Menu

Μοριοδοτούμενα E-learning - E-employ.gr

Γιατί η Φιλοσοφική Συμβουλευτική κερδίζει ολοένα και περισσοτέρους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και καθημερινούς ανθρώπους;

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Γιατί η Φιλοσοφική Συμβουλευτική κερδίζει ολοένα και περισσοτέρους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και καθημερινούς ανθρώπους;

Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική είναι μια άσκηση, εφαρμογή της φιλοσοφίας ως τρόπου ζωής και όχι ως ακαδημαϊκού αντικειμένου. Aντλεί ιδέες από υπαρξιστές φιλοσόφους ή από τη στωική φιλοσοφία. Υπερβαίνει, όμως, την εμπειρική μερικότητα και ερευνά αναστοχαστικά τα ζητήματα. Μια από αυτές τις ιδέες, είναι και η ιδέα του άγχους, ως παράγωγο φόβου και φροντίδας για την καθημερινή ζωή. Το άγχος δηλαδή θεωρείται, φιλοσοφικά, υπαρξιστικά, ως αναπόφευκτη συνέπεια της έγνοιας για τη ζωή, ενώ η παντελής του έλλειψη θεωρείται προβληματική. Παράλληλα η μοναξιά και η ανάγκη σχέσης και επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους αποτελούν κεντρικούς προβληματισμούς της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής, προερχόμενοι από την υπαρξιστική φιλοσοφία. Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική εδώ χρησιμοποιώντας το φιλοσοφικό διάλογο βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο στην αντιμετώπιση των δεδομένων της ύπαρξης. Κύρια προσφορά της είναι ο διαλεκτικός τρόπος του σκέπτεσθαι. Μια διαλεκτική που προσανατολίζει θετικά το αρνητικό και συντελεί σε μια όξυνση της συνειδητοποίησης του πραγματικού μέσα από την εργασία και την κουλτούρα.

Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική χρησιμοποιεί τη φιλοσοφία, τις θεωρίες και τους τρόπους της κριτικής σκέψης, για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους ή πελάτες να αντιμετωπίσουν συνήθη θέματα και διλήμματα ζωής. Τέτοια ζητήματα περιλαμβάνουν τις κρίσεις στη μέση ηλικία, την απώλεια, τις αλλαγές σταδιοδρομίας, τα ηθικά προβλήματα, το άγχος που σχετίζεται με την εργασία και πολλές άλλες κοινές, ανθρώπινες προκλήσεις της ζωής. Συχνά, αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν φιλοσοφικά βοηθώντας τον συμβουλευόμενο να εξετάσει και να επανεξετάσει τη συλλογιστική του σχετικά με τέτοια θέματα. Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική γνωρίζει για την πλειοψηφία των ανθρώπων ότι είναι ικανοί να λύσουν τα περισσότερα από τα καθημερινά τους προβλήματα είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια καλών φίλων. Πολλές φορές όμως τα προβλήματα αυτά γίνονται περίπλοκα, εξαιτίας λανθασμένων δικών μας θέσεων και αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάποιες αξίες μας να έρχονται σε σύγκρουση με γεγονότα, σχέσεις μας με άλλα πρόσωπα να εγκλωβίζονται σε φαύλους κύκλους, να προκύπτει αδυναμία επίλυσης προβλημάτων ή ακόμα και η ζωή η ίδια να φαντάζει ορισμένες φορές ασήμαντη. Τότε είναι που η Φιλοσοφική Συμβουλευτική καλείται να βοηθήσει τα άτομα που το μυαλό τους είναι υγιές, ωστόσο η σκέψη τους είναι μπλοκαρισμένη και μπερδεμένη.

Παράλληλα, ο σύγχρονος άνθρωπος νιώθει την υποχρέωση και την ευθύνη να απαντήσει σε κομβικά ερωτήματα, όπως το ποιοι είμαστε και πως συνδεόμαστε με τον κόσμο γύρω μας, πως μπορούμε να φτάσουμε στη γνώση περί του εαυτού, ποιο είναι το νόημα της ζωής; Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική είναι εκείνη που θα επιτρέψει την απάντηση αυτών των ερωτημάτων αποκαθιστώντας και επαναφέροντας την τέχνη της φιλοσοφικής παραίνεσης και αρωγής του ανθρώπου, θέτοντας το cogito και το dubito στο επίκεντρο του ανθρώπινου προβληματισμού. Αυτό που ζητείται από τη φιλοσοφία σήμερα είναι πάνω απ’ όλα μια συνεισφορά στην κατανόηση της ύπαρξης, με την αναγνώριση εκείνων των διαδρομών που θα μπορούσαν να μας απομακρύνουν από την καταστροφή και να προσφέρουν ευημερία και προσωπική ανάπτυξη. Σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής υπάρχουν προβλήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με ανθρώπινες ενέργειες και θα μπορούσαν να οδηγηθούν εκτός ελέγχου αν δεν υπήρχε κάποιος προσανατολισμός. Οι τεχνικές εξελίξεις συχνά αλλοτριώνουν και υποβαθμίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, με αποτέλεσμα η φιλοσοφία να καλείται να επιφέρει εκείνη την ισορροπία και να καλλιεργήσει μια καθημερινή σοφία που θα μπορέσει να προσανατολίσει άνδρες και γυναίκες στην εκπλήρωση των στόχων τους.

