Menu
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Περιγραφή

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσιάζεται, αρχικά, μια γενική επισκόπηση της έννοιας και της πρακτικής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως πρόταση βελτίωσης της διδασκαλίας και της ποιότητας της μάθησης για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και όλων των μαθητών, αξιοποιώντας τη διαφορετικότητά τους στο πλαίσιο της τυπικής τάξης. Στόχος να δημιουργηθεί μια εξοικείωση με τις θεωρητικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να τονιστεί η αναγκαιότητα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να αναδειχτεί η αξία κάθε μαθητή και η ένταξή του στο μαθησιακό περιβάλλον.

Το κυριότερο μέρος του σεμιναρίου αφορά εφαρμογές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μέσω συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων, δίνοντας έμφαση στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή και στη διασφάλιση της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αναλύονται διδακτικές στρατηγικές, διαφοροποιημένες εργασίες και δραστηριότητες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης τάξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της ετοιμότητας του μαθητή, των ενδιαφερόντων του και του μαθησιακού προφίλ στη διαφοροποίηση του περιεχομένου της μάθησης, της διδακτικής διαδικασίας, του τελικού προϊόντος γνώσης και δεξιοτήτων και του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Στόχος Επιμόρφωσης

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι να προσφέρει τις γνώσεις για τις θεωρητικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αλλά κυρίως να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων για τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας μάθησης, μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά και να δημιουργήσουν δικές τους διδακτικές προτάσεις με κατάλληλο σχεδιασμό, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της εξατομίκευσης της μάθησης. Σημαντικό μέρος του σεμιναρίου αποτελεί η μελέτη του ρόλου της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και οι τρόποι διαφοροποίησης του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου αποτελούν το να γίνει κατανοητό και αποδεκτό ότι για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται ειδική μέριμνα και διδακτικός σχεδιασμός και να υιοθετηθεί η στάση πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία υποστηρίζει τη συνεκπαίδευση όλων των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη, στην οποία εξασφαλίζονται η ισότιμη συμμετοχή, η πλήρης πρόσβαση στη γνώση και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:
α. να προσδιορίζουν την έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της.
β. να διακρίνουν την ετοιμότητα του μαθητή, τα ενδιαφέροντά του και το μαθησιακό προφίλ.
γ. να σχεδιάζουν διαφοροποιημένες εργασίες και δραστηριότητες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
δ. να αναλύουν τρόπους διαφοροποίησης του μαθησιακού περιβάλλοντος.
ε. να κρίνουν το ρόλο της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.
στ. να εκτιμούν τη σημασία της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στην εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής, της πρόσβασης στη γνώση και της ψυχοκοινωνική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και σε ειδικούς παιδαγωγούς και που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση της αναγκαιότητας της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης να προσδιορίζουν τον ρόλο της ετοιμότητας του μαθητή, των ενδιαφερόντων του και του μαθησιακού του προφίλ στη διαφοροποίηση του περιεχομένου της μάθησης, της διδακτικής διαδικασίας, του τελικού προϊόντος γνώσης και δεξιοτήτων και του μαθησιακού περιβάλλοντος, με στόχο να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

DeiteAkomi

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia png2  filologikos istotopos


 

Θεματικές:

Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:
Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  5/10/2019

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.30-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Επαγγελματίες, Φοιτητές

 • Μορφή

  Δια Ζώσης 

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  Φάκελος συνέδρου | Μπλοκ σημειώσεων | Στυλό

Συχνές Ερωτήσεις:
Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Χώρος Διεξαγωγής:


Aperto Conference Hall

Employ | Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας


Λ. Καυταντζόγλου 14Α, Θεσσαλονίκη

Γραμμές Αστικής Συγκοινωνίας: 10, 11, 12, 31, 33, 39

Δίδακτρα:

35€
Για εγγραφές μέχρι 03/10/2019

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
45€
Για εγγραφές μέχρι 03/10/2019

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή
55€
Για εγγραφές από 04/10/2019 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
Κατόπιν διαθεσιμότητας και τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αίτηση συμμετοχής:

Διδασκαλία για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες | Θεσσαλονίκη

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

Invalid Input

Ημερομηνία:
5 Οκτωβρίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

Διήμερη Επιμόρφωση

07 & 08 Σεπτεμβρίου

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές μέσω Video Modeling

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο: Θεωρία & Πράξη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1η Διαθεματική Ημερίδα Ειδικής Αγωγής Βορείου Ελλάδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δείτε τις προηγούμενες δράσεις δια βίου εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×