Menu

Δράσεις Δια Βιου Εκπαίδευσης – Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής – Σεμινάρια εκπαιδευτικών - E-employ.gr

4 Βήματα για επιτυχημένη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Η διδασκαλία γλωσσών βάσει δραστηριοτήτων (Task-based teaching) είναι μια μαθητοκεντρική προσέγγιση για τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας. Αποτελεί παράγωγο της επικοινωνιακής προσέγγισης, όπου οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στο να κάνουν οι μαθητές χρήση της γλώσσας σε πραγματικές καταστάσεις που ενδέχεται να συναντήσουν στον έξω κόσμο πχ επίσκεψη σε γιατρό, τηλεφωνική κλήση, συγκέντρωση πληροφοριών κλπ.

Στην προσέγγιση αυτή, η διδασκαλία δεν επικεντρώνεται στη γραμματική αλλά στο να βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν γλωσσικές στρατηγικές για να ολοκληρώνουν εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Έτσι, η έμφαση δίνεται στην αυθόρμητη, δημιουργική χρήση της γλώσσας, είτε είναι προφορική είτε γραπτή, και η αξιολόγηση βασίζεται στην έκβαση της εργασίας.

Η διαδικασία της ίδιας της μάθησης βασίζεται στην εργασία και διδάσκει σημαντικές δεξιότητες. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να θέτουν ερωτήσεις, πώς να διαπραγματεύονται την έννοια και πώς να αλληλεπιδρούν και να εργάζονται μέσα σε ομάδες. Στο πλαίσιο αυτής της ομαδικής εργασίας, είναι σε θέση να παρατηρούν διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων καθώς και να μάθουν πώς σκέφτονται και λαμβάνουν αποφάσεις οι άλλοι.

Βήματα για μια επιτυχημένη προσέγγιση:
1. Ξεκινήστε με μια δραστηριότητα πριν από την εργασία
Αυτό το στάδιο ξεκινά με τον εκπαιδευτή να εξηγεί στους μαθητές του τι θα αναμένεται στον κύκλο εργασιών και στα στάδια της αναθεώρησης μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Σε μια τάξη κατώτερου επιπέδου, θα περιλαμβάνει πιθανώς μια εισαγωγή ή επισκόπηση των βασικών λεξιλογίων ή των γραμματικών εννοιών που θα πρέπει να εκπληρώσουν οι μαθητές για την εργασία που τους έχει ανατεθεί.Σε μια τάξη υψηλότερου επιπέδου όπου η γραμματική και το λεξιλόγιο έχουν ήδη εισαχθεί, οι σπουδαστές ενδέχεται να κληθούν να κατανοήσουν τις γλωσσικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες που θα περίμενε κανείς για να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εργασία.

2. Ακολουθήστε τον κύκλο εργασιών
Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές ολοκληρώνουν την εργασία είτε σε ζεύγη είτε σε μικρές ομάδες. Ο εκπαιδευτής γενικά περιορίζεται στο ρόλο του παρατηρητή, και επεμβαίνει μόνο όταν οι φοιτητές φαίνεται να πηγαίνουν πολύ μακριά από την αποστολή.

3. Η εργασία στην τάξη τελειώνει με την αναθεώρηση μετά την εργασία
Εδώ οι μαθητές παρουσιάζουν το έργο τους με κάποιο τρόπο. Μπορούν να αναφέρουν τα ευρήματά τους στην τάξη ως σύνολο. Μπορούν να εκτελέσουν ένα διάλογο ή ένα σκετς. Μπορούν να μοιραστούν τη γραπτή τους ιστορία ή βίντεο ή αφίσα με τους συμμαθητές τους. Ανάλογα με τους στόχους και το διαθέσιμο χρόνο, μπορείτε να ζητήσετε από τους σπουδαστές να πραγματοποιήσουν κάποιο είδος αξιολόγησης από τους συμμαθητές τους σε αυτό το σημείο. Αυτό σας διαβεβαιώνει επίσης ότι οι μαθητές σας δίνουν προσοχή στις παρουσιάσεις των συμμαθητών τους!

