Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: επαγγελματικος προσανατολισμος - E-employ.gr

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: ένας ανερχόμενος κλάδος για αποφοίτους θεωρητικών σχολών

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: ένας ανερχόμενος κλάδος για αποφοίτους θεωρητικών σχολών

Η Συμβουλευτική, ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος, δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, με σκοπό να βοηθάει τα άτομα να ανταποκρίνονται σ’ αυτές. Η Συμβουλευτική, λοιπόν, ταυτίζεται με την έννοια της βοήθειας προς τον άνθρωπο. Επομένως, ο θεμελιώδης φιλοσοφικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι ανθρωποκεντρικός που σημαίνει ότι, ο σύμβουλος ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπο και προσεγγίζει τον καθένα με σεβασμό, χωρίς καμία διάκριση (φυλετική, κοινωνική, οικονομική κ.α.) και τον αποδέχεται ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Επίσης, ο σύμβουλος αναπτύσσει με το συμβουλευόμενο μια ειδική σχέση (counseling relationship), η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή και ειλικρίνεια. Επίσης ο σύμβουλος έχει την ικανότητα της ενσυναίσθησης, δηλαδή να έρχεται στη θέση του συνομιλητή του και να τον κατανοεί, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί με τις απόψεις του.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός ως ξεχωριστή ειδικότητα, εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Συμβουλευτικής, με ειδικότερο στόχο τόσο την προετοιμασία του ατόμου να ενταχθεί στην αγορά εργασίας όσο και τη στήριξη του σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Επομένως, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός λειτουργεί ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της Συμβουλευτικής, γι’ αυτό και χρησιμοποιούμε το σύνθετο όρο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, από την εποχή της αρχικής του λειτουργίας μέχρι σήμερα, ακολουθώντας τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις συνεχώς αναπροσαρμόζεται ως προς αυτές και καθίσταται όλο και πιο σύνθετος και πολυδιάστατος. Κατά συνέπεια, ο όρος «Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν ανταποκρίνεται πλέον στο εύρος της αποστολής του. Γι’ αυτό, έχουν διατυπωθεί και άλλες ορολογίες όπως «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», «Αγωγή Σταδιοδρομίας» «Επαγγελματική Συμβουλευτική», κ.τ.λ. Συνήθως, η χρήση μιας ορολογίας επιλέγεται ανάλογα με τη διάσταση στην οποία επιδιώκεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, οικονομική). Για τα ΣΔΕ χρησιμοποιείται ο όρος «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας».

Η συμβουλευτική προσέγγιση των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ ακολουθεί τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής Ενηλίκων, εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν ηλικία 18 ετών και άνω, αν και η χρονολογική ηλικία δεν ταυτίζεται πάντοτε με την ενηλικίωση. Η συλλογική προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων στο πρόγραμμα των ΣΔΕ αποσκοπεί ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος με το τέλος της αποφοίτησης του να έχει βελτιώσει, όσο το δυνατόν περισσότερο τα προσόντα του και το μορφωτικό του επίπεδο, από αυτό στο οποίο βρισκόταν πριν ενταχθεί στα ΣΔΕ. Είναι προφανές ότι αυτή η βελτίωση συνεπάγεται και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Ο βαθμός αυτής της βελτίωσης στο διάστημα από την εισαγωγή στα ΣΔΕ έως την αποφοίτηση, είναι ξεχωριστός για τον καθένα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ένας βαθμός βελτίωσης, όσο μικρός και αν είναι θεωρείται, προσωπική επιτυχία.

Επομένως και ο επιδιωκόμενος σκοπός της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι η προσωπική επιτυχία του καθενός ώστε να εξασφαλίσει τόσο την επίτευξη ευρύτερων στόχων, όπως την εύρεση εργασίας, όσο και την επαγγελματική αναβάθμιση ή την εκπαιδευτική του ανέλιξη. Επομένως, ο βαθμός επιτυχίας των εκπαιδευομένων αποτελεί και ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης της συμβολής της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, για την εκπαιδευτική ή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευομένων συμβάλλουν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες όπως, το αρχικό μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευομένων, οι προσφερόμενες θέσεις στην αγορά εργασίας, τα επίπεδα ανεργίας, οι προσφερόμενες δυνατότητες εκπαιδευτικής ανέλιξης και επαγγελματικής κατάρτισης από το εκπαιδευτικό σύστημα και την πολιτεία, κ.τ.λ.

