Menu
Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων με τη χρήση Τ.Π.Ε

Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων με τη χρήση Τ.Π.Ε

Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Περιγραφή

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια παγκόσμια οικονομία υπηρεσιών όπως της πληροφορίας και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι πρέπει να αναπτύσσουν δεξιότητες ώστε να καθίστανται ικανοί να διαχειρίζονται την πληροφορία και να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα, να εργάζονται σε ομάδες και να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα, να είναι εφευρετικοί και δημιουργικοί και να αξιοποιούν την χρήση της τεχνολογίας (Partnership for 21st Century Skills, 2009). Ανάμεσα στις δεξιότητες του 21ου αιώνα σημαντικό ρόλο κατέχει και η ανάπτυξη ψηφιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων (digital & collaboration skills) (Pacific Policy Research Center, 2010; Trilling & Fadel, 2009).

Στο παρόν σεμινάριο επιδιώκουμε την εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή διδακτική πράξη. Θα παρουσιαστούν σχέδια μαθήματος και προτάσεις διδασκαλίας για τα φιλολογικά μαθήματα που συνδυαστικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορούν να ενισχύσουν τα παιδαγωγικά οφέλη της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα, για το μάθημα της Ιστορίας θα επικεντρωθούμε στον τρόπο χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία του μαθήματος. Επίσης, θα παρουσιαστούν σχέδια μαθήματος με συνεργατικές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας για τους μαθητές, παραδείγματα για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οδύσσειας με τη χρήση comics θα επικεντρωθούμε στον τρόπο χρήσης λογισμικών παρουσιάζοντας σχέδια μαθήματος και προτάσεις διδασκαλίας.

Επιγραμματικά, η δομή του σεμιναρίου είναι η εξής: Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη της Τεχνολογίας, η χρήση των συνεργατικών στρατηγικών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας, εργαλεία ψηφιακής αφήγησης, η παιδαγωγική αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη και της ιστοριoγραμμής, χρήσιμοι διαδικτυακοί τόποι με ψηφιακό υλικό για όλα τα φιλολογικά μαθήματα.

Στόχος Επιμόρφωσης

Το σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με τη χρήση συνεργατικών στρατηγικών (Jigsaw, Stad, Role Playing). Πιο αναλυτικά, το σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά για να μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες για το μάθημά τους αλλά και να μάθουν να καθοδηγούν τους μαθητές τους στην συγγραφή και τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών και σεναρίων. Η χρήση του comic μπορεί να αξιοποιηθεί είτε κατά την παράδοση του μαθήματος στην τάξη είτε για την αξιολόγηση των μαθητών. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες, σταυρόλεξα και ιστορικές γραμμές με τη χρήση ψηφιακών λογισμικών που θα μπορούν να τα αξιοποιούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
1. Να γνωρίζουν τι είναι οι συνεργατικές στρατηγικές και πως αξιοποιούνται στο σχεδιασμό της διδασκαλίας για την ενίσχυση των συνεργατικών και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
2. Να γνωρίζουν πώς θα σχεδιάζουν ένα μάθημα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
3. Να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία και online λογισμικά για τη δημιουργία δραστηριοτήτων σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.
4. Να μάθουν να δημιουργούν σχέδια μαθήματος & φύλλα εργασίας για την Οδύσσεια και την Ιστορία.
5. Να εξοικειωθούν με τη δημιουργική έκφραση & τη βιωματική μάθηση μέσω της συγγραφής ψηφιακών Ιστοριών.
6. Να μάθουν να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση των μαθητών (διαμορφωτική & τελική αξιολόγηση).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους, παιδαγωγούς αλλά και φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το σχεδιασμό και τη δημιουργία δραστηριοτήτων για τα φιλολογικά μαθήματα με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και συνεργατικών στρατηγικών μάθησης. Επίσης, απευθύνεται και σε ειδικούς παιδαγωγούς που θέλουν να εντάξουν στη μαθησιακή διαδικασία τις νέες τεχνολογίες που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύσσουν γνωστικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες. Τέλος, απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να μάθουν νέους τόπους διδασκαλίας και δημιουργίας δραστηριοτήτων με τη χρήση Τ.Π.Ε.

DeiteAkomi

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia png2  filologikos istotopos


 

Θεματικές:

Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:

  Σοφία Γκεμίση, Φιλόλογος, MSc e-learning, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε Τ.Π.ΕΓιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  07/03/20

 • Ώρα Σύνδεσης

  10.45-11.00

 • Ώρες Διεξαγωγής

  11.00 – 14.00

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Φιλόλογοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, Επαγγελματίες, Φοιτητές

 • Μορφή

  Webinar

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  -

Συχνές Ερωτήσεις:
Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Χώρος Διεξαγωγής:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δίδακτρα:

35€
Για εγγραφές μέχρι 05/03/2020

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
45€
Για εγγραφές μέχρι 05/03/2020

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Αίτηση συμμετοχής:

Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων | Διαδικτυακά

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ημερομηνία:
7 Μαρτίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Διοργάνωση:
Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×