Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: επαγγελματα του μελλοντος - E-employ.gr

Logistics | ΣΕΒ τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

ΣΕΒ τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος | Logistics

Έντεκα επαγγέλματα με τις καλύτερες προοπτικές πλήρους απασχόλησης, στη χώρα μας, παρουσίασε ο Σ.Ε.Β με αφορμή έρευνα που διεξήχθη σε επιχειρήσεις- μέλη του. Μείζονος σημασίας, για την αγορά εργασίας και τους δυνάμει υποψήφιους εργαζόμενους, κρίνεται το γεγονός ότι το υπάρχον εργατικό δυναμικό σε αυτούς τους τομείς δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα τόσο οι μισθοί όσο και η απασχόληση σε αυτά τα αντικείμενα έχουν αυξηθεί ικανοποιητικά τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς συγκριτικά καλύτερους σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας. Επιπρόσθετα, κοινό γνώρισμα αυτών των έντεκα ειδικοτήτων είναι ότι αφενός βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας και αφετέρου οι προοπτικές μελλοντικής απασχόλησης είναι αισιόδοξες. Μία από τις έντεκα «περιβόητες» ειδικότητες είναι το Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τι είναι, όμως, η Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (γνωστή και ως Logistics);

Η Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) είναι μια διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση. Κάθε σύγχρονη οικονομική μονάδα επιδιώκει την μεγιστοποίηση της αξίας των αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Η εφαρμογή των Logistics για μία επιχείρηση σημαίνει τα μεταφορικά μέσα που θα αξιοποιήσει προκειμένου να μεταφερθεί το προϊόν από και προς την επιχείρηση, η διαχείριση των διανομών, ο καθορισμών δηλαδή χρόνων παράδοσης, οι αποθηκευτικοί χώροι, τα αποτελέσματα, η ιχνηλασιμότητα, που αποτελεί την αποτίμηση του τι έχει διαθέσει η επιχείρηση και που, αλλά και τι ακριβώς έχει προμηθευτεί από εξωτερικούς συνεργάτες, τις προμήθειες, το προσωπικό και την εκπαίδευσή του, τις εγκαταστάσεις, την ανάπτυξη γραπτών οδηγιών και διαδικασιών για όλες τις προαπαιτούμενες δραστηριότητες και τέλος, ένα σύστημα με βάση το οποίο θα επεξεργάζονται και θα αξιοποιούνται όλες οι, απαραίτητες για τα Logistics, πληροφορίες.

Ο κλάδος των Logistics προσέλκυσε επενδύσεις 667 εκατομμύρια € στην Ευρώπη τα 4 τελευταία χρόνια, ενώ στην Ελλάδα παράγει το 6% περίπου του ΑΕΠ, ή το 9,5%, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων των υπηρεσιών Logistics που παρέχονται εσωτερικά από πολλές εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις και απασχολεί σήμερα περίπου 200.000 εργαζόμενους, ήτοι 4,7% των συνολικά απασχολούμενων στη χώρα. Παραδείγματα εταιρειών Logistics παγκοσμίως είναι η Walmart, η FedEx, η Ups και η Dhl, ενώ στη χώρα μας η FDL Group, η Goldair Cargo, η Intertrans, η Orphee Beinoglou και η Alpha Intermodal.

Προκειμένου να ασχοληθεί κανείς με τον κλάδο απαιτούνται προπτυχιακές σπουδές στα συναφή πανεπιστημιακά τμήματα όπως Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ή μεταπτυχιακές σπουδές για παράδειγμα στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ με αντικείμενο «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού».

Επιμέλεια: Παναγιώτης Γ. Παππάς, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

Πριν φύγεις...

Τροπολογία για τους μαθητές της Γ' Λυκείου πληγεισών περιοχών

Εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το Παλαιό Σύστημα

Εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το Νέο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες θέσεις εργασίας!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Πράσινες θέσεις εργασίας!