Συνοψίζοντας, η φιλοσοφική συμβουλευτική δείχνει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια να κερδίζει έδαφος τόσο σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τα ευρύτερα πεδία της συμβουλευτικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της μέριμνας και του coaching αλλά και ως αναδυόμενο ρεύμα σε μεμονωμένους που επιδιώκουν να βρουν την ισορροπία στην επαγγελματική και προσωπική τους καθημερινότητα.

Για το λόγο αυτό, ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες και επαγγελματίες συμμετέχουν στο πρώτο και μοναδικό εξειδικευμένο διαδικτυακό πρόγραμμα που υλοποιεί το κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Employ, με επιμορφωτές καταξιωμένους επιστήμονες

Επεξεργασία-Επιμέλεια κειμένου: Employ Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας | www.e-employ.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

Κατηγορία Elearning Employ

Ετήσιο E-learning Πρόγραμμα

Το ΚεΔιΒιΜ της Employ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, διάρκειας 440 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η πρωτοτυπία, αλλά και συνάμα η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι εστιάζει στο άτομο με ε.ε.α./α. τόσο στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και συμβουλευτική, όσο και στην τριτοβάθμια, με στόχο την πιο αποτελεσματική λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Στόχοι του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία, η συστηματική ενημέρωση και η εξοικείωση με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), τη συνθήκη της αναπηρίας, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α/α.).

Ειδικότερα, εστιάζει σε ένα πλήθος κομβικών ζητημάτων, πρακτικών και προτάσεων τα οποία ξεπερνούν τους βασικούς στόχους που είχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως η υποβοήθηση του ατόμου στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση μεταβάσεων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των λειτουργών της συμβουλευτικής, ώστε να είναι ικανοί/ές να βοηθούν και να ενδυναμώνουν το άτομο με ε.ε.α./α. να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, επιστήμονες, ειδικούς επαγγελματίες και εργαζόμενους/ες:
– στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση,
– στην παιδαγωγική ευρύτερα και στις συγγενείς επιστήμες,
– στις επιστήμες της πρόνοιας και της αποκατάστασης (εργοθεραπευτές/τριες, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά.) και
– στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κ.ά.)
– σε κέντρα, φορείς και οργανισμούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής στήριξης ατόμων με ε.α.α./α.

Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Δεν απαιτεί υποχρεωτικές παρακολουθήσεις καθώς το σεμινάριο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα.

Πιστοποίηση Σπουδών
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση
Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:
2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι)
10 Μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.
0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα για πρόσληψη

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 600€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
1. ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 540€
2. ΑΝΕΡΓΟΙ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 530€
3. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (3 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ):520€

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΜΕΧΡΙ 24/10/19

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και υπεύθυνος του Πανεπιστημίου ή της Employ θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας) ή τηλεφωνικά για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέστε καθημερινά 10.00 – 19.00 στα τηλέφωνα 2310230545 & 2117706766

*Σε περίπτωση που η φόρμα συμμετοχής δεν εμφανίζεται, μπορείτε να μας αποστείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή να μας καλέσετε στο 2310230545 & 2117706766

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διαδικασίες και Μητρώα στο πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Την 29/3/2019 ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων εξέδωσε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. ΔΣ/64529 απόφασης της υπ. αρ. 286/24-11-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΦΕΚ 317/τ.Β/6.2.2018) Πρόσκληση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α 1 (ανώτερου επιπέδου – αξιολογητών), να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 28-4-2019.

Με την Πρόκληση αυτή φαίνεται πως αρχίζουν να ενεργοποιούνται σταδιακά οι διαδικασίες για την κατάρτιση του πολυαναμενόμενου Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού το οποίο θα απαρτίζεται από τα Υπομητρώα Α1, Α2, Β1 και Β2 με πρώτο βήμα το Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α 1 (ανώτερου επιπέδου – αξιολογητών). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο κάθε υπομητρώο είναι διαφορετική, και μεταξύ άλλων συνυπολογίζονται συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα, σχετική εμπειρία αλλά πρακτική άσκηση.

