Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: συνδρομο down - E-employ.gr

Μαθησιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών με σύνδρομο Down

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Τα παιδιά με σύνδρομο Down, στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις ενδείκνυται να είναι το γενικό σχολείο, και με την κατάλληλη υποστηρικτική βοήθεια μπορούν να εκπαιδευτούν με επιτυχία σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικών δεξιοτήτων και να αποκτήσουν τις βασικές σχολικές γνώσεις. Για να επιτύχουμε όμως ουσιαστική ένταξη θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και να ακολουθείται ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή με Down.

Οι μαθησιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών δημιουργούν την ανάγκη για ιδιαίτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση από τον δάσκαλο. Οργανικά προβλήματα που αφορούν στην καρδιά, στον άξονα, στην ακοή και στην όραση πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπαίδευση τους.

Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών με Down διαφέρει θεμελιακά από των άλλων παιδιών τόσο στον ρυθμό όσο και στην πορεία που ακολουθεί. Τα παιδιά αυτά μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και μάλιστα σε μικρή ηλικία, αρκεί να ακολουθηθεί η κατάλληλη διδακτική μέθοδος.

Η γραφή και η αρίθμηση είναι τομείς με μεγάλη δυσκολία για τα παιδιά με το σύνδρομο, αλλά με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούμε να αναπτύξουμε αυτές τις ικανότητες ως ένα σημείο.

Σημαντική είναι και η κινητική εκπαίδευση των παιδιών με Down καθώς η γενική υποτονία, που τα χαρακτηρίζει, και συγκεκριμένα ορθοπεδικά προβλήματα δημιουργούν δυσκολίες τόσο στην αδρή όσο και στην λεπτή κινητικότητα. Τομέας, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών αυτών και είναι απαραίτητη η διδασκαλία κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς και δεξιοτήτων ημερήσιας διαβίωσης, που θα επιτρέψουν την αυτοεξυπηρέτησή τους και την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Πηγή: www.amea-care.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση παιδιών με Σύνδρομο Down και με ελαφριά ή μέτρια Νοητική Αναπηρία

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Στην Ελλάδα, περίπου το 18% των μαθητών με αναπηρίες που βρίσκονται στις γενικές τάξεις, είναι με Νοητική Αναπηρία (Ν/Α) και σύνδρομο Down. Εκτιμάται ότι το 1% του πληθυσμού έχει νοητική υστέρηση, εκ των οποίων τα 3/4 είναι με ελαφριά Ν/Α. Τα παιδιά με τα παραπάνω είδη διαγνώσεων - σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα- μπορούν και ενδείκνυται να φοιτούν στη γενική εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη αυτών των παιδιών είναι η ύπαρξη υποστηρικτικής βοήθειας, καθώς και ο σχεδιασμός ειδικού αναλυτικού προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα ατομικά χαρακτηριστικά όσο και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τους. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια συμφωνία για το τι είναι η νοητική αναπηρία (Ν/Α ). Σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται οι όροι νοητική ανεπάρκεια, εξελεγκτική καθυστέρηση, ολιγοφρένεια και διάφοροι άλλοι στη θέση της Ν/Α.

Πάντως υπάρχει συμφωνία για τη σημασία της μειωμένης νοημοσύνης και της κοινωνικής προσαρμογής. Τα αίτια της νοητικής καθυστέρησης, διακρίνονται σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα είναι τα οργανικά αίτια, που συνδέονται οι βαρύτερες μορφές νοητικής καθυστέρησης και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς παράγοντες, που συνδέονται με ήπιες μορφές νοητικής καθυστέρησης. Τα παιδιά με ελαφριά νοητική καθυστέρηση και σύνδρομο Down, νιώθουν αν οι προσφερόμενες γνώσεις θα τους είναι χρήσιμες και έχουν πρακτική αξία. Όταν η εκπαίδευση εστιάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, τότε και τα παιδιά προσπαθούν όσο μπορούν ανταποκριθούν.