Εν κατακλείδι, οι περισσότεροι από εμάς θα επιθυμούσαμε ένα διαφορετικό κόσμο από αυτόν που βιώνουμε σήμερα και διαπιστώνουμε ότι θα εξελίσσεται περαιτέρω στο μέλλον. Ωστόσο, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας οφείλει να προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίζουν τους κανόνες της σύγχρονης αγοράς εργασίας στις πραγματικές της διαστάσεις, δηλαδή μία άκρως ανταγωνιστική και συχνά άδικη κοινωνία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να προάγει τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Αυτός ο σύνθετος ρόλος είναι πολύ δύσκολος αλλά και σημαντικός. Βεβαίως, εκείνο που επιδιώκει ο σύμβουλος είναι να καλλιεργεί στους εκπαιδευόμενους την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της αγωνιστικότητας και της αισιοδοξίας, ώστε να καταστούν ικανοί να δημιουργήσουν εκείνοι ένα δικό τους καλύτερο κόσμο από αυτόν που τους παραδίδουμε εμείς σήμερα.

Εάν είστε πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης, και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ, προλάβετε τον επόμενο κύκλο των προγραμμάτων
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ» και
«Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Καριέρας: Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στελεχών»
που υλοποιούνται από το αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και τη ΓΓΔΒΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της EMPLOY, κορυφαίο φορέα Δια Βίου Μάθησης σε όλη την Ελλάδα.

Τα προγράμματα υλοποιούνται μέσω της πολυβραβευμένης πλατφόρμας MELO DIGITAL SCHOOL που σας προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και μεγιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα. Δεν απαιτούν υποχρεωτικές παρουσίες και υλοποιούνται ασύγχρονα σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα.

Πηγή: http://sde-chanion.chan.sch.gr/
Επιμέλεια Σύνταξης: EMPLOY Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Πριν φύγεις...

Μέγιστη μοριοδότηση για Συμβούλους Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ
Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα Διαπολιτισμικά Σχολεία

Διδάσκοντας την ενσυναίσθηση στη σχολική τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη μοριοδότηση για Συμβούλους Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Μέγιστη μοριοδότηση για Συμβούλους Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ

Σύμφωνα με την τελευταίες προκηρύξεις για προσλήψεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνεται η επιμόρφωση τόσο στο πεδίο των ΣΔΕ και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσο και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η EMPLOY ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ υλοποιεί εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ» ( 400 ώρες )
Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Καριέρας: Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στελεχών ( 500 ώρες με ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ )

τα οποία, ενδεικτικά, μοριοδοτούνται σε προκηρύξεις και αποτελούν συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.), στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) & στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ..

Ο εκπαιδευτικός όμιλος της Employ είναι από τους ελάχιστους φορείς στην Ελλάδα που περιλαμβάνει ΚΑΙ δομή υλοποίησης του προγράμματος (Πιστοποιημένο ΚεΔιΒιΜ) αλλά και χώρο εφαρμογής της ΣυΕΠ. Επίσης, στον εκπαιδευτικό όμιλο της Employ περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας με παρουσία και δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα! Μάλιστα, οι ακαδημαϊκά υπεύθυνοι και επιμορφωτές του προγράμματος Συμβουλευτικής είναι από τα 84 μόλις στελέχη που έχουν πιστοποιηθεί στην Ελλάδα για το ανώτερο μητρώο Α1.

Προλάβετε τον επόμενο κύκλο προγραμμάτων και επωφεληθείτε από τις μειωμένες τιμές για φοιτητές και ανέργους. Κάντε εγγραφή στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα MELO DIGITAL SCHOOL που σας προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και μεγιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της EMPLOY: 2310.230545 & 211.7706766.

Επιμέλεια Σύνταξης: EMPLOY Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Πριν φύγεις...

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα Διαπολιτισμικά Σχολεία
Διδάσκοντας την ενσυναίσθηση στη σχολική τάξη
Ειδική λάμπα Led βοηθά τα άτομα με δυσλεξία να διαβάζουν πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα Διαπολιτισμικά Σχολεία

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα Διαπολιτισμικά Σχολεία

Οι μαθητές των διαπολιτισμικών σχολείων προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα (οικονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά). Τα γλωσσικά εμπόδια, τα διαφορετικά συστήματα αξιών, και άλλες παράμετροι αποτελούν περιορισμούς που απειλούν τα άτομα με κοινωνικό αποκλεισμό. Η ανάπτυξη θετικής στάσης αυτών των μαθητών, στο σχολείο και στην κοινωνία, σε συνδυασμό με δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων αποτελούν πεδία εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σύμφωνα με ένα ορισμό της Αμερικάνικης Συμβουλευτικής Εταιρείας Συμβουλευτική είναι η τέχνη να βοηθάς τους ανθρώπους. Είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του/των ατόμου/ων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει σημαντικά θέματα που το απασχολούν με το σκοπό να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί, να επιλύσει τις κρίσεις που βιώνει, να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και να μπορεί να αξιοποιεί την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Σημαντικό πεδίο εφαρμογής της είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ένταξή της στο πλαίσιο της εκπαίδευσης καθώς συνδέεται με την ανθρωπιστική διάσταση της εκπαίδευσης.