4. Δώστε μια σχετική εργασία στο σπίτι
Ίσως θελήσετε να ζητήσετε από τους μαθητές σας να γράψουν ένα δοκίμιο με βάση την εργασία τους στην τάξη ή μια αυτοκριτική για αυτό που ολοκλήρωσαν και έμαθαν. Μπορούν να γράψουν μια αξιολόγηση των άλλων στην ομάδα τους, των άλλων ομάδων ή του έργου ως χρήσιμου μηχανισμού μάθησης. Θα μπορούσαν να στραφούν στη δική τους εκδοχή του έργου, όπως θα το είχαν κάνει αν μπορούσαν να εργαστούν ανεξάρτητα, εξηγώντας γιατί θα είχαν κάνει τα πράγματα διαφορετικά αν είχαν την ευκαιρία.

Πηγή:www.fluentu.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ.

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Ανακοινώθηκαν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019. |

Αναλυτικά η ύλη και οι οδηγίες εδώ

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία & Εκπαίδευση: διαχείριση, διδασκαλία και καλλιέργεια

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Αποτελεί αλήθεια το γεγονός της συνεχούς αύξησης του μαθητικού πληθυσμού με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία. Ένας μαθητικός πληθυσμός, ο οποίος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για διάφορους λόγους, μα κυρίως για τη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητά τους. Οι δίγλωσσοι αυτοί μαθητές με μεταναστευτικό/προσφυγικό προφίλ εδώ και αρκετά χρόνια έχουν στρέψει το ερευνητικό ενδιαφέρον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προς τη μελέτη της διγλωσσίας, των δίγλωσσων μαθητών και της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Πώς θα μπορούσε όμως, να οριστεί ένας δίγλωσσος μαθητής; Τι είναι η διγλωσσία;

Πολλοί ερευνητές, από το να προσπαθήσουν να δώσουν έναν ορισμό στη διγλωσσία και, επομένως στα άτομα που μπορούν να χαρακτηριστούν δίγλωσσα, προτιμούν να τη μελετήσουν μέσα στα πλαίσια της τυπολογίας της, δηλαδή μέσα από τις διαφορετικές μορφές της. Οι τυπολογίες είναι περιγραφικές ταμπέλες και έχουν το πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν στους ερευνητές να εργαστούν σε ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο αναφοράς ανάλογα με τις ανάγκες τους και να αποφύγουν τον κίνδυνο της υπεργενίκευσης σε περιπτώσεις που δεν μπορούν εύκολα να οριοποιηθούν.

Γενικά οι ερευνητές έχουν επιχειρήσει να ορίσουν τη διγλωσσία με τη δημιουργία διχοτομιών και διαφόρων ειδών κλιμάκων. Η συστηματοποίηση των μορφών της διγλωσσίας γίνεται συνήθως με τη βοήθεια τριών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι:
1. κριτήρια εκμάθησης/απόκτησης, δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκτήθηκε η διγλωσσία, π.χ. η ηλικία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκμάθηση της Γ2 και η μέθοδος ή ο τρόπος απόκτησης της Γ2
2. γλωσσολογικά κριτήρια, δηλαδή ο τρόπος σύνδεσης των γλωσσικών συμβόλων και των σημασιολογικών εννοιών και ο (ανώτερος) βαθμός κατοχής του κάθε γλωσσικού συστήματος και
3. ψυχο-κοινωνικο-γλωσσικά κριτήρια, δηλαδή ποιες επιπτώσεις επιφέρει η διγλωσσία στη γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνιολογική ανάπτυξη του ατόμου.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τη πληθώρα παραγόντων και κριτηρίων εννοιολογικού προσδιορισμού ενός δίγλωσσου μαθητή, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορες προκλήσεις διαχείρισης και διδασκαλίας δίγλωσσων μαθητών. Μια πληθώρα ερευνών και μελετών έχει καταδείξει πως οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μελετούν τις ανάγκες και τις δυνατότητες των δίγλωσσων μαθητών τους και σε δεύτερη φάση, να επιχειρούν να αναπτύξουν σε αυτούς τους μαθητές στρατηγικές που θα διευκολύνουν τη γλωσσική ανάπτυξή τους στη/στις γλώσσα/ες στόχο/ους και πιο συγκεκριμένα τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες – κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου-. Πέραν όμως της ενθάρρυνσης καλλιέργειας των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, οι μαθητές είναι αναγκαίο να καλλιεργήσουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες μέσα από την ενίσχυση κατάλληλων στρατηγικών τους.
Βέβαια, μια και το πεδίο καλλιέργειας στρατηγικών και ικανοτήτων σε μεταγνωστικό επίπεδο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους εκπαιδευτικούς, κρίνεται αναγκαία η συνεχής επιμόρφωσή τους σε οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης προκειμένου να εξοικειώνονται και να αναπτύσσονται αναφορικά με τεχνικές, στρατηγικές και γενικά πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν στις τάξεις τους.