Επομένως η γνώση πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες των παιδιών. Μεγάλη σημασία έχει για το παιδί με Ν/A και σύνδρομο Down, η καλή οργάνωση της σχολικής του ζωής. Ο προφορικός λόγος είναι το κυριότερο μέσο επικοινωνίας. Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές, έρχονται στο σχολείο έχοντας αναπτύξει ένα επίπεδο λόγου που τα επιτρέπει να ανταποκριθούν στις γλωσσικές απαιτήσεις του. Στα παιδιά με Ν/Α σύνδρομο Down δε συμβαίνει το ίδιο. Ακόμα και τα παιδιά με ελαφριά νοητική καθυστέρηση, έχουν κάποιο γλωσσικό έλλειμμα. Η βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου αυτών των παιδιών, που επιτυγχάνεται με εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, με τη σωστή χρήση του συντακτικού κ.λ.π. αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους καθ’ όλη την παραμονή των παιδιών στο σχολείο.

Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι ο δάσκαλος πρέπει να βρίσκεται σε θέση να αναγνωρίζει τα σημεία εκείνα που φανερώνουν το επίπεδο της σχολικής ετοιμότητας. Στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησής του οφείλει να σχεδιάζει τις κατάλληλες δραστηριότητες και να παρέχει στα παιδιά εμπειρίες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ετοιμότητάς τους. Τα παιδιά με το σύνδρομο Down είναι γενικά χαρούμενα άτομα και μπορούν να εκπαιδευτούν με επιτυχία σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικών δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά από βρέφη ακόμα παρουσιάζουν μία ιδιομορφία στην κοινωνική συμπεριφορά η οποία μάλιστα δυσχεραίνει κατά πολύ την γνωστική τους ανάπτυξη. Η άποψη ότι η γνωστική ανάπτυξη στα παιδιά με σύνδρομο Down είναι μια εκδοχή της φυσιολογικής ανάπτυξης, με την ίδια οργάνωση και δομή, με μόνη διαφορά τον πιο αργό ρυθμό και το χαμηλότερο ανώτατο όριο ανάπτυξης, διαψεύδεται από ολοένα και περισσότερες μελέτες που καταδεικνύουν ότι η διαδικασία μάθησης στα παιδιά με το σύνδρομο μπορεί να διαφέρει θεμελιακά από αυτή που παρατηρείται στα παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη.

Σύνταξη: Τρύφων Μαυροπαλιάς, Διδάσκων ειδικής αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν. Δυτικής Μακεδονίας

DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άνδρας με σύνδρομο Down ενθαρρύνει και άλλους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Από νεαρή ηλικία, ο Carlos de Saro ήταν γοητευμένος από την τεχνολογία, έτσι μπορεί να μην σας εκπλήξει το γεγονός ότι αυτό το πάθος τον οδήγησε στο να αποκτήσει το πτυχίο του στα συστήματα υπολογιστών και τελικά, να ιδρύσει τον δικό του μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λέγεται: «Πάλη Ενάντια στις Αντιξοότητες, που διδάσκει τους νέους με αναπηρίες πώς να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τα προγράμματα όπως το Microsoft Word και το PowerPoint.

Αυτό που μπορεί να σας εκπλήξει είναι ότι ο De Saro, ο ίδιος, έχει σύνδρομο ντάουν. Αλλά ποτέ δεν άφησε τα αντιληπτά όρια αυτής της γενετικής διαταραχής να τον επιβραδύνουν. Ο De Saro, 36 ετών σήμερα, μελέτησε την ανθρώπινη ανάπτυξη, την τεχνολογία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια του Μεξικού, το Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, ή αλλιώς TEC de Monterrey.

Αργότερα, εργάστηκε στην Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας που ο De Saro συνειδητοποίησε ότι υπήρχε έλλειψη ευκαιριών μάθησης και εργαλείων για ανθρώπους σαν για και εκείνον, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν μια σταθερή εργασία.

ms01

"Ως εκ τούτου, ίδρυσα τον δικό μου Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό με στόχο να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους στην τεχνολογία για να αποκτήσουν δεξιότητες εργασίας και να δημιουργήσουν δεσμούς με τη βιομηχανία και την κυβέρνηση έτσι ώστε να τους δώσει την καλύτερη δυνατή ένταξη εργασίας στην κοινωνία," Λέει ο De Saro μέσω ενός μεταφραστή. "Για να είναι κάποιος εφοδιασμένος με γνώσεις στη σημερινή εποχή του εργατικού δυναμικού, η χρήση της τεχνολογίας είναι άκρως απαραίτητη."

