, ώστε να επιδιωχθεί η ευρύτερη ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ποιοτική της τελικά αναβάθμιση.

Αναζητώντας ωστόσο, τα βαθύτερα αίτια που καθιστούν απρόθυμους τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν τις καινοτόμες δράσεις, επικεντρώνουμε στην ίδια τη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που έχει έντονα συγκεντρωτικό χαρακτήρα, τουλάχιστον σε ό, τι αφορά στη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα ελάχιστες διοικητικές αρμοδιότητες να μεταφέρονται στη σχολική μονάδα, η οποία αναλαμβάνει ρόλο εκτελεστή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Καθώς η εκπαιδευτική μονάδα δεν συμμετέχει στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής αυτής, οι εκπαιδευτικοί καλούνται στην περίπτωση εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών, που σχεδιάζονται και νομοθετούνται κεντρικά, να τις εφαρμόσουν υιοθετώντας τες σε μεγάλο βαθμό άκριτα και να τις κατανοήσουν μέσα από την ανάγνωση εγκυκλίων και την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Η πολιτική που θέλει τελικά, την ανάδειξη της εκπαιδευτικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής προϋποθέτει ενιαίο όραμα και στόχους για την εκπαίδευση, κοινή συναδελφική κουλτούρα και επαγγελματικό ήθος που μπορεί να προκύψει μέσα από αποκεντρωμένη διοίκηση, συλλογικές διαδικασίες, σύστημα συμβουλευτικής καθοδήγησης του σχολείου σε ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας, επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων κοινωνικών και σχολικών προβλημάτων, αξιολόγηση της εφαρμογής των αλλαγών, απολογισμός έργου και σύνδεση της εκπαιδευτικής μονάδας με την τοπική κοινωνία.

Αυτή η πολιτική σέβεται την εμπειρία και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και τούς αφήνει περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών, εισαγωγής καινοτομιών και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό, συμβάλλοντας στη συνειδητή επιλογή εφαρμογής των αλλαγών χωρίς τη βίαιη απομάκρυνση από τις παλαιές μεθόδους, αλλά και στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της μεταξύ τους αλληλεγγύης. Έτσι η διαβούλευση, η ομαδική εργασία, η συμμετοχή και η κατάλληλη ηγεσία εγγυώνται την αποδοτική παιδεία.

Σύνταξη: Βότση Ελένη
Προέλευση: Πρακτικά 1ου πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία», Αθήνα, 2016

 

Πριν φύγεις...

Η ανάγκη για εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε νούμερα
Μοριοδοτηθείτε στην εκπαίδευση ενηλίκων σε περισσότερες από 10 προκηρύξεις
Επιθετικότητα και διαταραχές συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη και Συνεκπαίδευση κωφών παιδιών στο κοινό σχολείο

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Ένταξη και Συνεκπαίδευση κωφών παιδιών στο κοινό σχολείο

Ως παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα παιδιά που αδυνατούν, για οποιονδήποτε λόγο π.χ. κώφωση, νοητική ανεπάρκεια κ.ά., να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της τάξης τους χωρίς ειδική βοήθεια. Ας έρθουμε όμως σε μια υποκατηγορία παιδιών με ειδικές ανάγκες που είναι τα κωφά και βαρήκοα. Στατιστικά γεννιούνται 1 στα 1000 κωφά παιδιά.

Ένας διαχωρισμός των κωφών ή βαρήκοων παιδιών είναι σε προγλωσσικά και μεταγλωσσικά. Προγλωσσικά κωφά ή βαρήκοα παιδιά είναι όσα γεννήθηκαν κωφά ή έχασαν την ακοή τους πριν κατακτήσουν τη γλώσσα ή καλύτερα πριν μάθουν να μιλάνε, δηλαδή πριν την ηλικία των 3-4 ετών. Μεταγλωσσικά κωφά ή βαρήκοα παιδιά είναι όσα έχασαν την ακοή τους μετά την ηλικία των 3-4 ετών, αφού δηλαδή έχουν κατακτήσει τη γλώσσα, έχουν μάθει να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους και επομένως έχουν κατακτήσει αρκετές γνώσεις και δεξιότητες. Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες χρειάζονται παιδαγωγική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη (Λαμπροπούλου Β., 1999).

