Menu
Εκπαίδευση Παιδιών με Σύνδρομο Down και με Ελαφριά ή Μέτρια Νοητική Αναπηρία στο Σχολείο για Όλους

Εκπαίδευση Παιδιών με Σύνδρομο Down και με Ελαφριά ή Μέτρια Νοητική Αναπηρία στο Σχολείο για Όλους

Επιστημονικό Σεμινάριο
Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε καίρια ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών, με σύνδρομο Down καθώς και με τη διάγνωση της ελαφριάς ή μέτριας Νοητικής Αναπηρίας (Ν.Α.), που φοιτούν σε γενικό σχολείο, δηλαδή σε ένα «Σχολείο για Όλους». Στην Ελλάδα, περίπου το 18% των μαθητών με αναπηρίες που βρίσκονται στις γενικές τάξεις, είναι με Νοητική Αναπηρία και σύνδρομο Down.Τα παιδιά με τα παραπάνω είδη διαγνώσεων - σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα- μπορούν και ενδείκνυται να φοιτούν στη γενική εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη αυτών των παιδιών είναι η ύπαρξη υποστηρικτικής βοήθειας, καθώς και ο σχεδιασμός ειδικού αναλυτικού προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα ατομικά χαρακτηριστικά όσο και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητές τους.

Σκοπός Επιμόρφωσης
Στόχος της παρούσας επιμόρφωσης, είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση μαθητών με Νοητική Αναπηρία και σύνδρομο Down, που βρίσκονται σε γενικά σχολεία. Βέβαια, παρά τις αλλαγές και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με νομοθετικές παρεμβάσεις, η πλήρης φοίτηση αυτών των παιδιών όπως και άλλων μαθητών με άλλου είδους διαγνώσεις στις γενικές τάξεις δεν είναι απρόσκοπτη και χωρίς δυσκολίες. Ειδικότερα, ο συμμετέχων στο σεμινάριο θα αποκτήσει γνώσεις και τεχνικές για την βελτίωση των ακαδημαϊκών και κοινωνικoσυναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με Down και με Νοητική Αναπηρία. Ενδεικτικά, οι μαθητές με τους παραπάνω τύπους διαγνώσεων, διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη φοίτησή τους σε τμήματα γενικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα, παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στην ανάγνωση και στη γραφή, στις γνωστικές λειτουργίες και στις μεταγνωστικές δεξιότητες. Επίσης, η τοποθέτηση ενός μαθητή με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση δεν του εξασφαλίζει αυτόματα και την κοινωνική συμμετοχή του στο περιβάλλον που βρίσκεται. Το παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες από τις περιορισμένες φιλίες και από την έλλειψη αποδοχής από τους συμμαθητές του. Στο παρόν σεμινάριο, θα αναδειχθούν όλα αυτά τα ζητήματα και θα δοθούν οδηγίες και πρακτικές για το περιορισμό των παραπάνω δυσκολιών που προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των διαγνώσεων αυτών των παιδιών, με σκοπό την αρτιότερη και αποδοτικότερη φοίτησή τους σε ένα «Σχολείο για Όλους».

Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι προσδοκάται:
α. Να κατέχουν το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για το σύνδρομο Down και τη Νοητική Αναπηρία.
β. Να προβαίνουν στο σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, ανάγκες των παιδιών με τις παραπάνω διαγνώσεις
γ. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τεχνικές / πρακτικές για την ανάπτυξη κοινωνικών, ακαδημαϊκών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μαθητών με Σύνδρομο Down και με Ν.Α. που βρίσκονται στο γενικό σχολείο / στο «Σχολείο για Όλους».

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής που φοιτούν στις τάξεις τους μαθητές με σύνδρομο Down και με Νοητική Αναπηρία. Επίσης και σε φοιτητές που προσδοκούν να εργαστούν στο χώρο της εκπαίδευσης και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν παιδιά με τα παραπάνω είδη διαγνώσεων. Παράλληλα, το σεμινάριο αφορά και ειδικούς επαγγελματίες (π.χ ψυχολόγους, εργο-λογοθεραπευτές κ.ά) οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Επιπρόσθετα, η επιμόρφωση απευθύνεται και σε γονείς παιδιών με σύνδρομο Down και με Νοητική Αναπηρία, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο που εκπαιδεύεται το παιδί τους εντός της γενικής εκπαίδευσης, αλλά και για να πάρουν ανατροφοδότηση, με σκοπό να έχουν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.

DeiteAkomi

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia png2  filologikos istotopos


 

Θεματικές:
Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:

Δρ. Τρύφων Μαυροπαλιάς


Ο Τρύφωνας Μαυροπαλιάς εργάζεται στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής του παν. Δυτικής Μακεδονίας. Διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής, των Μαθησιακών Δυσκολιών και των Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Διαταραχών. Έχει πραγματοποιήσει με υποτροφία αριστείας μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα ειδικής αγωγής. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και έχει συγγράψει τρεις μονογραφίες. Είναι μέλος επιτροπών εκδόσεων σε δύο διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κριτής σε τέσσερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επικουρικά απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις στελέχους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχει εργαστεί ως ειδικός παιδαγωγός σε δομές της ειδικής αγωγής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε ζητήματα πολιτικής της ένταξης, στη νοητική αναπηρία, στο σύνδρομο Down, στις μαθησιακές δυσκολίες, και στις αναπτυξιακές διαταραχές.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι καταρτισμένοι, εξειδικευμένοι και επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  14/04/2019

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.00-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Γονείς, Φοιτητές

 • Μορφή

  Δια Ζώσης 

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  Φάκελος συνέδρου | Μπλοκ σημειώσεων | Στυλό

Συχνές Ερωτήσεις:
Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Χώρος Διεξαγωγής:

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δίδακτρα:

35€
Για εγγραφές μέχρι 11/04/2019

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
45€
Για εγγραφές μέχρι 11/04/2019

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή
55€
Για εγγραφές από 11/04/2019 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
Κατόπιν διαθεσιμότητας και τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αίτηση συμμετοχής:

Σύνδρομο Down | Αθήνα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

Invalid Input

Ημερομηνία:
14 Απριλίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΑΘΗΝΑ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 213 0360288/ 211 7706766
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×