Menu
Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο: Θεωρία & Πράξη

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο: Θεωρία & Πράξη

Διήμερη Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας την τελευταία δεκαπενταετία έχει μεταβληθεί ριζικά τόσο ως προς τη σκοποθεσία της όσο και ως προς τη μεθοδολογία της. Παλαιότερα, στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας στο λύκειο, οι μαθητές εξασκούνταν στην κατανόηση των κύριων νοημάτων ενός κειμένου και στην παραγωγή κειμένων δοκιμιακού χαρακτήρα, με άλλα λόγια καλλιεργούσαν πρακτικές αναγνωριστικού γραμματισμού και ανέπτυσσαν δεξιότητες βάσει του αυτόνομου μοντέλου του γραμματισμού.

Στη σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία, οι μαθητές προσεγγίζουν κείμενα που ανήκουν σε ποικιλία κειμενικών ειδών με στόχο την κατανόηση και την ερμηνεία τους σε γλωσσικό και νοηματικό επίπεδο (αξιολόγηση των γλωσσικών και των υφολογικών επιλογών του συγγραφέα, διερεύνηση και επισκόπηση των ρητά διατυπωμένων και των υπονοούμενων ιδεών, σύνδεση του κειμενικού νοήματος με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, όπως και με τα χαρακτηριστικά του συγγραφέα και του αναγνώστη). Επίσης, οι μαθητές καλούνται να παραγάγουν (μονοτροπικά ή πολυτροπικά) κείμενα, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά είδη λόγου και υπηρετούν συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους και κοινωνική λειτουργία. Επομένως, μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας καλλιεργούνται πρακτικές κοινωνικού, λειτουργικού, κριτικού αλλά και ψηφιακού γραμματισμού.

Στο πλαίσιο της παρούσας επιμόρφωσης, παρουσιάζεται το νέο στοχοθετικό πλαίσιο και οι προοπτικές της γλωσσικής διδασκαλίας στο λύκειο, με βάση τα νέα προγράμματα σπουδών, αναλύεται η θεωρητική βάση του σύγχρονου γλωσσοδιδακτικού πεδίου και δίνονται παραδείγματα διδασκαλίας της παραγωγής και της κριτικής πρόσληψης κειμένων.

Στόχος Επιμόρφωσης

Βασικοί σκοποί της παρούσας επιμορφωτικής δραστηριότητας είναι
• αφενός, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι εν ενεργεία και οι μέλλοντες εκπαιδευτικοί το σύγχρονο πλαίσιο διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας ως βασικού μέσου ανάπτυξης του γραμματισμού των μαθητών στη γλωσσική, τη γνωσιακή και την κοινωνικοπολιτισμική του διάσταση
• και αφετέρου, να παρακολουθήσουν και να εμπεδώσουν τις σύγχρονες μεθοδολογικές αρχές της διδασκαλίας παραγωγής και κατανόησης κειμένων.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επιμόρφωσης αναμένεται οι συμμετέχοντες να έχουν:
i. συνειδητοποιήσει τη διαφοροποίηση και αλλαγή του διδακτικού πλαισίου από τη συγγραφή σχολικής έκθεσης στην παραγωγή συγκεκριμένων κειμενικών ειδών,
ii. κατανοήσει την έννοια του κειμενικού είδους και τη διαφοροποίησή του από τον κειμενικό τύπο, 
iii. καταλάβει τα βασικά στοιχεία της γραμματικής των κειμενικών ειδών και της συμβολή τους στην παραγωγή και την πρόσληψη κειμένων (δομικές / γλωσσικές συμβάσεις της αφήγησης, της επιγραφής, της επιχειρηματολογίας, της διαδικασίας και της πληροφόρησης / επεξήγησης, γλωσσικές πράξεις που πραγματώνουν),
iv. αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για τις αρχές και τις διαστάσεις της κριτικής ανάλυσης λόγου (κριτικής κατανόησης κειμένου),
v. εμπεδώσει τις διδακτικές τεχνικές και τις αντίστοιχες στρατηγικές στο πλαίσιο του προσυγγραφικού, του κυρίως συγγραφικού και του μετασυγγραφικού σταδίου της παραγωγής λόγου,
vi. αντιληφθεί επαρκώς τις προαναγνωστικές, τις κυρίως αναγνωστικές και τις μετα-αναγνωστικές διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές της κατανόησης λόγου,
vii. συνειδητοποιήσει την αναπαραστατική, τη διαπροσωπική και την κειμενική λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων σε σχέση με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της παραγωγής κειμένου, 
viii. κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις της πολυτροπικότητας στην επικοινωνία, όπως και την ανάλυση πολυτροπικού λόγου,
ix. γνωρίσει τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της παραγωγής και της πρόσληψης λόγου σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές φιλολόγους, οι οποίοι επιθυμούν να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων, όπως και να ενημερωθούν για τις αλλαγές και τις αναπροσαρμογές του προγράμματος σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας στο λύκειο. Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές φιλολογικών τμημάτων και συναφών επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι επιδιώκουν να ενημερωθούν για τη διδακτική της νέας ελληνικές γλώσσας, τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της πρότυπης γλώσσας και των κειμένων και να επιμορφωθούν σε πεδία άμεσα συνδεδεμένα με τη διδακτική τους επάρκεια.

DeiteAkomi

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia png2  filologikos istotopos


 

Θεματικές:

Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:
Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  16 & 17/11/19

 • Ώρα Σύνδεσης

  10.15 - 10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.30 – 15.00

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας, Φοιτητές Φιλολογικών Τμημάτων και συναφών επιστημονικών κλάδων

 • Μορφή

  Webinar

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  -

Συχνές Ερωτήσεις:
Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Χώρος Διεξαγωγής:

Διαδικτυακά

Δίδακτρα:

65€
Για εγγραφές μέχρι 14/11/2019

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
75€
Για εγγραφές μέχρι 14/11/2019

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Αίτηση συμμετοχής:

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας | Webinar

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

Invalid Input

Ημερομηνία:
16 & 17 Νοεμβρίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Διοργάνωση:
Διήμερη Επιμόρφωση
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×