Ήδη από τις αρχές του ακαδημαϊκού έτους και εν αναμονή λοιπόν της σταδιακής υλοποίησης αυτού του Μητρώου, η εταιρεία EMPLOY ως εξειδικευμένος φορέας Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού διεξάγει το επιμορφωτικό πρόγραμμα με επιπλέον δυνατότητα πρακτικής άσκησης το οποίο με την επιτυχή ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο φορέας μας ως πάροχος δια βίου μάθησης αλλά και ηγετικός φορέας επαγγελματικού προσανατολισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα εδώ και 14 έτη, έχει καταρτίσει ένα εξειδικευμένο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρει η προαναφερθείσα διαδικασία αλλά παράλληλα και με βάση την πολυετή εμπειρία της επιστημονικής του ομάδας. Το πρόγραμμα αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασίας αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν κατέχοντας μια πιστοποίηση με σημαντικά οφέλη και για το βιογραφικό τους μέσω του brand της EMPLOY και της πολυετούς παρουσίας της στα πεδία της Δια Βίου Μάθησης και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Μια προοπτική καριέρας που ελάχιστοι απόφοιτοι ανθρωπιστικών, κοινωνικών και επιστήμων υγείας έχουν αντιληφθεί!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Την ίδια ώρα που χιλιάδες ενδιαφερόμενοι επικεντρώνονται στα μητρώα των εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ τα τελευταία χρόνια, υφίσταται ένα μητρώο στελεχών που ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί την αξία και την προοπτική του. Ένα μητρώο στο οποίο πρακτικά είναι ελάχιστοι εγγεγραμμένοι. Ενδεικτικά, σε ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν μόλις 132 στελέχη ΣΥΥ. Αν αναζητήσετε στελέχη ΣΥΥ στο νομό Ημαθίας θα βρείτε μόλις 4!!
Ποιο είναι όμως το στέλεχος των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και που απευθύνεται;
Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) ορίζονται οι δράσεις και ενέργειες που απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα ή/και ομάδες ατόμων, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Πρακτικά αναφερόμαστε σε Υπηρεσίες και Φορείς που ασχολούνται, στοχεύουν και σχετίζονται με:
1. ατομική και ομαδική στήριξης ομάδων πληθυσμού (αλλοδαποί, άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι κ.ά.)
2. κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες
3. επαγγελματικό προσανατολισμό και εκμάθηση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας
4. υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης για ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/δομές
5. υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/ δομές κ.α.

Ως Στέλεχος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ορίζεται ο ειδικός ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και ειδικές συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός, σε επίπεδο σχεδιασμού ή/και παροχής ή/και αξιολόγησης υπηρεσιών Σ.Υ.Υ. να αναλύει τις ανάγκες των ωφελουμένων, να καθοδηγεί τους ωφελούμενους στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους ατομικής και ομαδικής προσέγγισης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους που μπορεί να σχετίζονται με την εύρεση εργασίας, την κοινωνική επανένταξη κ.λπ.

Ως Εισαγωγικό Μητρώο στελεχών Σ.Υ.Υ. ορίζεται ο κατάλογος του ΕΟΠΠΕΠ στον οποίο εγγράφονται τα στελέχη Σ.Υ.Υ. Η ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους.

Η σπουδαιότητα αυτού του μητρώου; Συμφώνα με τη σχετική απόφαση, από την 1.1.2008 και εξής στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα και τις δράσεις Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών απασχολούνται μόνον οι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων στελεχών Σ.Υ.Υ. αλλά ακόμα και στελέχη ενταγμένα στο εισαγωγικό μητρώο ΣΥΥ σε κάποιες κατηγορίες δράσεων. Για παράδειγμα στα προγράμματα voucher ο πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών οφείλει να έχει στις τάξεις του στελέχη ΣΥΥ. Νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν όπως αναφορικά με το κομμάτι της διδασκαλίας απαιτούν στελέχη πιστοποιημένα για την εκπαίδευση ενήλικων, από το μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, το ίδιο εκτιμάται πως θα εφαρμοστεί και για όσα στελέχη θα παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής κ.λπ. στους ωφελούμενους όπου θα αντλούνται από το μητρώο στελεχών ΣΥΥ. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραληφθεί και το πλήθος φορέων ΜΚΟ, Κοινωφελών επιχειρήσεων, φορέων συμβουλευτικής κ.λπ. όπου σε κάθε περίπτωση σε περίπτωση πιστοποίησης των δράσεων τους να κληθούν να επιλέξουν αντίστοιχα στελέχη Σ.Υ.Υ.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο στελεχών ΣΥΥ; Οι δυνητικές κατηγορίες είναι αρκετές και αφορά πλήθος ενδιαφερομένων. Ενδεικτικά, υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν για στο Υπομητρώο στελεχών βασικών Σ.Υ.Υ. θα πρέπει να διαθέτουν για παράδειγμα Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή/και Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών ΚΑΙ αποδεδειγμένη διετή (2) επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση Σ.Υ.Υ. στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφή με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση τόσο των στελεχών Σ.Υ.Υ. όσο και των εκπαιδευτών στελεχών Σ.Υ.Υ. αποτελεί η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές παρέχονται μέσω της παρακολούθησης πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών και εκπαιδευτών στελεχών Σ.Υ.Υ. Παράλληλα, η κατάρτιση και η εμβάθυνση στο πεδίο και στη μεθοδολογία ΣΥΥ κρίνεται απαραίτητη μέσω παρακολούθησης εξειδικευμένων προγραμμάτων από πιστοποιημένους και πεπειραμένους φορείς στους χώρους του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στης Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ακόμα και για όσους δεν στοχεύουν αποκλειστικά να εργαστούν σε φορείς που ασχολούνται με χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε εξάλλου το δεδομένο πως ο χώρος των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με δύο έντονα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και είναι η αυξανόμενη ανεργία και εισροή μεταναστών.