Στην «Καταπολέμηση Ενάντια στις Αντιξοότητες», στο μη κερδοσκοπικό κέντρο De Saro που βρίσκεται μια ώρα νότια της Πόλης του Μεξικού, οι μαθητές λαμβάνουν εξατομικευμένη διδασκαλία για να αναπτύξουν τις γλωσσικές, γνωστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δεξιότητες που υποστηρίζουν μια υψηλότερη ποιότητα ζωής, ενώ τους βοηθά να επιτύχουν σε μια αγορά εργασίας όπου τα άτομα με σύνδρομο ντάουν έχουν βρει παραδοσιακά λίγες ευκαιρίες.

«Δουλεύουν πολύ με το Paint και με το PowerPoint," εξηγεί η Celina Garcia Keller, διευθυντής του Κέντρο Τεχνολογίας της Microsoft στο Μεξικό. «Στους μαθητές με σύνδρομο ντάουν παίρνει περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν τις αφηρημένες έννοιες. Με την τεχνολογία, μαθαίνουν αυτές τις γνωστικές δεξιότητες πιο εύκολα απ’ ότι θα τις μάθαιναν από ένα βιβλίο.»

Συχνά, λέει, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τη Ζωγραφική ή το PowerPoint για να κατανοήσουν τα γράμματα και τους αριθμούς - ή, για να παρουσιάσουν την ιστορία της ζωής τους. "Η Τεχνολογία της Microsoft είναι το πιο εύκολη στη χρήση, επειδή είναι πιο εύκολη για να τη μάθουν," λέει ο De Saro.

"Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα των φοιτητών με εντυπωσίασε με τις προόδους τους χρησιμοποιώντας το λογισμικό της Microsoft," προσθέτει. «Τους ζήτησα να γράψουν κάτι και ο καθένας τους έγραψε δύο παραγράφους σε λιγότερο από δύο ώρες, χρησιμοποιώντας το Word. Αυτό ήταν κάτι που δεν ήταν σε θέση να κάνουν πριν. "

Η Keller, της οποίας η κόρη επίσης έχει σύνδρομο ντάουν, συναντήθηκε με τον De Saro σε μια σύνοδο κορυφής για την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Λέει ότι εμπνεύστηκε από ό, τι είχε επιτευχθεί από τον De Saro και από όλα τα ταξίδια που έχει κάνει.

"Που πήρε το μυαλό το γεγονός ότι βρήκα κάποιον που ήταν τόσο καλός ομιλητής και δούλευε τόσο σκληρά για να συμπεριλάβει τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο σχολείο και να τους προετοιμάσει για να συμπεριληφθούν στο εργατικό δυναμικό», θυμάται. "Στο Μεξικό δεν υπάρχει κανένα κοινό πρόγραμμα για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Οι γονείς συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο επειδή οι καθηγητές συχνά δεν έχουν ό, τι χρειάζεται για να βοηθήσουν, αναδεικνύοντας το πρόγραμμα αυτό το πιο σημαντικό της χώρας.»

Η Microsoft έχει συμβάλει λογισμικό στον ΜΚΟ του De Saro, και οι εργαζόμενοι της εργάζονται εθελοντικά στο κέντρο αυτό για να βοηθήσουν τον De Saro να διδάξει τους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν τα προγράμματα. Ο De Saro και εθελοντές του επισκέπτονται το Κέντρο Τεχνολογίας της Microsoft συχνά να για λάβουν εκπαίδευση στα Windows 8, το Office 365, σε εφαρμογές και άλλες τεχνολογίες.

ms02

Ο De Saro και η Microsoft, επίσης, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υπερασπιστούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρόσφατα, η Microsoft τον κάλεσε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου του Μεξικού σχετικά με το πώς η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την ένταξη και την υποστήριξη της εκπαίδευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Προέτρεψε τους νομοθέτες να εγγυηθούν ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την τεχνολογία που θα τους επιτρέψει να εργαστούν και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Σήμερα, Ο De Saro μιλά για τη σημασία του να συμπεριλαμβάνονται τα άτομα όλων των ικανοτήτων στο σχολείο, την εργασία και την κοινωνία σε συνέδρια σε όλη τη Λατινική Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα πρόσφατό συνέδριο που έγινε υπό την αιγίδα της Microsoft, μίλησε με τους γονείς των παιδιών με σύνδρομο ντάουν για τη ζωή και το έργο του. Θέλει να συμπεριληφθούν όλοι και γνωρίζει η τεχνολογία μπορεί να ενδυναμώσει τους ανθρώπους όλων των δυνατοτήτων για να κάνουν ακριβώς αυτό.