Το λυκαυγές του 21ου αιώνα μας βρίσκει απειλούμενους από μια υπέρμετρη ανάπτυξη, η οποία δεν σέβεται το φυσικό περιβάλλον, ενώ αλλοιώνει τις πραγματικές μας ανάγκες. Είναι, όμως, γεγονός ότι, την τελευταία ιδίως δεκαετία, έχει σημειωθεί αναμφισβήτητη πρόοδος στο θέμα αυτό. Μεμονωμένα έθνη ή σε συνεργασία μεταξύ τους έχουν νομοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ σε διεθνές επίπεδο το πρόβλημα τίθεται με αυξανόμενη έμφαση. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια θεαματική αύξηση της ευαισθησίας των ίδιων των κατοίκων της Γης: Οικολογικά κινήματα δραστηριοποιούνται ή πολιτεύονται σε πολλές χώρες, οι διαμαρτυρίες παίρνουν συχνά τη μορφή συγκρούσεων με την αναπτυξιακή νοοτροπία, ενώ τα μέσα ενημερώσεως αφιερώνουν μεγάλο μέρος στην πληροφόρηση και επισήμανση των κινδύνων. Οι ενέργειες που γίνονται παγκόσμια επικεντρώνονται στην μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα επιστρατεύοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων περιβαλλοντικών δεδομένων οδήγησε στην ανάγκη νέων τομέων εξειδίκευσης. Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) υπάρχουν 10,3 εκ. θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως - αύξηση 5,3% από το 2017. Οι «πράσινες», λοιπόν, θέσεις εργασίας αυξάνουν συνεχώς την δημοτικότητα τους.

Ποιες είναι, όμως, αυτές; Πρώτα απ’ όλα ο Μηχανικός Περιβάλλοντος. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Χρησιμοποιεί τις αρχές της μηχανικής, της εδαφολογίας, της βιολογίας και της χημείας για να αναπτύξει λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος επιδιώκει τη βελτίωση της ανακύκλωσης, της διάθεσης αποβλήτων, της δημόσιας υγείας και του ελέγχου της ρύπανσης του νερού και του αέρα. Αντιμετωπίζει επίσης παγκόσμια ζητήματα, όπως το πόσιμο νερό, την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τέσσερα είναι τα πανεπιστημιακά τμήματα που μπορούν να σε καταρτίσουν στη χώρα μας από το 2ο πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης (8.080 μόρια), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (7.270 μόρια), στο Πανεπιστήμιο Πατρών (5.449) και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (7.854 μόρια).

Δύο ενδιαφέρουσες εξειδικεύσεις για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος είναι η Κλιματολογία και η Υδρολογία. Η Κλιματολογία συνιστά εφαρμογή διεπιστημονικής γνώσης της Μετεωρολογίας και της Γεωγραφίας με βασικό αντικείμενο έρευνας και μελέτης την μακρόχρονη σύνθεση του καιρού, δηλαδή το κλίμα. Η Κλιματολογία στη σύγχρονη ανάπτυξή της περιλαμβάνει και πτυχές της Βιοχημείας και Ωκεανογραφίας.

Η Υδρολογία, από την άλλη, αποτελεί κύριο επιστημονικό κλάδο της Γεωλογίας και κοινό κλάδο της Φυσικής Γεωγραφίας. Αντικείμενο έρευνας και μελέτης της Επιστήμης αυτής είναι το νερό στη Γη (εμφάνιση, κυκλοφορία, μέσα από τον υδρολογικό κύκλο, σε όλες τις μορφές του, τις αλληλεπιδράσεις του με έμβιους οργανισμούς, καθώς επίσης και με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού σε όλες τις μορφές του ως ρευστό). Ο μέσος μισθός για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος σύμφωνα με το CollegeGrad.com ήταν για το 2018, 5500€ το μήνα. Η απασχόληση Μηχανικών Περιβάλλοντος προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5% τα επόμενα δέκα χρόνια.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Γ. Παππάς, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

Πριν φύγεις...

