Menu

Δράσεις Δια Βιου Εκπαίδευσης – Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής – Σεμινάρια εκπαιδευτικών - E-employ.gr

Ο "παρεμβατικός" εκπαιδευτικός βοηθά στην επιτυχή αντιμετώπιση του παιδιού με δυσλεξία

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Η δυσλεξία απασχολεί μεγάλο ποσοστό παιδιών και ενηλίκων σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρεάζει πολύπλευρα τη ζωή τους, τόσο σε μαθησιακό όσο και σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, δυσλεξία είναι μια δυσλειτουργία που έχει νευρολογική και συχνά κληρονομική βάση και η οποία συνδέεται με την κατάκτηση και την επεξεργασία της γλώσσας.

Ο ρόλος που έχει ο εκπαιδευτικός στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι βασικός και καθοριστικής σημασίας. Ο δάσκαλος, έχοντας τον πιο υπεύθυνο ρόλο, είναι αυτός που αντιλαμβάνεται την ύπαρξη δυσκολιών, όντας ο αρχικός αποδέκτης των μαθησιακών ελλειμμάτων των δυσλεκτικών παιδιών. Ο σύγχρονος δάσκαλος του σημερινού σχολείου, με γνώμονα το όφελος του δυσλεκτικού μαθητή, οφείλει με υπευθυνότητα, συνέπεια και σωστή οργάνωση να δράσει εξατομικευμένα, εμπλουτίζοντας κατάλληλα και με τα απαραίτητα μέσα το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας.

Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να είναι σε θέση ετοιμότητας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές και επείγουσες ανάγκες του δυσλεκτικού μαθητή, παρέχοντάς του, σε εξατομικευμένο επίπεδο, γνώσεις που αντιστοιχούν στο μαθησιακό του προφίλ με πολλή δουλειά και επίμονη προσπάθεια. Επίσης, ο εκπαιδευτικός που έχει ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί με δυσλεξία, πριν την είσοδό του στο σχολείο, θα μπορέσει να δημιουργήσει εγκαίρως ένα εκπαιδευτικό πλάνο που θα ανταποκρίνεται στο μαθησιακό του επίπεδο. Μια τέτοια ενέργεια είναι ικανή να προλάβει τυχόν δυσάρεστα συναισθήματα που θα βιώσει ο μαθητής λόγω των συχνών αποτυχιών στη σχολική τάξη.

Ο εντοπισμός των δυσκολιών στη σχολική τάξη κινεί τις υποψίες για ενδεχόμενη ύπαρξη δυσλεξίας. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος να συντάξει μια άτυπη αξιολόγηση ώστε το παιδί να παραπεμφθεί στα ΚΕΔΔΥ. Όταν ένα παιδί διαγνωστεί με δυσλεξία, το έργο και η ευθύνη της διεπιστημονικής ομάδας τότε ουσιαστικά ξεκινά. Βασικός παράγοντας σε αυτήν την προσπάθεια είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Όμως πρωταρχικό ρόλο παίζει ο εκπαιδευτικός και οι πρακτικές παρέμβασης που θα χρησιμοποιήσει προς όφελος του μαθητή με δυσλεξία.