Πηγή: news.microsoft.com  | Αναδημοσίευση: down-syndrome.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη των παιδιών με σύνδρομο Down στο σχολείο

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Το σύνδρομο Down είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία στους ανθρώπους. Πήρε το όνομά του από τον Άγγλο John Langdon Down, που πρώτος το περιέγραψε το 1866. Προκαλείται από ένα λάθος στην κυτταρική διαίρεση του 21ου χρωμοσώματος. Τα ακριβή αίτια του χρωμοσωμικού λάθους στο σύνδρομο Down δεν είναι προς το παρόν γνωστά. Για την πλειονότητα των παιδιών με σύνδρομο Down, η διάγνωση γίνεται κατά τη γέννηση ή λίγο αργότερα. Η ανίχνευση του συνδρόμου σήμερα επιτρέπει την πρώιμη παρέμβαση και τη δυναμική αντιμετώπιση των συγγενών προβλημάτων υγείας.

Ένταξη των παιδιών με σύνδρομο Down στο σχολείο
Γιατί ένταξη;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σ’ ένα παιδί με σύνδρομο Down να παρακολουθήσει το συνηθισμένο σχολείο. Όλο και περισσότερες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί επαυξάνουν τη γνώση για τις ικανότητες των παιδιών με σύνδρομο Down και τη δυνατότητά τους να ενταχθούν επιτυχώς, ενώ έχει αυξηθεί και η συναίσθηση των γονέων για την αξία και τα οφέλη της ένταξης. Επιπλέον η ένταξη είναι κατά της διάκρισης και επιφέρει και ακαδημαϊκά και κοινωνικά οφέλη.

Ακαδημαϊκά
- Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά τα πάνε καλύτερα ακαδημαϊκά όταν εργάζονται σε περιβάλλον ένταξης.

Κοινωνικά
- Οι καθημερινές ευκαιρίες της ανάμιξης με τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους παρέχει πρότυπα κανονικής και κατάλληλης για την ηλικία συμπεριφορά.
- Τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν σχέσεις με παιδιά της κοινότητάς τους.
- Η παρακολούθηση σε συνηθισμένο σχολείο είναι ένα βήμα - κλειδί προς την ένταξη στη ζωή της κοινότητας και της κοινωνίας στο σύνολό της.
Η επιτυχής ένταξη είναι ένα βήμα κλειδί προς την προετοιμασία των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο να αποβούν πλήρως μέλη που συνεισφέρουν στην κοινότητα, και η κοινωνία ωφελείται στο σύνολό της. Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι συνομήλικοι κερδίζουν την κατανόηση για τις μειονεξίες, την ανεκτικότητα και το πώς να νοιάζονται και να υποστηρίζουν άλλα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Μια θετική στάση
Όμως η επιτυχής ένταξη δε συμβαίνει αυτόματα. Η εμπειρία δείχνει ότι το πιο σπουδαίο συστατικό της επιτυχημένης εφαρμογής της ένταξης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι απλά η θέληση να την κάνουμε να πετύχει. Η στάση επομένως όλου του σχολείου είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Μια θετική στάση λύνει από μόνη της προβλήματα. Τα σχολεία χρειάζονται μια ξεκάθαρη και ευαίσθητη πολιτική ως προς την ένταξη και διοικητικές ομάδες, που να είναι αφοσιωμένες στην πολιτική αυτή και να υποστηρίζουν το προσωπικό, βοηθώντας τους ν’ αναπτύξουν νέες δεξιότητες μέσα στις τάξεις τους.