Απαραίτητα στοιχεία, κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, από την πλευρά του σύμβουλου, είναι η γνησιότητα, η θετική αποδοχή, η ενσυναίσθηση.

Η διαπολιτισμική συμβουλευτική μπορεί να οριστεί ως «μια διαδικασία που βασίζεται στην αυτοεπίγνωση, τη γνώση σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας και τις ατομικές δυναμικές της διαφοράς και της ισχύος, οι οποίες θεωρούν τα άτομα ως ολότητες μέσα στο πλαίσιο όπου αυτά ζουν και/ή έχουν κοινωνικοποιηθεί». Η διαπολιτισμική συμβουλευτική λαμβάνει υπόψη ότι ο πολιτισμός ενός ανθρώπου περιλαμβάνει διαστάσεις, όπως για παράδειγμα το φύλο, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή και την κοινωνική τάξη. Η διαπολιτισμική συμβουλευτική σέβεται τη σημαία που έχει το πολιτισμικό πλαίσιο και οι κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις στη συμβουλευτική σχέση, παρόλο που πρόκειται για παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Μέχρι σήμερα ο όρος διαπολιτισμική/πολυπολιτισμική συμβουλευτική (multicultural/cross-cultural/intercultural counseling) χρησιμοποιούνταν στη βιβλιογραφία για να περιγράψει τη συμβουλευτική που απευθυνόταν σε συγκεκριμένες φυλετικές ή εθνικές ομάδες, καθώς ο όρος κουλτούρα ή πολιτισμός θεωρούνταν συνώνυμος με τις έννοιες φυλή ή εθνότητα. Άλλες διαστάσεις της ταυτότητας, όπως για παράδειγμα το φύλο, η θρησκεία, η κοινωνική τάξη, η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ηλικία δεν λαμβάνονταν υπόψη.

Η παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής συμβουλευτικής σε ποικίλες ομάδες απαιτεί την υιοθέτηση ενός πολιτικοκοινωμικού προσανατολισμού και αποτελεί μια δυναμική εφ’ όρου ζωής διαδικασία. Η διαπολιτισμική συμβουλευτική θα πρέπει να γίνει πιο ολιστική, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της ταυτότητας ενός ανθρώπου: την ιδιότητα μέλους συγκεκριμένης πολιτισμικής ομάδας, τα ιστορικά φαινόμενα, τις κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις και το πολιτισμικό πλαίσιο.

Η διαπολιτισμική συμβουλευτική δεν εναρμονίζεται εύκολα με οποιοδήποτε από τα ρεύματα της συμβουλευτικής. Αντίθετα οι ανάγκες για συμβουλευτική που παρατηρούνται στα διαπολιτισμικά σχολεία, απαιτούν την υιοθέτηση ενός συνθετικού μοντέλου. Με αυτό τον τρόπο οι σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν με αφετηρία κάποιο από τα μοντέλα της συμβουλευτικής ή να αντλούν από το καθένα τα στοιχεία που τους χρειάζονται ανάλογα με την περίπτωση, να δημιουργούν ένα μοντέλο πρακτικής που εμφανίζει πολιτισμικές επιρροές κι ευαισθησία σε θέματα κουλτούρας. Κατά συνέπεια οι αποτελεσματικοί σύμβουλοι είναι εκείνοι που έχουν ενσυναίσθηση για τον πολιτισμό των άλλων, είναι πρόθυμοι να εκφράσουν την άποψη τους για θέματα κουλτούρας και να επανεξετάσουν πεποιθήσεις και απόψεις που φέρουν μέσα τους.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή συμβουλευτική υποστήριξη (στα διαπολιτισμικά σχολεία) είναι ο σεβασμός στην πολιτισμική διαφορετικότητα και η κατανόηση των προβλημάτων των συμβουλευόμενων ως απόρροια ενός συγκεκριμένου κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου. Οι διαπολιτισμικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι να κατανοούν πλήρως τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων, να μπορούν να συμπαραστέκονται στους άλλους, να είναι εκπαιδευμένοι στο πολιτιστικό αλληλοσεβασμό και στο πολιτιστικό διεθνισμό και να γνωρίζουν θέματα που αφορούν την ισότητα όλων των λαών. Επιπλέον οι ανάγκες των αλλοδαπών, παλιννοστούντων και μουσουλμάνων μαθητών είναι επείγουσες και χρήζουν συμβουλευτικής υποστήριξης. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα Διαπολιτισμικά Σχολεία μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν σε αυτούς τους μαθητικούς πληθυσμούς αλλά και να ενισχύσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται.