Σπουδάζοντας Νομική στην Ψηφιακή εποχή!

Μηχανικός Τρισδιάστατης Εκτύπωσης!

"Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια": ευκαιρίες, συνέργειες και προοπτικές από την ΕΕ για την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία, Βιοτεχνολογία και επαγγέλματα του μέλλοντος

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Βιολογία, Βιοτεχνολογία και επαγγέλματα του μέλλοντος

Καθώς η κλιματική αλλαγή υπονομεύει το μέλλον μας, πολλές βιομηχανίες στρέφονται στην επιστήμη της Βιολογίας για λύσεις που θα καταστήσουν πτυχές της ζωής μας βιώσιμες για το περιβάλλον. Οι εταιρείες Βιοτεχνολογίας ανταποκρίνονται στην πρόκληση. Με τη χρήση βιολογικών, δηλαδή, διεργασιών αντικαθίστανται οι ρυπογόνες χημικές μέθοδοι, επιτρέποντάς μας να διασπάμε αποτελεσματικά τα απόβλητα και να παράγουμε νέα υλικά με χαμηλότερη ρύπανση, λιγότερο νερό, γη και χρήση ενέργειας. Οι εφαρμογές Βιοτεχνολογίας που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε θέματα βιωσιμότητας είναι πάρα πολλές. Παρουσιάζουμε 4 μόνο από αυτές:

1. Βιοπλαστικά: Στο Άμστερνταμ, η Avantium αναπτύσσει μεθόδους παραγωγής 100% ανακυκλώσιμων βιοπλαστικών από γεωργικά και δασικά απόβλητα - η εταιρεία συνεργάζεται με την Coca Cola και τη Danone για να παράξουν βιώσιμες φιάλες και συσκευασίες γιαουρτιού.

2. Βιοκαύσιμα: Αρκετές εταιρείες στρέφονται στη φυσική ικανότητα ορισμένων μικροοργανισμών να διασπούν γεωργικά ή δασικά απόβλητα για την παραγωγή καυσίμων. Αυτός είναι ένας από τους στόχους της γαλλικής εταιρείας Global Bioenergies, η οποία συνεργάζεται με την Audi για την παραγωγή βενζίνης από βιώσιμες πηγές, όπως το φως του ήλιου και το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιώντας ακόμα και φύκια.

3. Αρώματα: Οι περισσότερες αρωματικές ύλες εξάγονται παραδοσιακά από τα φυτά. Σήμερα, όμως, πολλά από αυτά παράγονται μέσω πετροχημικών διεργασιών. Η Βιοτεχνολογία θα μπορούσε να παράσχει μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση κατασκευάζοντας τα βακτηρίδια που θα παράξουν τα απαραίτητα μόρια σε βιομηχανικές δεξαμενές για κάθε άρωμα γλιτώνοντας τους τόνους φρούτων και φυτών.

4. Ένδυση: Η «γρήγορη μόδα»1 (“fast fashion”) είναι παράγοντας ευθύνης για την οικολογική καταστροφή. Η Βιοτεχνολογία θα μπορούσε να σταματήσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις αντικαθιστώντας τις ρυπογόνες χημικές διεργασίες και καθιστώντας τα υφάνσιμα απόβλητα ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα. Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν τη χρήση μικροβίων για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αυτή είναι η περίπτωση του AMSilk στη Γερμανία, που χρησιμοποιεί βακτηριακή ζύμωση για την παραγωγή ινών από μετάξι αράχνης. Μεταξύ των πολλών εφαρμογών αυτού του υλικού, η εταιρεία συνεργάζεται με την Adidas για να κάνει ένα βιοαποικοδομήσιμο παπούτσι που τρέχει και δεν αφήνει τα απόβλητα πίσω. Επίσης στη Γερμανία, η Algalife χρησιμοποιεί φύκια για να παράγει υφαντικές ίνες από το φως του ήλιου και το νερό.