Η έννοια της δίγλωσσης – διπολιτισμικής εκπαίδευσης για τους κωφούς μαθητές στηρίζεται σε μια πολιτισμική προοπτική για τη ζωή των Κωφών. Σε πολλά προγράμματα στον κόσμο, τα σχολεία συνεχώς ανακαλύπτουν τρόπους για να διευκολύνουν τη λειτουργία δίγλωσσων – διπολιτισμικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.Η παιδαγωγική, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ιατρική, η γλωσσολογία, κ.ά. είναι μερικοί από τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εμπλέκονται με την εκπαίδευση των κωφών παιδιών. Κάθε επιστήμη από την πλευρά της προσπαθεί ναδώσει ό,τι καλύτερο.

Η αρχή έγινε με το παθολογικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους γιατρούς για πάρα πολλά έτη. Αυτοί θεωρούσαν την κώφωση ως ασθένεια. Έδιναν ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία και τη θεραπεία της, και παρέβλεπαν το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν τη νοηματική ως γλώσσα. Το παθολογικό μοντέλο από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 αμφισβητήθηκε λόγω των χαμηλών σχολικών επιδόσεων και έδωσε τη θέση του στη νοηματική γλώσσα, ως πρώτη γλώσσα του κωφού παιδιού. Η μετάβαση αυτή δεν έγινε τόσο ανώδυνα, αλλά μέσα από επιστημονικό μόχθο έως ότου αποδείχθηκε ότι η νοηματική γλώσσα δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις άλλες γλώσσες γιατί πληροί όλα τα γλωσσολογικά εκείνα στοιχεία τα οποία την καθιερώνουν ως ισότιμη γλώσσα. Είναι μια γλώσσα με γραμματικούς, συντακτικούς, πραγματολογικούς κανόνες και πλούσια σε δημιουργικότητα.

Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι τα παιδιά - χρήστες της νοηματικής γλώσσας μαθαίνουν ευκολότερα και έτσι μαθαίνουν καλύτερα την ομιλούμενη γλώσσα. Επομένως πρόκειται για μια γλωσσική – πολιτισμική μειονότητα, που διεκδικεί το αυτονόητο: την αυτοδιαχείριση και την αυτοδιάθεσή της. Με το νόμο 2817/2000 καθιερώνεται η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως επίσημη γλώσσα των κωφών.

Με τον παραπάνω νόμο τα κωφά ή βαρήκοα παιδιά, όπως και όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μπορούν να φοιτούν στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Επίσης μπορούν να φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης που λειτουργούν μέσα στα γενικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί στα παραπάνω τμήματα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι στη διδασκαλία κωφών παιδιών και φυσικά να γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα.

Πέρα όμως από την εξειδίκευση που απαιτείται να έχει ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής είναι φανερό ότι σήμερα και οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τις γνώσεις εκείνες που θα τους ευαισθητοποιήσουν και θα τους οδηγήσουν σε καλύτερη και προσφορότερη συνεργασία με τους ειδικούς.

Ένας ακόμη λόγος που κρίνουμε ότι ενισχύει την παραπάνω σκέψη είναι ότι όλο και περισσότερα κωφά ή βαρήκοα παιδιά εκπαιδεύονται πλέον σε σχολικές μονάδες της γενικής και όχι της ειδικής αγωγής, σύμφωνα πάντα και με τα διεθνή δεδομένα. Δεν είναι όμως δυνατόν να εντάξουμε ένα κωφό παιδί σε τάξη ακουόντων χωρίς την ανάλογη προετοιμασία. Πριν, λοιπόν, εντάξουμε ένα κωφό ή βαρήκοο παιδί σε τάξη ακουόντων πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και φυσικά οι μαθητές. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από συζητήσεις, προβολές ανάλογων ταινιών που θα έχουν ως σκοπό τη διαφορετική επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση όλων.