Για το λόγο αυτό η επιστημονική ομάδα μας έχοντας εντρυφήσει στις ανάγκες των επιστημόνων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και να επενδύσουν σε αυτήν την προοπτική καριέρας, κατάρτισε με βάση την πολυετή εμπειρία της στον κλάδο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών που ενδιαφέρονται για το πεδίο της συμβουλευτικής. Τα προγράμματα αυτά της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής έχουν διττή αποστολή. Από τη μία να προετοιμάσουν όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο σχετικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ και από την άλλη να καταρτίσουν κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να δραστηριοποιηθεί γενικότερα στο χώρο των ΣΥΥ και της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Σύνταξη – επιμέλεια: Employ Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας | www.e-employ.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική & Πολυπολιτισμικότητα

Κατηγορία Elearning Employ

Σύντομη ΠεριγραφήEL16.Information
Αποτελεί κοινή παραδοχή πως, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιστήμονες, οι λειτουργοί και οι επαγγελματίες διαφόρων κλάδων καλούνται να διαχειριστούν μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα στην άσκηση του έργου τους. Το δεδομένο αυτό αναμφίβολα επηρεάζει και τομείς που σχετίζονται με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η συμβουλευτική ατόμων που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη πολιτισμικά κουλτούρα και προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (Κλεφτάρας, 2010) αλλά και η διαδικασία που υλοποιείται ανάμεσα σε ένα σύμβουλο και έναν συμβουλευόμενο που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες έχοντας διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις για την εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα, καθίστανται καταλυτικές για το έργο των ειδικών επιστημόνων και λειτουργών καθώς πλέον αφορούν σε ένα μεγάλο –αναλογικά- ποσοστό του πληθυσμού. Υπό αυτό το πρίσμα και κρίνοντας ιδιαίτερα σημαντική την πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γνώση για την τρέχουσα τοπική αγορά εργασίας αλλά και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες που διέπουν τη συμβουλευτική διαδικασία σε πρόσφυγες και μετανάστες το ΚεΔιΒιΜ της Employ, υλοποιεί το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 400 ωρών προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

Κατηγορίες Δεκτών Υποψηφίων
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Συμβούλους Σταδιοδρομίας Φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων καθώς και άλλα στελέχη που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν με πρόσφυγές/μετανάστες παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Μοριοδότηση
Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, αποτελεί αξιοποιήσιμο ή/και συνεκτιμώμενο προσόν ως ακολούθως:
1. Για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3915/192/15.04.2016 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων».
2. Ακόμη, όπως αναφέρεται στο Ν.4547/ΦΕΚ 102/12.6.2018 αναφορικά με την επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση συμπεριλαμβάνεται στα συνεκτιμώμενα προσόντα
3. Από Δήμους, Μ.Κ.Ο. και συναφείς δομές στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών
4. Παράλληλα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες άνω των 15 ετών που αναμένεται να στελεχωθούν από εκατοντάδες αποφοίτους σχετικών ειδικοτήτων, αποτελεί ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο για πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις το οποίο σε συνδυασμό με το κύρος και την αναγνωσιμότητα του εκπαιδευτικού ομίλου της Employ αποτελεί ένα προσθετικό προσόν στην υποψηφιότητα του κάθε ενδιαφερομένου. Ενδεικτικά, παρέχει τα γνωστικά εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν π.χ. σε δήμους και υπηρεσίες Α' Υποδοχής-Ασύλου (βλ. Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ 6/2016, Αρ. Πρωτ.:50988/23.06.2016

KleisetiThesiSou

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού όταν εργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Ο απώτερος στόχος του συμβούλου που εργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης είναι να τα βοηθήσει να ενεργήσουν προς την καταλληλότερη εκπαιδευτική και μελλοντικά επαγγελματική επιλογή. πρόκειται για μια εξελικτική, μακρόχρονη διαδικασία, η οποία εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των ατόμων αυτών (περιορισμένες πρώιμες εμπειρίες, αδυναμία στο επίπεδο λήψη απόφασης, χαμηλό αυτοσυναίσθημα κλπ) είναι καλό να αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Σε γενικές γραμμές μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

• προσδιορισμό και αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων των ατόμων αυτών
• προσπάθεια για ενσωμάτωση και αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο, τα οποία προϋποθέτουν την εργασία με το ίδιο το άτομο για απόκτηση γνώσης του εαυτού και αυτοαποδοχή
• ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία προϋποθέτει την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, την εκμάθηση δεξιοτήτων λήψης απόφασης και επίλυσης προβλημάτων καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, επαγγελματικής προσαρμογής και διατήρησης της επαγγελματικής θέσης.