Για να μπορέσει κάποιος να καταρτιστεί πάνω στην Επιστήμη της Βιοτεχνολογίας απαιτούνται συναφείς προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε τμήματα όπως: Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιοτεχνολογίας2, Νανοβιοτεχνολογίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Γ. Παππάς, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

1Η «γρήγορη μόδα» είναι όρος που χρησιμοποιείται ευρέως από τους εμπόρους ρούχων για να περιγράψει συλλογές ενδυμάτων εμπνευσμένες από τις συνεχώς εναλλασσόμενες επιταγές της μόδας. Με άλλα λόγια, είναι η τακτική των καταστημάτων να αλλάζουν τις συλλογές τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Άνοιξη/Καλοκαίρι, Φθινόπωρο/Χειμώνας ή, στην περίπτωση των καταστημάτων-αλυσίδων, κάθε μήνα ή και βδομάδα).

βλέπε Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα 2019, Κωνσταντίνος Κότιος-Χρήστος Ταουσάνης, Εκδόσεις Πατάκη, σελίδες. 416-422.

Πριν φύγεις...

Σπουδάζοντας Νομική στην Ψηφιακή εποχή!

Μηχανικός Τρισδιάστατης Εκτύπωσης!

"Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια": ευκαιρίες, συνέργειες και προοπτικές από την ΕΕ για την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό είναι το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σύμφωνα με το LinkedIn

Κατηγορία Άρθρα & Tips για την Αναζήτηση Εργασίας

Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο επάγγελμα αυτή τη στιγμή παρουσιάζει και σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Καθώς η αγορά εργασίας αλλάζει και καθιερώνονται φόβοι πως η αυτοματοποίηση θα μειώσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, πολλοί είναι εκείνοι που προσανατολίζονται στα επαγγελματικά πεδία του μέλλοντος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σύμφωνα με το LinkedIn, η «ταχύτερα αναπτυσσόμενη θέση εργασίας» αυτή τη στιγμή είναι μία: Data Scientist. Η ζήτηση για το επάγγελμα του αναλυτή δεδομένων έχει αυξηθεί κατά 6,5 φορές από το 2012, με αποτέλεσμα σήμερα στην πλατφόρμα του LinkedIn να υπάρχουν 6.000 αγγελίες εργασίας για τη συγκεκριμένη θέση.

Εκτός, όμως, από το πλέον αναπτυσσόμενο επάγγελμα, αποτελεί κι ένα επάγγελμα με καλές οικονομικές απολαβές, αφού ένας μέσος μισθός (για τις ΗΠΑ) φτάνει τα 113.000 δολάρια ετησίως.

Μια έρευνα της McKinsey τονίζει πάντως πως εκτός από υψηλή ζήτηση, στο επάγγελμα του data scientist παρουσιάζεται και υψηλή έλλειψη διαθέσιμων εξειδικευμένων εργαζομένων – μάλιστα το κενό αυτό μπορεί να φτάσει και τις 250.000 θέσεις εργασίας.

Ο αναλυτής δεδομένων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός στις επιχειρήσεις, αφού μπορεί με τη χρήση δεδομένων να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων. Αποτελεί ένα σχετικά νέο επάγγελμα, που συνδυάζει γνώσεις από τα πεδία των κοινωνικών επιστημών, της στατιστικής, της επιστήμης των υπολογιστών και του σχεδιασμού.

Άλλα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στο LinkedIn είναι αυτά του εκπροσώπου ανάπτυξης πωλήσεων (sales development representative), του μάναζερ πελατειακής επιτυχίας (customer success manager), του marketing content manager και του full stack developer, με μισθούς που κυμαίνονται από 58.000 δολάρια ως 82.000 δολάρια τον χρόνο.

