Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Πανελλήνιες 2019 - E-employ.gr

ΦΕΚ Διαγωνισμών για το Λιμενικό Σώμα μέσω ΑΣΕΠ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Με αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προχωρούν οι διαγωνισμοί, οι οποίοι έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
Α) Για την επιλογή και κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων,
Β) Για την επιλογή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ Λ/Φ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.
H διαδικασία και για τους δύο διαγωνισμούς, θα γίνει με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ. Μετά και τη δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, θα ακολουθήσει η προκήρυξη των δύο διαγωνισμών από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο προσεχές διάστημα.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ για την επιλογή στους Δόκιμους Σημαιοφόρους.
Δείτε εδώ το ΦΕΚ για την επιλογή στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες.

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ με τον αριθμό εισακτέων στις ΑΕΝ για το 2019-2020!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ''Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020''. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση:
• καθορίζεται ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε 1157 (670 Πλοίαρχοι και 487 Μηχανικοί),
• δύναται να αποφασίζεται αύξηση του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών. Στην περίπτωση αυτή, οι σπουδαστές/-στριες θα επιλέγονται από υποψηφίους/-ιες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας.

Δείτε εδώ το αναλυτικό ΦΕΚ

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικής

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις αλλά και τα κωλύματα των υποψηφίων καθορίζονται ως εξής.
Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες), πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει 1 έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1994 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία των Εθελοντών Πυροσβεστών Π.Σ., το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό τρίτο (33ο) έτος ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1987 και μεταγενέστερα.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

Mixanografiko2018

ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το, κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος, διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στον Διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό Σεμινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

SeminarioSumvoulonFB

Εκπαιδευτείτε στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού από την μεγαλύτερη επιστημονική ομάδα συμβούλων

Θεματολογία Σεμιναρίου

• Το νέο Μηχανογραφικό Δελτίο 2019: Αλλαγές και προσθήκες
• «Έξυπνη» Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου: Μια διαφορετική προσέγγιση
• Τα Νέα Διαδικαστικά Δεδομένα για το 2019 σε: Ειδικές Κατηγορίες, Μετεγγραφές, Μαθητές με Ειδικές Παθήσεις 5%, Προκαταρτικές Εξετάσεις, Αθλητές, Κατηγορία 10%, κ.ά.
• Αναλυτική Παρουσίαση όλων των Σχολών – Τμημάτων των Πανεπιστημίων του Μηχανογραφικού 2019 μετά την κατάργηση των Τ.Ε.Ι.
• Μεταπτυχιακά του Μέλλοντος για κάθε επαγγελματική κατηγορία
• Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων όλων των Τμημάτων: Τα κρυφά σημεία μετά τις νέες αλλαγές
• Σχολές χωρίς Επαγγελματικά Δικαιώματα
• Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Νέο Μηχανογραφικό Κύπρου με όλες τις αλλαγές
• Αναλυτική Παρουσίαση Στρατιωτικών Σχολών – Αστυνομικής Ακαδημίας – Εμπορικού Ναυτικού, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Λιμενικού Σώματος
• Το Νέο Εξεταστικό Σύστημα: Πλήρης Ανάλυση των Επιστημονικών Πεδίων
• Η πρώτη δήλωση Προτίμησης

Συμμετέχοντες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, εκπαιδευτικούς, συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εκπαιδευτικά στελέχη που ασχολούνται με τον Ε.Π., ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, στελέχη γραφείων διασύνδεσης και μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών επιστημών.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Τρίτη 18 Ιουνίου | ΑΘΗΝΑ
Ώρες διεξαγωγής: 13:30 – 19:30

Τετάρτη 19 Ιουνίου | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ώρες διεξαγωγής: 13:30 – 19:30

*Θα ενημερωθείτε για τον χώρο διεξαγωγής με νεότερη ανακοίνωση

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

  • Οδηγός Σπουδών «ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 2019», αξίας 25€
    (Ο μόνος που περιέχει ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ μετά τις αλλαγές | Εκδόθηκε τέλη Μαΐου 2019)
  • Πρόσβαση στο ΝΕΟ λογισμικό «Οδηγός Πανελληνίων», το απαραίτητο εργαλείο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
  • Βεβαίωση παρακολούθησης 
  • Πλήρες επιστημονικό υποστηρικτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
  • Φάκελος σεμιναρίου
  • Μπλοκ σημειώσεων

Δηλώσεις συμμετοχής – Εγγραφές έως 14/6/2019*

Κόστος
Κόστος συμμετοχής ανά άτομο 150€
Κόστος συμμετοχής συνεργαζόμενων φορέων ανά άτομο 100€
*αναλυτική ενημέρωση τηλεφωνικά από τη γραμματεία της EMPLOY | Απαραίτητη προϋπόθεση η κράτηση θέσης μέσω τηλεφώνου

Προκαταβολή: 20€ στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό
Εξόφληση την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου (επιδεικνύοντας απαραίτητα το αποδεικτικό της τράπεζας στη γραμματεία του σεμιναρίου)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για να πραγματοποιήσετε μια προκράτηση θέσης μέχρι και την Παρασκευή 14/6.
Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη προπληρωμή του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
αριθμός λογαριασμού κατάθεσης 0 0 2 6 . 0 0 3 7 . 0 1 . 0 2 0 0 4 9 9 1 6 2
δικαιούχος EMPLOY
(μέσω e-banking: IΒΑΝ GR1102600370000010200499162 | οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-banking επιβαρύνουν το συμμετέχοντα | μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ΣΕΠ1 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία της ημερίδας την ημέρα διεξαγωγής.

