Menu

Στατιστικολόγος & Αναλογιστής: 2 άγνωστες Ειδικότητες

Αποτελεί κοινό τόπο σε όσους ασχολούνται με το πληροφοριακό κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, πως ορισμένοι κλάδοι και επαγγέλματα είναι παντελώς άγνωστα σε γονείς και μαθητές. Η δυσκολία σε αυτήν την περίπτωση είναι διττή. Αρχικά να κατανοήσουν πλήρως την περιγραφή των επαγγελμάτων αυτών και εν συνεχεία να αντιληφθούν τις προοπτικές που ενδεχομένως να κρύβουν αυτά τα τμήματα και οι ειδικότητες. Σε αυτήν την περίπτωση θα εντάξουμε λοιπόν και το επάγγελμα του Αναλογιστή και του Στατιστικού. 

Ο Αναλογιστής έχει σαν κεντρικό αντικείμενο την ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών κινδύνων κάθε είδους. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, χρησιμοποιεί κυρίως τα μαθηματικά και τη στατιστική, καθώς και την οικονομική θεωρία προκειμένου να μελετήσει και να ποσοτικοποιήσει τις οικονομικές επιπτώσεις αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων. Οι Αναλογιστές απασχολούνται κυρίως σε οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, εμπλέκουν ή και πηγάζουν από τη διαχείριση οικονομικών κινδύνων. Όταν σε μια χώρα αρχίζει να αναπτύσσεται το αναλογιστικό επάγγελμα, απασχολούνται αρχικά σε ασφαλιστικές εταιρίες, στη συνέχεια δραστηριοποιούνται και σε εταιρίες γενικών ασφαλίσεων και, στο ώριμο στάδιο ανάπτυξης, εργάζονται στις τράπεζες και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Στα αρχικά στάδια, όλοι σχεδόν οι αναλογιστές εργάζονται ως μισθωτοί σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αργότερα όμως πολλοί γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούνται σε εταιρίες αναλογιστικών συμβούλων.

Me ena click

Το αναλογιστικό επάγγελμα είναι ένα ιδιαίτερα «επίλεκτο» επάγγελμα, που ασκείται από περίπου 70.000 άτομα σε παγκόσμια κλίμακα. Μάλιστα, με βάση το κύρος, αμοιβές, συνθήκες εργασίας κ.λπ., κατατάσσεται, σε πολλές προηγμένες χώρες, στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγέλματα. Τα τμήματα της Στατιστικής του Ο.Π.Α και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι δυο κατεξοχήν τμήματα που μπορούν να δώσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με το χώρο, δίχως αυτό να σημαίνει πως είναι και τα μοναδικά. Πρακτικά, το Π.Δ. 53/2013 ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπου, για την απόκτηση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος του Αναλογιστή, ο υποψήφιος υπόκειται σε εξετάσεις που διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο, ενώπιου εξεταστικής επιτροπής.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) του ΑΣΕΠ που αφορούσε στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενδεικτικοί τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που υφίστανται στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τον κλάδο ΠΕ Στατιστικών ανάλογα με την φορέα πρόσληψης ήταν οι εξής:

1. Πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

2. Πτυχίο Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών − Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

3. Πτυχίο Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών − Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: α) Μαθηματικών και β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών − Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών.

Σύνταξη: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

Θες νέα και πληροφορίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό; Γράψε μας το mail σου
×