Ο ρόλος του συμβούλου στα παραπάνω στάδια μπορεί να είναι εκπαιδευτικός και εξελικτικός, θεραπευτικός ή αποκατάστασης και προληπτικός. Ο σύμβουλος για να μπορέσει να βοηθήσει το άτομο πρέπει να ακολουθήσει ένα μοντέλο συστημικής παρέμβασης. Πρέπει δηλαδή να εργαστεί όχι μόνο με το ίδιο το άτομο μεμονωμένα, αλλά και με τα άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντος του (οικογένεια, σχολείο, φίλοι), ώστε να είναι σε θέση να το αποδεχτούν και να το βοηθήσουν όταν χρειαστεί. Ο σύμβουλος βρίσκεται σε θέση κλειδί για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

Ιδιαίτερα σημαντικός γαι τη συμβουλευτική διαδικασία είναι ο ρόλος της οικογένειας, η οποία πολλές φορές χρειάζεται και εκείνη κάποιας μορφής συμβουλευτική, κατά τη διάρκεια όλων τν αναπτυξιακών σταδίων του παιδιού και ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο μετά τη γέννησή του ή μετά την ανακάλυψη της ιδιαιτερότητάς του. Ας μην ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό των ειδικών που θα εργαστούν με το παιδί, ο παράγοντας που θα έχει πιο έντονη, διαρκή και σημαντική επίδραση πάνω του είναι η οικογένεια. Αν καταφέρει να ξεπεράσει το πρώτο σοκ από την αποκάλυψη και να αναπτύξει θετικά συναισθήματα για το παιδί και την ιδιαιτερότητά του , θα αναδειχτεί σε σημαντικότατο βοηθό του συμβούλου, αλλά και του ίδιου του παιδιού στην εξελικτική του πορεία.

Πηγή: Βοήθημα για τους Συμβούλους ΣΕΠ στα πλαίσια της Δράσης 3: " Η επαγγελματική συμβουλευτική των ατόμων με ειδικές ανάγκες" του Έργου "Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων ΣΕΠ σε επίπεδο σχολικής μονάδας και Κέντρου ΣΕΠ για άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Άτομα Κοινωνικώς Αποκλεισμένα"

elearning

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφική Συμβουλευτική (& Εφαρμογές) στο Coaching | Mentoring | Personal Management

Κατηγορία Elearning Employ

Σύντομη ΠεριγραφήEL13.Information
Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική βασίζεται στην άριστη κατάρτιση στην ακαδημαϊκή φιλοσοφία αναφερόμενη σε καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ιδιαίτερα στη σύγχρονη πραγματικότητα και τα τελευταία χρόνια ενισχύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος και η πρακτική αξιοποίηση της. Ειδικότερα, παρέχει μια κατανόηση των φιλοσοφικών ιδεών και θεωριών για να βοηθήσει αυτούς στους οποίους απευθύνεται, ώστε να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση, αυτοσυνειδησία και λειτουργικότητα στην καθημερινή τους ζωή. Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική εξετάζει διάφορα θέματα -πρακτικά και πιο σύνθετα- από μια ευρύτερη οπτική, μη κλινική ή ψυχολογική- και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ατόμου. Στόχος της είναι να υποστηρίξει τα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και να επιτύχουν κορυφαίες επιδόσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο βοηθάει τόσο τον ειδικό όσο και το άτομο να διαχειριστεί καλύτερα και με επιτυχία, θέματα καριέρας, ηθικά ή διαπροσωπικά διλήμματα κλπ.

Κατηγορίες Δεκτών Υποψηφίων
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι.- Α.Τ.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, συμβούλους σταδιοδρομίας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές/σπουδαστές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σε στελέχη από τους κλάδους του HR αλλά και σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του coaching. Επιπρόσθετα, σε κάθε άτομο που μπορεί να επωφεληθεί από τη φιλοσοφική βοήθεια στην επίλυση ή τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινή του εμπειρία ζωής. Ενδεικτικά ζητήματα που σχετίζονται με: θέματα ιδιωτικής ή επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας ή ζητήματα προσωπικής ή επαγγελματικής ολοκλήρωσης, ρητορικής, δεξιότητες λήψης αποφάσεων κ.α.

Οφέλη Παρακολούθησης
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και σε επίπεδο γνώσεων και στάσεων, στοχεύει στην κατάρτιση τους στο θεματικό πεδίο της φιλοσοφικής συμβουλευτικής, προσδίδοντας γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν σε πεδία όπως η συμβουλευτική, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και η εκπαίδευση.

KleisetiThesiSou

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έτους 2016. Απευθυνόταν σε άτομα ηλικίας 18-64 ετών και είχε ως στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων, τους παράγοντες που επηρέασαν τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς και άλλα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.

Το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής παρατηρείται στους ανέργους ηλικίας 55-64 ετών (0,6%) ενώ το υψηλότερο στα μη ενεργά άτομα ηλικίας 18-24 ετών (95,5%).
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διακρίνονται σε αυτά που ανήκουν στο:
• τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εθνικό Πλαίσιο Πιστοποίησης
• μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα - εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος - που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους (εκπαίδευση για ενηλίκους, σεμινάρια, συνέδρια, ιδιωτικά/φροντιστηριακά μαθήματα, κλπ)

 ΕκπαιδευσηΕνηλικων

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε τα εξής:
• Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών σε προγράμματα του τυπικού και μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι 22,5%. Από αυτό μόλις το 10,1% συμμετείχε σε προγράμματα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος ενώ το υπόλοιπο 15,4% σε προγράμματα του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος συσχετίζεται έντονα με την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, άτομα ηλικίας άνω των 34 ετών ή που έχουν ολοκληρώσει έως κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διαφοροποιείται με βάση το φύλο (μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής έχουν οι γυναίκες) , την ηλικία (πολύ μικρό ποσοστό τα άτομα ηλικίας 50-64 ετών) καθώς και την κατάσταση εργασίας (μεγαλύτερο ποσοστό οι εργαζόμενοι συγκριτικά με τους ανέργους και τους μη-ενεργούς)

elearning

Τα άτομα που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανέφεραν ως συχνότερα αποτελέσματα της συμμετοχής τους το ότι βοηθήθηκαν σε προσωπικά θέματα (πχ εμπλουτισμός γνώσεων, νέες γνωριμίες) και ότι απέδωσαν καλύτερα στην εργασία τους. Σε ένα μικρότερο βαθμό υπήρξε συσχέτιση με τη δουλειά τους (πχ πήραν νέα καθήκοντα, αυξημένες αποδοχές, αλλαγή δουλειάς και προαγωγή).