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του σεμιναρίου.
Τ. 2130 360288 | 2310 230 545
M. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Url. www.e-employ.gr
Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τα 60 Διετή Πανεπιστημιακά Προγράμματα για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Ανακοινώθηκαν τα 60 Διετή Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για να λειτουργήσουν σε 11 πανεπιστήμια από τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Οι σπουδαστές των Διετών Προγραμμάτων επιλέγονται χωρίς εξετάσεις με βάση το βαθμό απολυτηρίου ΕΠΑΛ ή/και τον βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας του ΕΠΑΛ. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένων των μαθημάτων, των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης. Στα Διετή Προγράμματα θα διδάσκουν Καθηγητές του αντίστοιχου Πανεπιστημίου που φιλοξενεί το πρόγραμμα, αλλά και εξωτερικοί συνεργαζόμενοι διδάσκοντες με εμπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, τα 60 Διετή Προγράμματα , ανά Πανεπιστήμιο, είναι τα εξής:

1. DutikisAttikis 
 2. Geoponiko
5. Ionio
8. thessalias
11. Diethnes

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τον αριθμό των εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής 2019!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Υπενθυμίζουμε ότι, οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από την Τρίτη 18/06/2019 έως και την Τρίτη 25/06/2019 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Δείτε εδώ την προκήρυξη αναλυτικά.

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές 2019: τα “SOS” για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Στην ενότητα αυτή, η επιστημονική ομάδα της EMPLOY έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες για τις απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019. Στη συνέχεια, παρατίθεται μία επικαιροποιημένη λίστα των εξελίξεων που αφορούν την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια για τους υποψηφίους των Πανελληνίων, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν σε ΦΕΚ, εγκυκλίους και να ενημερωθούν υπεύθυνα για όλα τα νέα δεδομένα.

1. ΦΕΚ Νέου Συστήματος

2. Ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2019

3. Το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ

4. Το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

5. Το Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

6. Οι εγκύκλιοι για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ΓΕΛ

7. Εγκύκλιος για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ΕΠΑΛ

8. Εγκύκλιος με τις παθήσεις που ισχύουν για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις

9. Εγκύκλιος για την πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

10. Εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

11. Η Εξεταστέα Ύλη και ο τρόπος εξέτασης υποψηφίων για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

12. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Εσπερινών ΓΕΛ

13. Ανακοίνωση εισδοχής Ελλαδιτών Φοιτητών Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 2019

14. Τρόπος εξέτασης των μαθητών από ξένα σχολεία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων

15. Η εγκύκλιος για τις Στρατιωτικές Σχολές

16. Το ΦΕΚ για τον αριθμό των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

17. Εγκύκλιος για την ένταξη Στρατιωτικών Σχολών (Σ.Μ.Υ., Σ.Μ.Υ.Ν, Σ.Μ.Υ.Α.) στο 4ο Πεδίο

18. Διευκρίνιση για την ένταξη του τμ.Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων στο μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019

19. Ν. 4609/19: Εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές οι υποψήφιοι πυρόπληκτων περιοχών Αττικής και πλημμυροπαθών Μάνδρας και Μεγάρων

20. Η προκήρυξη για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

21. Η προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

22. Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

23. Προσόντα και προϋποθέσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

24. ΦΕΚ Κύρωσης Κανονισμού Εκπαίδευσης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

25. Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων- Ά έτους

26. Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων- Αρμενιστών Β’ έτους

27. Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων- Μηχανοδηγών Β’ έτους

28. Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων- Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Β’ έτους

29. Εισαγωγή φοιτητών και σπουδαστών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών 2019-2020

30. Εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων 2019-2020

31. Σχολές και τμήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο

32. Το Μηχανογραφικό για τους υποψηφίους του 10%

33. ΦΕΚ με Σχολές και Τμήματα υποψηφίων ΕΠΑ.Λ.

34. Εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑ.Λ. 2019

35. ΦΕΚ με τον αριθμό εισακτέων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

36. ΦΕΚ κανονισμού σπουδών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

37. Προκήρυξη αριθμού εισακτέων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για το 2019!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019.

Δείτε αναλυτικά τον αριθμό εισακτέων για κάθε τμήμα εδώ

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «ταλέντων» στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, να υποβάλλουν, από 31 Μαΐου 2019 έως και 10 Ιουνίου 2019, τα δικαιολογητικά τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα), πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 2651007117 και 2651007183, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arts.uoi.gr (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία θα βρείτε εδώ.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Το χρονικό διάστημα για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. καθορίστηκε από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στις προαναφερόμενες ημερομηνίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να έχουν μαζί τους:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) βεβαίωση οπτικής οξύτητας, ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα με σχετικές γνωματεύσεις. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Διεύθυνση Α' Αθήνας,
Διεύθυνση Β' Αθήνας,
Διεύθυνση Γ' Αθήνας,
Διεύθυνση Πειραιά,
Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),
Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη),
Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),
Διεύθυνση Ηρακλείου,
Διεύθυνση Ιωαννίνων,
Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Καβάλας,
Διεύθυνση Κοζάνης
Διεύθυνση Λάρισας και
Διεύθυνση Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.

Λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Επίσης, όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα.

Δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 18 και 19, 20 Ιουνίου αντίστοιχα, όπως και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 21 Ιουνίου μέχρι και 2 Ιουλίου 2019, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασής τους, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης.

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

Θες νέα και πληροφορίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό; Γράψε μας το mail σου
×