Πηγή: fortunegreece.com

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό είναι το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σύμφωνα με το LinkedIn

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο επάγγελμα αυτή τη στιγμή παρουσιάζει και σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Καθώς η αγορά εργασίας αλλάζει και καθιερώνονται φόβοι πως η αυτοματοποίηση θα μειώσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, πολλοί είναι εκείνοι που προσανατολίζονται στα επαγγελματικά πεδία του μέλλοντος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σύμφωνα με το LinkedIn, η «ταχύτερα αναπτυσσόμενη θέση εργασίας» αυτή τη στιγμή είναι μία: Data Scientist. Η ζήτηση για το επάγγελμα του αναλυτή δεδομένων έχει αυξηθεί κατά 6,5 φορές από το 2012, με αποτέλεσμα σήμερα στην πλατφόρμα του LinkedIn να υπάρχουν 6.000 αγγελίες εργασίας για τη συγκεκριμένη θέση.

Εκτός, όμως, από το πλέον αναπτυσσόμενο επάγγελμα, αποτελεί κι ένα επάγγελμα με καλές οικονομικές απολαβές, αφού ένας μέσος μισθός (για τις ΗΠΑ) φτάνει τα 113.000 δολάρια ετησίως.

Μια έρευνα της McKinsey τονίζει πάντως πως εκτός από υψηλή ζήτηση, στο επάγγελμα του data scientist παρουσιάζεται και υψηλή έλλειψη διαθέσιμων εξειδικευμένων εργαζομένων – μάλιστα το κενό αυτό μπορεί να φτάσει και τις 250.000 θέσεις εργασίας.

Ο αναλυτής δεδομένων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός στις επιχειρήσεις, αφού μπορεί με τη χρήση δεδομένων να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων. Αποτελεί ένα σχετικά νέο επάγγελμα, που συνδυάζει γνώσεις από τα πεδία των κοινωνικών επιστημών, της στατιστικής, της επιστήμης των υπολογιστών και του σχεδιασμού.

Άλλα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στο LinkedIn είναι αυτά του εκπροσώπου ανάπτυξης πωλήσεων (sales development representative), του μάναζερ πελατειακής επιτυχίας (customer success manager), του marketing content manager και του full stack developer, με μισθούς που κυμαίνονται από 58.000 δολάρια ως 82.000 δολάρια τον χρόνο.

Πηγή: fortunegreece.com

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικολόγος & Αναλογιστής: 2 άγνωστες Ειδικότητες

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Αποτελεί κοινό τόπο σε όσους ασχολούνται με το πληροφοριακό κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, πως ορισμένοι κλάδοι και επαγγέλματα είναι παντελώς άγνωστα σε γονείς και μαθητές. Η δυσκολία σε αυτήν την περίπτωση είναι διττή. Αρχικά να κατανοήσουν πλήρως την περιγραφή των επαγγελμάτων αυτών και εν συνεχεία να αντιληφθούν τις προοπτικές που ενδεχομένως να κρύβουν αυτά τα τμήματα και οι ειδικότητες. Σε αυτήν την περίπτωση θα εντάξουμε λοιπόν και το επάγγελμα του Αναλογιστή και του Στατιστικού. 

Ο Αναλογιστής έχει σαν κεντρικό αντικείμενο την ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών κινδύνων κάθε είδους. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, χρησιμοποιεί κυρίως τα μαθηματικά και τη στατιστική, καθώς και την οικονομική θεωρία προκειμένου να μελετήσει και να ποσοτικοποιήσει τις οικονομικές επιπτώσεις αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων. Οι Αναλογιστές απασχολούνται κυρίως σε οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, εμπλέκουν ή και πηγάζουν από τη διαχείριση οικονομικών κινδύνων. Όταν σε μια χώρα αρχίζει να αναπτύσσεται το αναλογιστικό επάγγελμα, απασχολούνται αρχικά σε ασφαλιστικές εταιρίες, στη συνέχεια δραστηριοποιούνται και σε εταιρίες γενικών ασφαλίσεων και, στο ώριμο στάδιο ανάπτυξης, εργάζονται στις τράπεζες και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Στα αρχικά στάδια, όλοι σχεδόν οι αναλογιστές εργάζονται ως μισθωτοί σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αργότερα όμως πολλοί γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούνται σε εταιρίες αναλογιστικών συμβούλων.