Καλό είναι να υπάρχουν στα σχολεία Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι που θα ενημερώνουν συνεχώς τους μαθητές για τις διάφορες εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες των κωφών ή βαρήκοων μαθητών. Αν όμως δεν υπάρχουν αυτοί οι επιστήμονες τότε το ρόλο τους αναλαμβάνει ίδιος ο εκπαιδευτικός.
Το περιβάλλον της τάξης πρέπει να τροποποιηθεί επίσης. Η διάταξη των θρανίων πρέπει να είναι σε ημικύκλιο, έτσι ώστε ο κωφός μαθητής να έχει οπτική επαφή με όλους τους συμμαθητές του. Το αυτί που ακούει καλύτερα να στρέφεται προς το δάσκαλο και όχι προς τον τοίχο. Το πρόσωπο του δασκάλου να φωτίζεται, για να μπορεί το κωφό παιδί να κάνει καλύτερη χειλεανάγνωση και αν είναι δυνατόν να κάθεται με κάποιον συμμαθητή του, ο οποίος θα είναι σε θέση να τον βοηθάει κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Εκτός από το δάσκαλο μέσα στην τάξη μπορεί να παρευρίσκεται και κάποιος διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας. Αυτός βοηθάει τον κωφό μαθητή όχι μόνο μετατρέποντας την ομιλία του δασκάλου σε νοηματική γλώσσα, αλλά παρακολουθώντας την όλη μαθησιακή και όχι μόνο πρόοδο του παιδιού.
Ο θόρυβος που προξενείται μέσα στην τάξη ή έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί γιατί συγχέει τα ακουστικά ερεθίσματα του παιδιού.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουμε παιδαγωγικούς προσανατολισμούς και αυτοί να φαίνονται καθαρά μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα που χρησιμοποιούμε, με βάση τα οποία θα προσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν δίνουμε μόνο γνώσεις στο κωφό παιδί, αλλά του στηρίζουμε την αυτοεκτίμησή του και την κοινωνική του ένταξη.

Φυσικά το Α και το Ω της όλης προσπάθειας του εκπαιδευτικού είναι η άριστη συνεργασία με τους γονείς ιδιαίτερα του κωφού παιδιού. Οι γονείς γνωρίζουν πολλά περισσότερα και μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά έτσι ώστε η παιδαγωγική διαδικασία να συνεχίζεται και στο σπίτι. Εδώ κρίνεται απαραίτητο το «τετράδιο επικοινωνίας».

Επομένως η εκπαίδευση των κωφών παιδιών εξαρτάται άμεσα από την επιλογή του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης. Η κοινότητα των εκπαιδευτικών διερωτάται αν τα κωφά παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται μέσα στα γενικά σχολεία ή σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης.

Τα τελευταία χρόνια η ιδέα της ένταξης, της ενσωμάτωσης και πρόσφατα της συνεκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδαφος και έχει επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές και πρακτικές σε πολλά κράτη. Η πίεση για την πλήρη συμμετοχή (inclusion) των κωφών στο πρόγραμμα του σχολείου των ακουόντων, η φοίτηση δηλαδή των κωφών παιδιών στις συνηθισμένες τάξεις μαζί με τα ακούοντα παιδιά, με την παροχή ειδικών υπηρεσιών και διερμηνέων νοηματικής, είναι ένα από πιο επίκαιρα θέματα συζήτησης διεθνώς. Αποτέλεσμα της πίεσης για συνεκπαίδευση είναι η αποδοχή της ιδέας της ενσωμάτωσης από πολλές κυβερνήσεις, συνέπεια της οποίας είναι η συρρίκνωση των σχολείων-οικοτροφείων και, γενικά, των ειδικών σχολείων κωφών στις Η.Π.Α. και σε πολλές άλλες χώρες (Moores, 1996). Η νέα αυτή πραγματικότητα προβληματίζει ιδιαίτερα την κοινότητα των Κωφών διεθνώς, η οποία θεωρεί τα ειδικά σχολεία –οικοτροφεία κοιτίδες διάδοσης και διατήρησης της νοηματικής γλώσσας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της κοινότητάς τους. Πολλοί ειδικοί συντάσσονται με τις απόψεις των Κωφών, θεωρώντας ότι τα κωφά παιδιά στα σχολεία ακουόντων θα στερηθούν τις απαραίτητες παροχές και τη συναισθηματική και πολιτιστική στήριξη που χρειάζονται για να αποκτήσουν και να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες (Λαμπροπούλου, 2001).