Μερικά γεγονότα για το σύνδρομο Down
- Το σύνδρομο Down είναι η πιο συνηθισμένη μορφή μαθησιακής μειονεξίας-περίπου 1 σε κάθε 1000 ζωντανές γεννήσεις κάθε χρόνο.
- Προκαλείται από την παρουσία ενός επιπλέον χρωμοσώματος. Αντί να έχει 46 χρωμοσώματα ως συνήθως, ένα πρόσωπο με σύνδρομο Down έχει 47.
- Όλα τα παιδιά με σύνδρομο Down θα έχουν κάποιο βαθμό μαθησιακής δυσκολίας από ήπια μέχρι σοβαρή.
- Αν και το σύνδρομο Down οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν ένα σπουδαίο μέρος στην ανάπτυξη, όπως σε κάθε παιδί, γι΄αυτό και η εξέλιξη κάθε παιδιού είναι διαφορετική εξαρτώμενη τόσο από το δυναμικό του ίδιου του παιδιού όσο και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει και εκπαιδεύεται.
- Τα παιδιά με σύνδρομο Down ποικίλλουν τόσο ευρέως στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους όσο και τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά.
- Μιλώντας γενικά, τα παιδιά με σύνδρομο Down αναπτύσσονται πιο αργά απ’ ότι οι συνομήλικοί τους, φτάνοντας στην κάθε βαθμίδα ανάπτυξης σε μεγαλύτερη ηλικία και παραμένοντας για περισσότερο διάστημα. Το αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στα παιδιά με σύνδρομο Down και τα συνομήλικα διευρύνεται συνήθως με την ηλικία, ωστόσο η κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με σύνδρομο Down να προχωρήσει στις βαθμίδες της σχολικής και μετέπειτα της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σημείο που να μπορεί σε μεγαλύτερες ηλικίες να εργαστεί, να προσφέρει στην κοινωνία και να πάρει από αυτήν.

Ένα συγκεκριμένο μαθησιακό προφίλ κι όχι απλά αναπτυξιακή καθυστέρηση
Τα παιδιά με σύνδρομο Down δεν έχουν απλά μια γενική καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους για να χρειάζονται απλά ένα αραιωμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Έχουν ένα συγκεκριμένο μαθησιακό προφίλ με χαρακτηριστικά δυνατά σημεία και αδυναμίες. Η γνώση των παραγόντων που διευκολύνουν και παρεμποδίζουν τη μάθηση επιτρέπει στους δασκάλους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ανάλογες δραστηριότητες και προγράμματα εργασίας. Το χαρακτηριστικό μαθησιακό προφίλ και τα μαθησιακά στυλ του παιδιού με σύνδρομο Down, μαζί με τις ατομικές ανάγκες και ποικιλίες μέσα σ’ αυτό το προφίλ, πρέπει επομένως να ληφθεί υπόψη.
Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι τυπικοί για πολλά παιδιά με σύνδρομο Down. Μερικά έχουν φυσικές (σωματικές) επιπτώσεις, άλλα έχουν γνωστικές. Πολλά έχουν και τα δυο.

Παράγοντες που διευκολύνουν τη μάθηση
Δυνατή οπτική αντίληψη και οπτικές μαθησιακές δεξιότητες που περιλαμβάνουν:
- Ικανότητα να μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν νόημα, χειρονομίες και οπτική στήριξη.
- Ικανότητα να μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο.
- Παίρνουν πρότυπα συμπεριφοράς και στάσεων από τους συνομηλίκους και τους ενήλικες.
- Μαθαίνουν από πρακτικό υλικό του αναλυτικού προγράμματος και από χειροπιαστές δραστηριότητες.

Παράγοντες που εμποδίζουν τη μάθηση (δεν ισχύουν όλοι για όλα τα παιδιά)
- Καθυστέρηση κινητικών δεξιοτήτων-λεπτών και αδρών.
- Ακουστική και οπτική βλάβη.
- Βλάβες στην ομιλία και τη γλώσσα.
- Έλλειμμα στην βραχυπρόθεσμη ακουστική μνήμη.
- Μικρότερη διάρκεια συγκέντρωσης.
- Δυσκολίες στην παγίωση και διατήρηση.
- Δυσκολίες στη γενίκευση, σκέψη και διαλεκτική.
- Δυσκολίες στην αλληλουχία.
- Στρατηγικές αποφυγής.

Πηγή: paidagwgos.blogspot.gr
Παιδιά με σύνδρομο Down (Αποσπάσματα από μεταφρασμένο άρθρο του Down Syndrome Trust)

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×