Σύνταξη – Επιμέλεια: Δρ Ισαάκ Παπαδόπουλος, Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγίες διδασκαλίας των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019.

Πατήστε εδώ για να τις δείτε αναλυτικά

DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανακοινώθηκαν οι παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019.

Για να δείτε τις οδηγίες ανά τάξη και ανά μάθημα πατήστε εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Γυμνασίου

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανακοινώθηκαν οι οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019.

Πατώντας εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Με εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίστηκαν οι οδηγίες για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στο Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018-2019. Η διαμόρφωση των Οδηγιών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο ΓΕΛ (Ημερήσιο και Εσπερινό) βασίζεται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών στο ΓΕΛ λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο ΓΕΛ, καθώς και άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός καλείται:
• Να λάβει υπόψη τα ΑΠΣ της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας του Γενικού Λυκείου (καθώς και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών για την υποχρεωτική εκπαίδευση , το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών του και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.
• Να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο ίδιος, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραδείγματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών.
• Να προσαρμόσει και να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες του διδακτικού του υλικού, αξιοποιώντας και το ψηφιακό υλικό που είναι διαθέσιμο στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/).

Για να δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα πατήστε εδώ

DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Ι. Ιστορία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου 
Για το μάθημα της Ιστορίας στο ημερήσιο και εσπερινό Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018- 2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017- 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164288/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018»).

ΙΙ. Θρησκευτικά των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου 
Για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164306/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018»).

ΙΙΙ. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Γ’ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου 
Για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στη Γ’ τάξη Γυμνασίου (Ημερήσιο και Εσπερινό) για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164304/Δ2/03-10-2017  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στη Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γυμνασίου και Γ ́ τάξη Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017 -2018»).

IV. Φυσική Αγωγή των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου Γυμνασίου 
Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 221387/Δ2/15-12-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, για το σχολικό έτος 2017 - 18»).

V. Οικιακή Οικονομία της Α΄ τάξης ημερήσιου Γυμνασίου
Για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στην Α’ τάξη του ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164697/Δ2 /03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Οικιακή Οικονομία στην Α’ τάξη Ημερήσιου Γυμνάσιου, για το σχολικό έτος 2017 -18»).

DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ) ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα σχετικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2018 – 2019. 

Για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164308/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018»).

Για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164299/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018»).

DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες στις Α΄ και Β΄ ΓΕΛ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Σχετικά με τη διδασκαλία των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2018 – 2019 ανακοινώθηκε η σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 34/31-07-2018 του Δ.Σ)

Δείτε τις ΟΔΗΓΙΕΣ

DeiteAkomi

 

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 213 0360288/ 211 7706766
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×