Κύριοι λόγοι που εμπόδισαν τη συμμετοχή ατόμων σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παρότι το επιθυμούσαν, ήταν η αδυναμία κάλυψης του κόστους της εκπαίδευσης ενώ για τις γυναίκες και για άτομα ηλικίας 55-64 ετών ο συχνότερα αναφερόμενος λόγος είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις (30,8% και 30,4% αντίστοιχα).
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - εκτός τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος - που παρακολούθησαν οι ερευνηθέντες (81,5%) είχε σχέση με την εργασία ή με τις επαγγελματικές τους προοπτικές.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων που συμμετείχαν οι ερευνηθέντες είχαν αντικείμενο την ευρεία ενότητα που περιλαμβάνει λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, διαφήμιση, ασφαλίσεις, νομικά και δραστηριότητες γραφείου (17,5%). Μεγάλο ποσοστό αφορούσε τις τέχνες (15,1%), ξένες γλώσσες (13%) και στις υπηρεσίες (15%).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι παρατηρηθήκαν μεγάλες διαφορές ανάλογα με:
το φύλο: το ποσοστό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με εκπαιδευτικές επιστήμες ήταν τετραπλάσιο στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άντρες
το επίπεδο εκπαίδευσης: τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει 'εως κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρακολούθησαν κυρίως προγράμματα σχετικά με γεωργία και κτηνιατρική (28%) ενώ τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση παρακολούθησνα προγράμματα με αντικείμενο τη λογιστική, διοίκηση επιχειρ'ησεων, ασφαλίσεις, νομικά κλπ (22,4%)
την ηλικία: τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα παρακολούθησαν προγράμματα με θέματα ανθρωπιστικών σπουδών και τέχνες (31,7%) ενώ τα νεότερα παρακολούθησαν προγράμματα με θέματα υπηρεσιών (22,8%)

Πηγή: statistics.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τις οικογένειές τους (Μέρος Β)

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Συμβουλευτική
α) Προς τους γονείς
Το ερώτημα ποια μέθοδος θεωρείται περισσότερο ενδεδειγμένη και συνεπώς περισσότερο αποτελεσματική, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί με βεβαιότητα.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα των Danino & Shechtman (2012), η ομαδική συμβουλευτική διαδικασία σε γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μειώνει τα επίπεδα στρες σε μεγαλύτερο βαθμό εν συγκρίσει προς εκείνη της ατομικής συμβουλευτικής. Ο Shechtman (2004) υποστηρίζει ότι η πλέον ιδανική τακτική ενδεχομένως να είναι ο συνδυασμός και των δύο τακτικών (ατομικής και ομαδικής) για τους γονείς.

Ενώ στην ατομική συμβουλευτική ο ένας γονέας ή και οι δύο πηγαίνουν στο σύμβουλο για να λάβουν κάποια καθοδήγηση, κατά την ομαδική συναντούν ανθρώπους με παρόμοια προβλήματα, ενδυναμώνονται ψυχολογικά και δεν αισθάνονται μόνοι τους στην όλη διαδικασία. Έτσι, η αίσθηση της καθολικότητας μειώνει την ματαίωση και το άγχος της αποτυχίας. Μέσα από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων, οι γονείς μοιράζονται τις δυσκολίες και τις ανησυχίες τους και συνειδητοποιούν ότι αυτό που βιώνουν δεν αποτελεί μια ακραία και απολύτως μοναδική συμπεριφορά. Τα σημεία εκείνα που ερμηνεύουν το προβάδισμα της ομαδικής συμβουλευτικής έναντι της ατομικής αναφέρονται στον αλτρουισμό και τη διάθεση αλληλοβοήθειας. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς που ακολουθούν ατομική συμβουλευτική έχουν περισσότερο χρόνο για εσωτερική ενδοσκόπηση και συνολική εκτίμηση του εαυτού.

Η συμβουλευτική γονέων προσφέρει υποστήριξη στους ίδιους τους γονείς, προκειμένου να δημιουργήσουν μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων, των ικανοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού τους. Επιπλέον, με την αρωγή της συμβουλευτικής θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν το βαθμό στον οποίο οφείλουν να εμπλέκονται για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του παιδιού στο σχολείο, θα οικειοποιηθούν δεξιότητες για να το βοηθήσουν, ενώ τέλος θα κατανοήσουν τη σημασία της ενθάρρυνσής του κυρίως από τους ίδιους.