Σύνταξη: Δρ. Τζίμας Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., Λαμπροπούλου Αικατερίνη, Δασκάλα Ειδικής Αγωγή
Προέλευση: Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα,4‐ 6 Μαΐου 2007.ISSN: 1790-8574 241

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδική και διαπολιτισμική εκπαίδευση στο φάσμα της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Η ειδική και διαπολιτισμική εκπαίδευση στο φάσμα της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας

Η διαφοροποίηση, ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση είναι στοιχεία έκδηλα της κοινωνίας. Η αναπηρία, η πολιτισμική ετερότητα, το χρώμα, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι εκφάνσεις μιας κοινωνίας η οποία στηρίζει την ύπαρξή της στο δίπολο ‘Εγώ και οι άλλοι’. Σε αυτό το δίπολο κινείται και η εκπαίδευση σήμερα. Μια εκπαίδευση που αντί να ενώνει και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις αλλαγής αυτού του συστήματος, επιτείνει τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.

Diapolitismiki Αιγαιου
Τόσο η ετερότητα που εδράζεται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όχι μόνο, όσο και η πολιτισμική ετερότητα οφείλουν να συνυπάρχουν κάτω από τη σκέπη της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας «σε ένα σχολείο για όλους», όπου ο σκοπός του δεν θα εξαντλείται στη μαθησιακή επάρκεια που θα προσφέρει, αλλά και στο σμίλευμα των συνειδήσεων δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η συμπεριληπτική ουτοπία του σήμερα να γίνει ο συμπεριληπτικός ρεαλισμός του αύριο. Η συμπεριληπτική φιλοσοφία της εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνει μια κάποια δομή εκπαίδευσης, άλλα εστιάζει σε μια διαφορετική οπτική της εκπαίδευσης, μια διαφορετική φιλοσοφική και παιδαγωγική προοπτική που αποβλέπει στην εκ βάθρων αλλαγή του σημερινού σχολείου (Στασινός, 2013). Η απαρχή της φιλοσοφίας αυτής εντοπίζεται στο πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, (1948) σύμφωνα με το οποίο: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα». Σε αυτή την προοπτική οφείλει να πορεύεται και το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να προάγει την εκπαιδευτική ευημερία όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως σωματικής και νοητικής ακεραιότητας (και θα προσθέσουμε και κάθε μορφής ετερότητας).

Η συμπεριληπτική φιλοσοφία δεν εστιάζει μόνο σε ένα διαφορετικό τρόπο θέασης των πραγμάτων εντός του σχολείου, άλλα στοχεύει σε μια γενικότερη αλλαγή του κοινωνικοπολιτισμικού γίγνεσθαι. Ενός κοινωνικοπολιτισμικού γίγνεσθαι που έχει μάθει να πορεύεται με γνώμονα το ιατρικό/ατομικό μοντέλο και όχι το κοινωνικό. Η διαφορά των δύο αυτών μοντέλων είναι σημαντική όχι μόνο για τον διαφορετικό φιλοσοφικό προσανατολισμό τους, αλλά και για τις επιπτώσεις που επιφέρουν στα δρώμενα μιας κοινωνίας.

Το ατομικό/ιατρικό μοντέλο: Αφορά την προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τις ιατρικές διαγνώσεις. Το άτομο αντιμετωπίζεται ως ανάπηρο λόγω της απώλειας της υγείας του. Η φιλανθρωπία και η ιατρική είναι οι κύριοι αρωγοί του εν λόγω μοντέλου. Το άτομο εξαιτίας των ελλειμμάτων που απορρέουν από την ασθένειά του κατατάσσεται στους ανάπηρους, μη δυνάμενο να ανταπεξέλθει στο σύνολο των δραστηριοτήτων που επιτυγχάνει κάποιος που δεν είναι ασθενής και κατ’ επέκταση ανάπηρος (Βεργιώτη, 2010).