Στο σχολείο η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική μπορεί να αφορά:
- Θέματα μελέτης και μάθησης
- Θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών
- Προβλήματα προσαρμογής
- Διαπροσωπικές σχέσεις
- Ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα ή αποτελούν μέρος μιας γενικότερης προβληματικής κατάστασης. Για παράδειγμα, τα προβλήματα προσαρμογής ή γλώσσας συνδέονται συχνά, με δυσκολίες μάθησης και διαπροσωπικών σχέσεων, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αυτοαντίληψη των μαθητών και να καθορίσουν ανάλογα τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις (Πάντα, 2006)

Σύνταξη: Βασιλειάδης Μιχάλης, Κουτσούκος Μάριος
Πηγή: 26ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών «Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή»

Πριν φύγεις...

Διδάσκοντας την ενσυναίσθηση στη σχολική τάξη
Ειδική λάμπα Led βοηθά τα άτομα με δυσλεξία να διαβάζουν πιο αποτελεσματικά
9χρονο αγόρι με Δυσλεξία φτιάχνει έργα τέχνης με τον κύβο του Rubik

Διαβάστε περισσότερα

Προχωράει ταχύτατα η διαδικασία και το μητρώο συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού - συμβουλευτικής

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Προχωράει ταχύτατα η διαδικασία και το μητρώο συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού - συμβουλευτικής

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια διεθνώς για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Συ.Ε.Π.) προς όφελος του κοινωνικού συνόλου είναι η Επάρκεια των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δηλαδή η διασφάλιση ότι οι Σύμβουλοι που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στους πολίτες διαθέτουν αποδεδειγμένα τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την επιτέλεση του έργου τους.

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις θεσμικές του αρμοδιότητες έχει μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των Φορέων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των Στελεχών Συ.Ε.Π. και την τήρηση αντίστοιχων μητρώων.
Μέχρι στιγμής ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
• Έχει καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού με βάση το ΦΕΚ 317/τ.Β/6.2.2018
• Έχει δημοσιεύσει στις 29-3-2019 στην ιστοσελίδα του πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατόχους βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας για να ενταχθούν απευθείας στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 και
• Έχει εντάξει στο ανωτέρω Υπομητρώο Α1 τους πρώτους 84 συμβούλους

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
- να επαναληφθεί η πρόσκληση ένταξης στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 και
- να ακολουθήσει πρόσκληση ένταξης στα Υπομητρώα Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α2 και Β2 αντίστοιχα.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα μητρώα πως οι υποψήφιοι για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) απαιτείται να διαθέτουν
- Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
- Πιστοποιητικό(ά) ή βεβαίωση(εις) επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης 250 τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που διοργανώνονται ή έχουν διοργανωθεί από αδειοδοτημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εξειδικευμένους στο αντικείμενο Συ.Ε.Π., και
- Βεβαίωση σχετικής πρακτικής άσκησης σε χώρους εφαρμογής της Συ.Ε.Π. διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος της Employ είναι από τους ελάχιστους φορείς στην Ελλάδα που περιλαμβάνει ΚΑΙ δομή υλοποίησης του προγράμματος (Πιστοποιημένο ΚεΔιΒιΜ) αλλά και χώρο εφαρμογής της ΣυΕΠ. Επίσης, στον εκπαιδευτικό όμιλο της Employ περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας με παρουσία και δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα! Μάλιστα, οι ακαδημαϊκά υπεύθυνοι και επιμορφωτές του προγράμματος είναι από τα 84 μόλις στελέχη που έχουν πιστοποιηθεί στην Ελλάδα για το ανώτερο μητρώο Α1. Εάν σας ενδιαφέρει λοιπόν το πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού δηλώστε συμμετοχή τώρα στο πρόγραμμα «Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Καριέρας: Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στελεχών» και προλάβετε την πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.!