β) Προς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Όσον αφορά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, η μέθοδος που θεωρείται ιδιαίτερα ενδεδειγμένη αφορά την ένταξή τους σε ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης, στις οποίες ενθαρρύνονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να συνάπτουν φιλικές και οικείες σχέσεις με τον περίγυρό τους. Επίσης, έχει βρεθεί ότι η ένταξη σε ομάδα συμβουλευτικής συμβάλλει στη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς καθώς και των συνοδών συμπτωμάτων της.
Αυτό, όμως, που σίγουρα θεωρείται απαραίτητο και βοηθάει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι να δοθεί έμφαση στην κοινωνική και συναισθηματική πλευρά της μάθησης. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο μοντέλο του Goleman σχετικά με τους πέντε τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης: αυτοεπίγνωση, αυτορύθμιση, κίνητρα, ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, το σχολείο οφείλει να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Το εγχείρημα αυτό προϋποθέτει ανάπτυξη της σχέσης του μαθητή με όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής αφενός, αλλά και της σχέσης γονέων με το σχολικό περιβάλλον αφετέρου.

elearning

Ασφαλώς, όμως, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και ο ρόλος του περιβάλλοντος είτε αυτό αναφέρεται σε φίλους είτε στους ενήλικες που πλαισιώνουν τα παιδιά όπως γονείς και εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά, όταν προσλαμβάνει έκδηλη αγάπη, ασφάλεια και υποστήριξη. Αυτό το προστατευτικό περιβάλλον, το οποίο όμως δεν στερεί από το παιδί την ανεξαρτησία του, μπορεί πρωτίστως να δημιουργηθεί από τους ίδιους τους γονείς και εν συνεχεία να ενισχυθεί από φίλους, εκπαιδευτικούς και εν γένει από τους «σημαντικούς άλλους».
Επιπλέον, και ο ρόλος και η θέση του εκπαιδευτικού θεωρούνται καθοριστικοί για την ενθάρρυνση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Με άλλα λόγια, ο δάσκαλος οφείλει να είναι σταθερός, υποστηρικτικός, ανοιχτός και ευέλικτος στα σχέδια και τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κρίνεται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να είναι ενημερωμένος σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών, να είναι δεκτικός σε θέματα κατάρτισης που αφορούν τεχνικές διαχείρισης του στρες καθώς και να είναι σε θέση να παρεμβαίνει για να αντιμετωπίζει εγκαίρως τις όποιες προερχόμενες εξ αυτού αρνητικές επιπτώσεις. Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός οφείλει: α) να επιδεικνύει ευελιξία στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, β) να ακολουθεί ανάλογα με τις περιπτώσεις εξατομικευμένη παρέμβαση, γ) να διαμορφώνει κατάλληλα και να τροποποιεί τη διδασκαλία του, δ) να οικειοποιείται δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής και ε) να λειτουργεί ενθαρρυντικά και προτρεπτικά.

Ασφαλώς, ο σχολικός ψυχολόγος λειτουργεί επικουρικά στο έργο του εκπαιδευτικού για να είναι σε θέση ο τελευταίος να εφαρμόσει τις απαραίτητες και κατάλληλες τεχνικές, σύμφωνα πάντα με το ανεκτό επίπεδο δυσκολίας από πλευράς μαθητών. Η θέση του στη διεπιστημονική ομάδα θεωρείται απαραίτητη, γιατί μπορεί να ενημερώνει, να ενθαρρύνει και να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς κατά την τέλεση του διδακτικού τους έργου. Επίσης, είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όσο και στους γονείς τους, από τη στιγμή που και εκείνοι, όπως αναφέρθηκε, έχουν ανάγκη υπηρεσιών συμβουλευτικής.

Είναι λοιπόν φανερό ότι το όλο ζήτημα χρήζει διεπιστημονικής και ολιστικού χαρακτήρα προσέγγιση, από τη στιγμή που κρίνεται απαραίτητη η συστράτευση όλων των εμπλεκομένων, καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία. Ο βαθμός ομαλής προσαρμογής ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον, η επιτυχής ακαδημαϊκή του πορεία και η συναισθηματική του ισορροπία εξαρτώνται εν πολλοίς από το επίπεδο ενημέρωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών, από την αγαστή και αρμονική συνεργασία του σχολείου με το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και την αμέριστη παροχή υποστήριξης και αρωγής από τον σχολικό ψυχολόγο.

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ • ΤΕΥΧΟΣ 4

 

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τις οικογένειές τους (Μέρος Α)

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να προβάλει το ρόλο και τη σημασία της συμβουλευτικής στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Κατά τα τελευταία χρόνια είναι φανερό ότι στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και της ψυχικής υγείας, το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές. Οι μαθητές με Μ.Δ. εκτός από δυσκολίες στη γνωστική τους ικανότητα αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα και στη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν τέσσερις έως πέντε φορές συχνότερα δυσκολίες ψυχικής υγείας σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Δυστυχώς, η έρευνα μέχρι σήμερα είχε επιμείνει στην εξέταση των γνωστικών ικανοτήτων και αδυναμιών των παιδιών αυτών, παραβλέποντας τα συνακόλουθα κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα που τις συνοδεύουν. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχει και ερευνητικά αποδειχθεί ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν πρόσθετες κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο τα οποία συνήθως συνοδεύονται από συναισθήματα μοναξιάς, ντροπής, αμφισβήτησης και αμφιβολίας για τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα η κατάσταση αυτή να δημιουργεί ανάσχεση, όπως είναι αναμενόμενο, στη σχολική τους επίδοση και επιτυχία. Η επίγνωση, μάλιστα, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, τους καλλιεργεί ένα παρατεταμένο αίσθημα ανασφάλειας.