Me ena click

Το αναλογιστικό επάγγελμα είναι ένα ιδιαίτερα «επίλεκτο» επάγγελμα, που ασκείται από περίπου 70.000 άτομα σε παγκόσμια κλίμακα. Μάλιστα, με βάση το κύρος, αμοιβές, συνθήκες εργασίας κ.λπ., κατατάσσεται, σε πολλές προηγμένες χώρες, στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγέλματα. Τα τμήματα της Στατιστικής του Ο.Π.Α και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι δυο κατεξοχήν τμήματα που μπορούν να δώσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με το χώρο, δίχως αυτό να σημαίνει πως είναι και τα μοναδικά. Πρακτικά, το Π.Δ. 53/2013 ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπου, για την απόκτηση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος του Αναλογιστή, ο υποψήφιος υπόκειται σε εξετάσεις που διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο, ενώπιου εξεταστικής επιτροπής.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) του ΑΣΕΠ που αφορούσε στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενδεικτικοί τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που υφίστανται στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τον κλάδο ΠΕ Στατιστικών ανάλογα με την φορέα πρόσληψης ήταν οι εξής:

1. Πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

2. Πτυχίο Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών − Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

3. Πτυχίο Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών − Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: α) Μαθηματικών και β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών − Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών.

Σύνταξη: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μπιλ Γκέιτς απάντησε τι θα σπούδαζε σήμερα αν ξεκινούσε από την αρχή

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Μπιλ Γκέιτς, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη και μια από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές προσωπικότητες, δίνει συμβουλές στους νέους και αποκαλύπτει τι θα επέλεγε αυτός σήμερα να σπουδάσει αν τώρα ξεκινούσε την επαγγελματική του σταδιοδρομία.   Ο συνιδρυτής της Microsoft δήλωσε ότι αν έπρεπε σήμερα να πάει στο κολέγιο θα επέλεγε σπουδές στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια ή τις βιοεπιστήμες.  

Και τους τρεις τομείς τους αποκάλεσε πεδία «πολλά υποσχόμενα στα οποία μπορεί κάνεις να δημιουργήσει τεράστιο αντίκτυπο». Οι ειδικοί της τεχνολογίας και της οικονομίας συμφωνούν γενικά ότι τα επόμενα 20 χρόνια θα δούμε βαθιές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιήσουν τα εργοστάσια, τους εργοταξιακούς χώρους τους και τις θέσεις λιανικής πώλησης.  

Η ενεργοποίηση αυτών των συστημάτων θα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αναξιοποίητες πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Ο ίδιος ο Γκέιτς προέβλεψε ότι η ανθρωπότητα θα δει ένα «θαύμα ενέργειας» μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.   Την ίδια ώρα, η αγορά βιοτεχνολογίας των ΗΠΑ αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, ιδιαίτερα καθώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αγωνίζονται να αναπτύξουν πιο έξυπνα φάρμακα και επιλογές θεραπείας για ανθεκτικά βακτήρια    Η συμβουλή του Γκέιτς για τα τρία αυτά πεδία προέρχεται από προσωπική εμπειρία. Ως πρόεδρος του Ιδρύματος Gates, βλέπει από πρώτο χέρι πόση πρόοδο έχει σημειώσει ο κόσμος στην αυτοματοποίηση των πιο απλών εργασιών του, την εξάλειψη των ασθενειών και την προσέλκυση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου.

Πηγή: www.lifo.gr

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

Θες νέα και πληροφορίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό; Γράψε μας το mail σου
×