Menu

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: στρατιωτικες σχολες - E-employ.gr

Αλλαγή στον αριθμό εισακτέων των Στρατιωτικών Σχολών

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε νέα συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές έτους 2019 με την οποία τροποποιείται ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

 DeiteAkomi

 

Epilego19 FB Cover

 

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες προκαταρκτικών εξετάσεων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών Ελλήνων Εξωτερικού

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Ανακοινώθηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων Εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων για το 2019.

Για να δείτε τις ημερομηνίες για τις Στρατιωτικές Σχολές πατήστε εδώ και για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων εδώ

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές υποψηφίων πληγεισών περιοχών

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας, Άμυνας και Οικονομικών, προβλέπεται η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 10 σπουδαστών, επιπλέον του αριθμού εισακτέων του έτους αυτού, μαθητών τελευταίας τάξης και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρεiας Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018, σε ποσοστό 1,3% κατά Τμήμα Σχολής και σε ενιαία κατηγορία. Ειδικότερα:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
     15

16

    
β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
17

Προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων είναι:
• η συμπερίληψη στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους 2018 στρατιωτικών σχολών ή τμήματα αυτών,
• η επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις του έτους 2018 και
• η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στην παραπάνω κατηγορία είναι τα εξής:

  1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό, τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου, με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2018.
  2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2018 (χρήση 2017) του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου εάν υπέβαλε αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του. Μαθητές της τελευταίας τάξης σχολικού έτους 2017-2018, οι οποίοι φοιτούσαν σε Λύκεια των ως άνω περιοχών, μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου φοιτούσαν, αντί για τη δήλωση Ε1.
  3. Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από την οποία προκύπτει η χορήγηση επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α’ 178).

Επίσης με την ίδια Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, 17 σπουδαστών, επιπλέον του αριθμού εισακτέων του έτους αυτού, μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι τέκνα θανόντων ή προσώπων των οποίων είτε η πρώτη κατοικία είτε η εμπορική επιχείρηση καταστράφηκε από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον τις δηλώνουν ως σχολές προτίμησης, σε ποσοστό 2% επί των εισακτέων ανά Τμήμα Σχολής και σε ενιαία κατηγορία, ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
18


β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
19


Προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων είναι:
• η συγκέντρωση του συνολικού αριθμού μορίων μεγαλύτερου ή ίσου με το 70% των μορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς που θα εισαχθεί κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2019-20) στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή τμήμα αυτής και
• η επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) της τρέχουσας περιόδου (2019).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στην παραπάνω κατηγορία είναι τα εξής:

(1) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο ει- δικό ποσοστό, τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου, με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2019.
(2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(3) Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος γονέα εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).
(4) Υπεύθυνη δήλωση ότι η μόνιμη κατοικία του υποψηφίου ή των γονέων του (1η κατοικία) έχει καταστραφεί
ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση του υποψήφιου ή γονέα του έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν επήλθε θάνατος γονέα).
(5) Σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου, από την οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω υλικές καταστροφές (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν επήλθε θάνατος γονέα).
(6) Δήλωση Ε1 του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται ο υποψήφιος ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του υποψηφίου αν υποβάλλει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν επήλθε θάνατος γονέα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πλην της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ήδη έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους της πρ’ωτης περίπτωσης ή θα κατατεθούν από τους υποψηφίους της δεύτερης, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των, ως άνω, πληγεισών περιοχών, δεν υποβάλλονται εκ νέου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους.

Τυχόν μη καλυφθείσες θέσεις, λόγω έλλειψης υποψηφίων, δεν συμπληρώνονται.
Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ δεν προκύπτουν θέσεις με την παρούσα κατανομή.

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τον αριθμό εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Καθορίστηκε , με κοινή υπουργική απόφαση, ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ως εξής:
Α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1

Β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

2

Κατηγορίες- Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών:
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο και αφορούν:
(1) Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%. δ. Του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

Mixanografiko2018

Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ:
Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2019 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2017 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1α και 1β.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Σήμερα, Πέμπτη 2 Μαΐου, ξεκινάει η υποβολή της αίτησης για τις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που βρίσκεται στην τοποθεσία https://www.asei-assy.mil.gr. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως και τις 20 Μαΐου 2019.

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών αφορά σε θέσεις Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Η εγκύκλιος των Στρατιωτικών Σχολών για το 2019

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η εγκύκλιος Διαταγή για την Επιλογή Σπουδαστών/τριών στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.Ο υποψήφιος εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από τις 2 έως τις 20 Μαΐου 2019.

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατήστε εδώ

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών σε Στρατιωτικές Σχολές

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση στη βουλή:

Α. Μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι τέκνα θανόντων ή προσώπων των οποίων είτε η πρώτη κατοικία είτε η εμπορική επιχείρηση καταστράφηκε από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον τις δηλώνουν ως σχολές προτίμησης, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε αυτές.

Προϋπόθεση, για την εγγραφή, αποτελεί ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων ίσο ή μεγαλύτερο από ποσοστό 70% των μορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς στην αντίστοιχη Στρατιωτική Σχολή ή σε τμήμα της.

Β. Επίσης μαθητές της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν Πανελλαδικές Εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018, οι οποίοι είχαν επιλέξει στο Μηχανογραφικό Δελτίο του έτους 2018 Στρατιωτικές Σχολές ή τμήματα αυτών και είχαν κριθεί ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, εισάγονται καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων μεγαλύτερο ή ίσο με το 70% των μορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) στην αντίστοιχη Στρατιωτική Σχολή ή τμήμα αυτής.

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση σε Στρατιωτικές Σχολές από το 4ο πεδίο!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Προς μεγάλη έκπληξη όλων ανακοινώθηκε πως θα μπορούν οι υποψήφιοι από το 4ο επιστημονικό πεδίο, της Οικονομίας και Πληροφορικής να προσεγγίσουν τις Στρατιωτικές Σχολές. Συγκεκριμένα θα μπορούν να εισαχθούν στις:

1)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ- ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
2)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) – ΣΤΡΑΤ. -ΣΧΟΛΕΣ
3)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

Η υπουργική απόφαση ισχύει για τους μαθητές που είναι Β' Λυκείου και ως εκ τούτου δεν αφορά τους υποψηφίους που θα καταθέσουν φέτος το μηχανογραφικό τους.

 DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Καθ’ υπέρβαση εισαγωγή υποψηφίων πυρόπληκτων περιοχών Αττικής στις Στρατιωτικές Σχολές

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι τέκνα θανόντων ή προσώπων των οποίων είτε η πρώτη κατοικία είτε η εμπορική επιχείρηση καταστράφηκε από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εισάγονται στις στρατιωτικές σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον τις δηλώνουν ως σχολές προτίμησης, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε αυτές, σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε σε Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Άμυνας.

Προϋπόθεση, για την εγγραφή, αποτελεί ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων ίσο ή μεγαλύτερο από ποσοστό 70% των μορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή σε τμήμα της.

DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση μαθητών για την ένταξη στρατιωτικών σχολών στο Μηχανογραφικό 2019!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Για την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-2019, γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι, σχετικά με την λειτουργία τμημάτων και Σχολών των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων θα δεχθεί εισακτέους. Άρα η ανωτέρω σχολή θα υπάρχει στα Μηχανογραφικά Δελτία 2019.

Δείτε εδώ αναλυτικά

DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

Θες νέα και πληροφορίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό; Γράψε μας το mail σου
×