Menu
Εξατομικευμένα Προγράμματα Παρέμβασης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς

Εξατομικευμένα Προγράμματα Παρέμβασης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς

Διήμερο Επιστημονικό Σεμινάριο
Υπάρχουν δύο είδη διαταραχών: της μάθησης και της συμπεριφοράς, τις οποίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά και που απασχολούν έντονα γονείς και εκπαιδευτικούς. Αποτελούν τα πιο συνήθη και κορυφαία προβλήματα στο σχολείο. Συχνά εμφανίζονται μαζί σε ένα παιδί, ενώ υπάρχει σοβαρή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.  Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ενδογενείς και δεν προκαλούνται από το περιβάλλον. Ωστόσο μπορούν να επιδεινωθούν ή να μειωθούν ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες του περιβάλλοντος. Τα προβλήματα συμπεριφοράς ποικίλουν και διαφέρουν ενώ κυμαίνονται από έλλειψη προσοχής στο χαμηλότερο επίπεδο μέχρι επιθετικότητα και βία στο υψηλότερο.

Κάθε παιδί είναι μια ατομική περίπτωση και χρειάζεται το δικό του τρόπο μεταχείρισης. Οι χειρισμοί που γίνονται εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, την ωριμότητα και τις δυνατότητες του παιδιού. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος παρέμβασης είναι πιο πιθανό να έχει θετικά αποτελέσματα, αν γίνει έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο. Στην αντίθετη περίπτωση ενισχύονται οι δυσκολίες και γίνονται περισσότερο ανθεκτικές σε κάθε μορφή παρέμβασης. Τα παιδαγωγικά προγράμματα παρέμβασης ξεκινούν από δύο βασικά κριτήρια, το κριτήριο του περιεχομένου της μαθησιακής ύλης και τη μαθησιακή συμπεριφορά.

Για τους μαθητές με διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες ή Διαταραχές Συμπεριφοράς, σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (ΕΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, ώστε να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες του μαθητή. Έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών του, στοχεύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή του.  Για τους μαθητές που δεν έχουν διάγνωση, αλλά παρουσιάζουν διαταραχές και αντίστοιχες συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, οι οποίες ξεφεύγουν δυναμικά απ’ τα όρια της κανονικότητας, αρχικά σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ένα Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του ΒΠΠ, ενδεχομένως να χρειαστεί το παιδί αξιολόγηση από αρμόδια διαγνωστική υπηρεσία, ώστε να σχεδιαστεί ακολούθως το κατάλληλο γι’ αυτό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).

Σκοπός Επιμόρφωσης
Στόχος του σεμιναρίου είναι, αφού οι συμμετέχοντες έχουν κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς, να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για την κατάλληλη οργάνωση και αξιοποίηση των παραγόντων που θα μπορέσουν να συμβάλουν θετικά στην αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών των μαθητών.  Αρχικά θα παρουσιαστούν εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με την έννοια και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως και σχετικά με τις Διαταραχές Συμπεριφοράς, οι οποίες επιδρούν άμεσα στην κοινωνική αλληλεπίδραση ή επιδεινώνουν σημαντικά τη μάθηση.  Στη συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση του τρόπου κατάρτισης Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) καθώς και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (ΒΠΠ) και επίσης στην ανάδειξη τρόπων και στρατηγικών υποστήριξης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς.

Η επιμόρφωση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Θα γίνει παρουσίαση και μελέτη περιπτώσεων μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και με Διαταραχές Συμπεριφοράς, καθώς επίσης και των ατομικών προγραμμάτων παρέμβασης με τα οποία αντιμετωπίστηκαν οι δυσκολίες των μαθητών αυτών στο σχολείο. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν τις απόψεις αλλά και τις εμπειρίες τους, ώστε να υπάρξει θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών οπτικών και να αναπτυχθεί ένας ζωντανός προβληματισμός σχετικά με την κατάρτιση αποτελεσματικών εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης για Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς.

Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
α. να γνωρίζουν τι είναι το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) και ποια είναι η σπουδαιότητά του
β. να γνωρίζουν τι είναι το Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ), καθώς επίσης γιατί και πότε το χρησιμοποιούμε
γ. να μπορούν να σχεδιάσουν τόσο ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) όσο και ένα Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ) για Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς
δ. να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν κατάλληλα το προσφερόμενο από το σεμινάριο «Φύλλο Παρατήρησης Μαθητή» ώστε να προσεγγίζουν τις περιπτώσεις προβλημάτων συμπεριφοράς, με στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση αλλά κυρίως την πρόληψή τους και τη βαθμιαία εξασθένισή τους
ε. να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τα προσφερόμενα από το σεμινάριο «Κριτήρια αξιολόγησης» Γλώσσας και Μαθηματικών, για τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου όλων των βαθμίδων, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και που αναζητούν πρακτικούς, λειτουργικούς τρόπους και στρατηγικές για την πιο κατάλληλη αντιμετώπιση των μαθητών τους. Αφορά επίσης φοιτητές παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, φοιτητές που μετεκπαιδεύονται στην Ειδική Αγωγή, καθώς και γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς.

DeiteAkomi

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia png2  filologikos istotopos


 

Θεματικές:
Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:
Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι καταρτισμένοι, εξειδικευμένοι και επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνίες Διεξαγωγής

  11/05/2019 & 12/05/2019

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.00-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Γονείς, Φοιτητές

 • Μορφή

  Δια Ζώσης

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  Φάκελος συνέδρου | Μπλοκ σημειώσεων | Στυλό

Συχνές Ερωτήσεις:
Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Χώρος Διεξαγωγής:

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δίδακτρα:

55€
Για εγγραφές μέχρι 09/05/2019

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
65€
Για εγγραφές μέχρι 09/05/2019

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή
75€
Για εγγραφές από 10/05/2019 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
Κατόπιν διαθεσιμότητας και τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αίτηση συμμετοχής:

Προγράμματα Παρέμβασης | Αθήνα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

Invalid Input

Ημερομηνία:
11 & 12 Μαΐου
Τόπος διεξαγωγής:
ΑΘΗΝΑ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 213 0360288/ 211 7706766
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×