Σύνταξη - επιμέλεια κειμένου: EMPLOY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Φιλοσοφική Συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον επαγγελματικό προσανατολισμό;

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Πώς η Φιλοσοφική Συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον επαγγελματικό προσανατολισμό;

Σε ένα ασταθές εργασιακό περιβάλλον, όπου όλοι έρχονται αντιμέτωποι με νέα δεδομένα και ανάγκες, η εσωτερική αναζήτηση και η ανάπτυξη των ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη σωστή καθοδήγηση. Στη σημερινή εποχή όπου οι αλλαγές στην αγορά εργασίας είναι ραγδαίες και οι μέχρι τώρα ισορροπίες τείνουν να μην υφίστανται, οι εργαζόμενοι ή οι υποψήφιοι προς εργασία οφείλουν να αναζητήσουν τρόπους διαχείρισης αυτών των μεταβολών, προωθώντας και αναδεικνύοντας τα θετικά στοιχεία και τη δυναμική που αποζητάται από τους ίδιους. Η ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων ή μίας καινούργιας θέσης, η εισαγωγή σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, η εμπλοκή σε ένα περισσότερο απαιτητικό project, καθώς και η διαχείριση όλων αυτών των μετασχηματισμών, οφείλουν να πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση που θα τους επιτρέψει να σκεφτούν και να ενεργήσουν «out of the box».

Ύψιστος στόχος της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής είναι η αυτοσυνειδησία, το σωκρατικό «γνώθι σαυτόν». Η άγνοια για τον εαυτό είναι και εκείνη που παραδέχεται δυσκολότερα ο αφιλοσόφητος άνθρωπος. Πως, όμως, να κατανοήσει κανείς τον κόσμο αν αγνοεί τον ίδιο του τον εαυτό; Η Φιλοσοφική Συμβουλευτική θέτει τους όρους για τη συγκρότηση πιθανοτήτων επιτυχίας ώστε να μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο και «πελάτη» να γίνει δημιουργικός, να δει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία από εκείνη που μέχρι τώρα έβλεπε, να αποκτήσει προοπτική και να αντιληφθεί την προσωπική του συνεισφορά στη διαμόρφωση του γίγνεσθαι. Έτσι ο Σύμβουλος μπορεί να αναλάβει, χάρη στην πρόσθετη κατάρτισή του πάνω στη Φιλοσοφία και στις ιδέες του Σωκράτη περί αυτοσυνειδησίας, να γίνει coach ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την προσωπική και επαγγελματική τους δυναμική, ώστε να αποδώσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους. Παράλληλα, μπορεί να αναλάβει ως μέντορας άτομα τα οποία χρειάζονται κάποιον να τα κατευθύνει σ’ αυτό το κομμάτι της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης, που μπορεί να χρειάζονται κάποιον να τους εμφυσήσει μέσα από τη Συμβουλευτική κάποια δεοντολογία προκειμένου να μάθουν να τηρούν και να σέβονται αρχές και κανόνες στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης.

Έτσι, η Φιλοσοφική Συμβουλευτική παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα σχετίζονται με τη συμβουλευτική, τον επαγγελματικό προσανατολισμό το coaching και το mentoring. Επίσης, προετοιμάζει επιστήμονες, όπως εκπαιδευτικούς και άλλους, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και θα τα συμβουλεύουν και καθοδηγούν σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους.

Σύνταξη: Employ Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Ο καμβάς της καριέρας σου

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε το Γενάρη του 1837. Από το 1930 είναι αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ισότιμο προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σκοπός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις
για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν:
α) οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
β) Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων της Σχολής.

Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσονται από την Σύγκλητο της Σχολής και διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αποστέλλεται για ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου έτους, και είναι:
α) Αίτηση συμμετοχής
β) Τίτλος σπουδών και
γ) Δύο μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από 1 μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Ε.Π. της βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή των Τομέων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων συμμετέχουν επίσης ένα (1) μέλος του Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Λεκτόρων, οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο.

Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και προαιρετικά με δημοσίευση της περίληψης της σε ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσης Υπουργικής Απόφασης, ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο. Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές με απόφαση της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

• Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι
(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

• Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:
(α) ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων,
(β) ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού−σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,
(γ) μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και
(δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο.

• Εισαγωγή Κυπρίων

Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, συγκροτεί το μήνα Ιούνιο κάθε χρόνο εξεταστική επιτροπή από τρεις ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες πτυχιούχους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τους αναπληρωτές τους. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας.

Σημαντικές Ημερομηνίες:
• 1 μέχρι και 10 Ιουνίου υποβολή αίτησης (συνοδευόμενη από φάκελο με σχετικές εργασίες)
• 25 μέχρι και 31 Αυγούστου υποβολή δικαιολογητικών
• Σεπτέμβριο εκάστου έτους οι εισιτήριες εξετάσεις

Επιμέλεια κειμένου: Αλεξιάδου Ειρήνη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας EMPLOY

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

Θες νέα και πληροφορίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό; Γράψε μας το mail σου
×