Menu
Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές μέσω Video Modeling

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές μέσω Video Modeling

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Ο αυτισμός και η συμπτωματολογία του, περιγραφόταν ήδη από τους προηγούμενους αιώνες, περιγράφηκε όμως εξαιρετικά και με ακρίβεια μόλις τον 20ο αιώνα από τους πρωτοπόρους του Αυτισμού Leo Kanner (1943) και Hans Asprerger (1944). Στις μέρες μας για να γίνει η διάγνωση του αυτισμού χρησιμοποιούμε δύο επίσημα ταξινομικά συστήματα: το DSM-V της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης (American Psychiatric Association, 2013) και το ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, 1992). Όσον αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό υπάρχουν πλήθος παρεμβάσεων και επαγγελματιών, που ο καθένας προσπαθεί να βοηθήσει τα άτομα από τη δική του επαγγελματική ιδιότητα. Μια τεχνική πολλά υποσχόμενη για την εκμάθηση διάφορων δεξιοτήτων είναι η μίμηση προτύπου. Χρησιμοποιείται συχνά στο χώρο της ειδικής αγωγής και λαμβάνει υπόψη της τη θεωρία του Bandura (1977) για την κοινωνική μάθηση, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των ανθρώπινων συμπεριφορών μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης και της μίμησης προτύπου, αλλά και τη θεωρία των Miller και Dollard (1967) σύμφωνα με την οποία οι αλλαγές στη συμπεριφορά του παρατηρητή, εξαρτώνται από τις συνέπειες στον ίδιο τον παρατηρητή και όχι στο μοντέλο (Nikopoulos, & Keenan, 2006). Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η μίμηση είναι μια διαδικασία όπου μια συγκεκριμένη δεξιότητα - συμπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα άτομο, ενώ αυτό καλείται ύστερα να αποφασίσει, αν θα την οικειοποιηθεί ή όχι (Martin & Pear, 2002 στο Nikopoulos, & Keenan, 2006).

Στόχος Επιμόρφωσης

Στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να διαφωτίσει τα άτομα που θα την παρακολουθήσουν σχετικά με τα κύρια και τα συνωδά προβλήματα του αυτισμού. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η διαγνωστική προσπέλαση, όπως και θα γνωρίσουν τα δημογραφικά στοιχεία και τα αίτια του αυτισμού. Ακόμα θα εξηγήσουμε τι σημαίνουν στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές οι όροι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) και Κοινωνικές Δεξιότητες. Επιπλέον θα μιλήσουμε για την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) και πως μπορεί αυτή να βρει εφαρμογή στις διάφορες τεχνικές της μεθόδου Μίμηση προτύπου (modeling). Για το λόγο αυτό θα γίνει διαχωρισμός σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Ζωντανή μίμηση προτύπου (in vivo/ in situ modeling) και Μίμηση προτύπου μέσω ηλεκτρονικού μέσου/video modeling με τις διάφορες εναλλακτικές του. Για την καλύτερη κατανόηση της τεχνικής αυτής θα αναφερθούν τόσο τα θετικά όσα και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Γενικά με αυτό το σεμινάριο θα είναι κάποιος σε θέση να αναγνωρίζει τις αυτιστικές συμπεριφορές όπως επίσης και να εκπαιδεύει ένα άτομο, ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος ως εκπαιδευτικός-θεραπευτής, χρησιμοποιώντας την πρωτοπόρα και συνάμα επιστημονική μέθοδο της μίμησης προτύπου και κυρίως της μίμησης προτύπου μέσω παρακολούθησης video (video modeling).

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο συμμετέχων θα είναι σε θέση:
α. να αναγνωρίζει τις δυσκολίες του αυτισμού
β. να αναγνωρίζει τους όρους Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ), Κοινωνικές Δεξιότητες και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)
γ. να χρησιμοποιεί επιτυχώς την τεχνική μίμησης προτύπου μέσω παρακολούθησης video (video modeling).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επαγγελματίες του κλάδου (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) και σε φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του αυτισμού και των συνοδών προβλημάτων του και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να εκπαιδεύσουν τα άτομα με αυτισμό σε διάφορες δεξιότητες χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή.

DeiteAkomi

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia png2  filologikos istotopos


 

Θεματικές:

Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:

Σκόδρα Ευγενία MA, Ψυχολόγος
Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου και απέκτησε «Master of Arts». Κατέχοντας άριστη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών BRAILLE, έχει διατελέσει ειδική εκπαιδεύτρια στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών. Ως επιμορφώτρια, έχει εισηγηθεί σεμινάρια που σχετίζονται με πρωτοποριακές εφαρμογές στο χώρο της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών και παράλληλα έχει διατελέσει εκπαιδεύτρια σε ΙΙΕΚ, ενώ έχει εργαστεί εξατομικευμένα με μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου που παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολίες. Τα τελευταία έξι χρόνια παρέχει τις υπηρεσίες της σε Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, όπου εφαρμόζει ομαδικά και ατομικά προγράμματα ενώ έχει εργαστεί και σε Ειδικό Γυμνάσιο της Αττικής. Η εμβάθυνση της σε καινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα αυτιστικών συμπεριφορών αποτελεί κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον ενώ έχει συνεργαστεί ως επιμορφώτρια στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με ΚεΔιΒιΜ.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  14/09/2019

 • Ώρα Σύνδεσης

  10.45-11.00

 • Ώρες Διεξαγωγής

  11.00 – 14.15

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Λογο-Εργοθεραπευτές, Φοιτητές

 • Μορφή

  Webinar

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  -

Συχνές Ερωτήσεις:
Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Χώρος Διεξαγωγής:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δίδακτρα:

35€
Για εγγραφές μέχρι 12/09/2019

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
45€
Για εγγραφές μέχρι 12/09/2019

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Αίτηση συμμετοχής:

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές | Webinar

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

Invalid Input

Ημερομηνία:
14 Σεπτεμβρίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

Διήμερη Επιμόρφωση

07 & 08 Σεπτεμβρίου

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές μέσω Video Modeling

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο: Θεωρία & Πράξη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1η Διαθεματική Ημερίδα Ειδικής Αγωγής Βορείου Ελλάδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δείτε τις προηγούμενες δράσεις δια βίου εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×