Το κοινωνικό μοντέλο: Αφορά μια διαφορετική προσέγγιση της αναπηρίας διαχωρίζοντάς την από την ασθένεια. Η αναφορά της ασθένειας επικεντρώνεται στη δυσλειτουργία που επιφέρει στο άτομο, ενώ η αναπηρία επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της δυσλειτουργίας αυτής στη ζωή του ανάπηρου ανθρώπου (Παναγιώτου & Τσιανίκα & Συμεωνίδου, 2012). Οι αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι άνθρωποι και που σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο αποτελούν το φυσικό επακόλουθο της ασθένειάς τους, επαναπροσδιορίζονται στη βάση της «αναπηρίας» της κοινωνίας ως της μόνης υπαίτιας για τους όποιους φραγμούς θέτει στη ζωή των ανθρώπων αυτών (Βεργιώτη, 2010).

Το ατομικό/ιατρικό μοντέλο και το κοινωνικό μοντέλο δεν αφορά τα ανάπηρα άτομα μόνο. Ο φιλοσοφικός του προσανατολισμός μπορεί να διακριθεί και σε ομάδες ατόμων που τους τίθεται το προσωνύμιο της διαφορετικότητας, όπως η πολιτισμική ετερότητα, ο διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκευτική ετερότητα κ.ά..

Η συμπεριληπτική φιλοσοφία τάσσεται υπέρ ενός συμπεριληπτικού μοντέλου προσέγγισης όλων των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν οι άλλοι και εμείς, αλλά μόνο εμείς, δεν υπάρχει το τυπικό παιδί, το ανάπηρο παιδί, το παιδί-μετανάστης υπάρχει μόνο το παιδί. Το παιδί με τις όποιες ιδιαιτερότητές του, στις οποίες οφείλει να ενσκήψει το εκπαιδευτικό σύστημα όχι περιθωριοποιώντας το, αλλά αντιμετωπίζοντάς το στο πλαίσιο ενός «Σχολείου για όλους». Δεν υπάρχουν 2-3 κοινωνίες, συνεπώς γιατί να υπάρχουν δυο τρία σχολεία; Μήπως για να εξυπηρετούν τη δική μας ανεπάρκεια εξοβελίζοντάς την από τα μάτια μας και τοποθετώντας την σε ειδικές εκπαιδευτικές δομές;

Χρειάζονται αλλαγές και αυτές οι αλλαγές δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε γρήγορες. Όπως αναφέρουν οι Βooth & Ainscow, 2011, Sebba & Aincow, 1996 (Γεροσίμου, 2013) η συμπερίληψη είναι μια διαδικασία αέναης αλλαγής τόσο του περιεχομένου των δομών, όσο και των προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. Η προοπτική της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα της αναπηρίας και της πολιτισμικής ετερότητας ως μέρος μιας πλουραλιστικής κοινωνίας όπου η διαφορετικότητα δίνει το δικό της χρώμα στον καμβά του κόσμου. Το «Ένα σχολείο για όλους» στη συμπεριληπτική εκπαίδευση μετέχει στο «μετασχηματισμό» αυτό, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες όλων των μαθητών στο σύνολό τους (Μάμας, 2014, σελ. 81).

Ο «μετασχηματισμός» αυτός μέσω του διαλόγου δικαιολογεί την ισότητα των προσώπων οδηγώντας στην οπτική των «ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, με ταυτόχρονη άρση των προκαταλήψεων και αποδοχή της διαφορετικότητας» (ΖώνιουΣιδέρη, 2008). Στον αντίποδα της συμπερίληψης βρίσκονται προσεγγίσεις όπως η ένταξη και η ενσωμάτωση, που τονίζουν τη διαφορετικότητα, την πολιτισμική ετερότητα και την αναπηρία. Η συμπεριληπτική φιλοσοφία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στην καπιταλιστική κοινωνία του σήμερα ως ουτοπική διότι επενδύει στην αυταξία του ανθρώπου. Στοχεύει στην υπεράσπιση μιας εκπαιδευτικής δομής προσφέροντας όλα όσα κρίνονται απαραίτητα για την εκπαιδευτική προσέγγιση όλων των παιδιών.

Σύνταξη: Kασίδης Δημήτριος, Αποστολίδου Ελισάβετ, Δουφεξή Θεοδώρα
Προέλευση: Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×