Έχει φανεί, επιπλέον, ότι συγκεκριμένα τα παιδιά με δυσλεξία βιώνουν πολύ υψηλά επίπεδα στρες εν συγκρίσει προς το γενικό μαθητικό πληθυσμό. Ειδικότερα, μάλιστα, θεωρείται ανησυχητική η συννοσηρότητα δυσλεξίας και Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ). Το σχολείο για τα παιδιά αυτά συνιστά μια μόνιμη πηγή στρες καθώς δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις υψηλές πολλές φορές για εκείνα ακαδημαϊκές και κοινωνικές απαιτήσεις. Η συναισθηματική τους κατάσταση γίνεται κατανοητή καθώς πολλές φορές καθίστανται αντικείμενο εμπαιγμού και υφίστανται ποινές σχεδόν αναίτια από τους εκπαιδευτικούς, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των γονέων τους και πρωτίστως δεν νιώθουν καμιά συναισθηματική υποστήριξη.

Επιπροσθέτως, εκλαμβάνουν τη μαθησιακή διαδικασία σχεδόν ως απειλητική καθώς διαπιστώνουν ότι όσο και να προσπαθούν, τελικά δεν αποδίδουν. Το στρες των μαθητών αυτών εντείνεται καθώς μεταβαίνουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εκ των πραγμάτων αυξάνονται και οι απαιτήσεις των μαθημάτων και οι προσδοκίες των καθηγητών. Επιπλέον, οι δυσκολίες μνήμης δεν βοηθούν την ακαδημαϊκή τους πορεία, ενώ η μέθοδος αξιολόγησης που προβλέπει γραπτές εξετάσεις κουράζει ακόμη περισσότερη τη επιβαρυμένη ψυχολογική τους διάθεση. Ακόμη, η άγνοια ή/και η αδιαφορία ορθού χειρισμού της κατάστασης εκ μέρους των εκπαιδευτικών και η διατύπωση αρνητικών σχολίων ενδέχεται να αυξήσουν το άγχος των μαθητών, να τους οδηγήσουν στη σχολική αποτυχία, στην περιθωριοποίηση και την κοινωνική απόσυρση. Η επικριτική και απορριπτική συμπεριφορά των συμμαθητών τους σαφώς και δεν συμβάλλει στην ήδη δύσκολη κατάσταση από τη στιγμή μάλιστα που νιώθουν ότι δεν έχουν υποστήριξη ούτε από τους συνομηλίκους τους, ενώ ακόμη δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο παιδιά με δυσλεξία να πέφτουν θύματα εκφοβισμού (bullying).  Οι προσπάθειες παρέμβασης ασφαλώς απαιτούν ένα ευρύτερο μοντέλο από εκείνο που συνδέεται μόνο με την γνωστική τους προσαρμογή.

Μαθησιακές Δυσκολίες: οικογένεια και σχολείο
Εκτός από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, έντονο στρες βιώνουν και οι γονείς τους, οι οποίοι παρουσιάζουν την τάση να κατηγορούν τον εαυτό τους και να θεωρούν ότι έχουν αποτύχει στο γονεϊκό τους ρόλο. Επίσης, δεν νιώθουν ικανοποίηση και αυτοαποτελεσματικότητα από την προσπάθειά τους, ενώ αντίθετα είναι ανήσυχοι και ψυχολογικά πιεσμένοι. Συνήθως, έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για τα παιδιά τους σε σύγκριση με τους γονείς των υπολοίπων παιδιών και εκδηλώνουν στάση παραίτησης. Τα συναισθήματά τους αυτά τους εμποδίζουν πολλές φορές να έχουν μια υγιή και υποστηρικτική στάση προς τα παιδιά τους. Έτσι, αντί να είναι βοηθητικοί, ενδέχεται να εκφράζονται με περισσότερο αυταρχισμό και τιμωρητική συμπεριφορά. Το στρες όμως που αισθάνονται οι γονείς αναπόφευκτα μετακυλίεται και εκδηλώνεται στα παιδιά τους, τα οποία είναι ήδη αρκετά αγχωμένα, με συνέπεια να επιβαρύνεται η κατάσταση τους ακόμη περισσότερο. Δυστυχώς, το σύνηθες είναι να μην λαμβάνουν ούτε οι γονείς κάποιας μορφής βοήθεια και υποστήριξη καθώς αυτή, όταν και στην περίπτωση που προσφέρεται, κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά προς τα παιδιά.

Ενημερωθείτε για τις Μεθόδους Συμβουλευτικής προς Γονείς & προς Μαθητές με Μ.Δ. στο επόμενο άρθρο.

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ • ΤΕΥΧΟΣ 4

 

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Δράσεις E-learning

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×