13. Mathites me Duslexia Webinar 8.6

Οι πρακτικές παρέμβασης του εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι πολύπλευρες και αφορούν τόσο το μαθησιακό κομμάτι όσο και το ψυχολογικό. Το εκπαιδευτικό πλάνο που θα σχεδιάσει ο δάσκαλος πρέπει να αποτελείται από δομημένους και σαφείς στόχους και σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχεται η εξέλιξη και η γενικότερη κατάσταση του παιδιού. Για ένα παιδί με δυσλεξία, ένα σωστό εκπαιδευτικό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει ασκήσεις μορφολογικής και φωνολογικής φύσεως. Επίσης, ο δάσκαλος δύναται να χρησιμοποιήσει πρακτικές εγχρωματισμού που βοηθούν το μαθητή να κατανοήσει καλύτερα τα φωνήματα και γενικά τις γραπτές δομές της γλώσσας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ο δάσκαλος να πάρει πρωτοβουλίες και να ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση, ώστε οι μαθητές με δυσλεξία να δουλεύουν με άλλους συμμαθητές τους σε μικρότερες ομάδες. Μια τέτοια ενέργεια ενθαρρύνει τους μαθητές και τονώνει την αυτοπεποίθησή τους μιας και έχουν το αίσθημα του «ανήκειν» και δεν νιώθουν απομονωμένοι και περιθωριοποιημένοι από τους συμμαθητές τους. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι αρκετά υπομονετικός με έναν δυσλεκτικό μαθητή δίνοντάς του τα κατάλληλα εφόδια να σκέφτεται και να βελτιώνεται, να τον ενθαρρύνει, να τον επιβραβεύει για την προσπάθεια του και να του παρέχει τον επιπλέον χρόνο για να τελειώσει τις εργασίες του, καθώς και να του βάζει λιγότερες εργασίες σε σχέση με τους άλλους μαθητές.

Εξίσου σημαντική είναι και η στάση που κρατούν τα υπόλοιπα παιδιά απέναντι στο μαθητή με δυσλεξία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δάσκαλος πρέπει να διδάξει τους μαθητές να σέβονται τους συμμαθητές τους που έχουν κάποια δυσκολία και να διαμορφώνει ένα κλίμα αλληλοσεβασμού, αγάπης και αλληλοκατανόησης.

Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει πιο ενδιαφέρουσα και προσιτή τη διδασκαλία για ένα παιδί με δυσλεξία, χρησιμοποιώντας πολλά χρώματα για να κάνουν διάφορες υπογραμμίσεις των βασικών σημείων, εικονογραφημένα κείμενα και βιβλία, διάφορα σχεδιαγράμματα, ζωγραφιές και χρήση πολλών παραδειγμάτων για να επεξηγήσουν κάτι που δυσκολεύει το μαθητή. Ακόμη, ο δάσκαλος για τη διδασκαλία του μαθητή με δυσλεξία πρέπει να επιλέγει κείμενα με θέματα που ανήκουν στη σφαίρα των ενδιαφερόντων του, βιβλία με χρήση ηχητικών εφέ και ακουστικών μέσων, σε συνδυασμό πάντα με εικόνα, παιχνίδια φωνολογικής επίγνωσης και ενίσχυσης της ορθογραφικής μνήμης, καθώς και κιναισθητικά και οπτικοακουστικά ερεθίσματα.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και προγράμματα νέας τεχνολογίας. Μέσω της χρήσης της νέας τεχνολογίας και του υπολογιστή ειδικότερα, ως μιας επιπλέον εναλλακτικής, έξυπνης μορφής διδασκαλίας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έναν νέο, ελκυστικό κόσμο μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά και πολυμέσα που βοηθούν να γίνει η διδασκαλία πιο ευχάριστη. Η χρήση πολύ-αισθητηριακής προσέγγισης και η ακολουθία σταδιακών βημάτων διδασκαλίας είναι πολύ σημαντική για τη διδασκαλία των παιδιών με δυσλεξία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης στην ανάγνωση, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προβεί σε μια οπτικοακουστική και απτική ανάλυση του εκάστοτε γράμματος που παρουσιάζει ώστε ο μαθητής να μπορέσει να διαβάσει σωστά μικρά κείμενα που θα του δοθούν, ανάλογα με το αναγνωστικό του επίπεδο.

Ακόμα, όσον αφορά την εκπαίδευση στη γραφή, κάθε εκπαιδευτικός πρέπει αρχικά να μάθει στο μαθητή με δυσλεξία τον τρόπο γραφής, δηλαδή να μπορεί να χειριστεί, να πιάνει ουσιαστικά σωστά το μολύβι. Έπειτα πρέπει να διδάσκει στο μαθητή τη σωστή φορά, το σωστό τρόπο γραφής των γραμμάτων και μέσω της πολυαισθητηριακής μεθόδου, της επανάληψης και της αντιγραφής, να μαθαίνει πιο εύκολα ο μαθητής. Ιδιαίτερη βάση όμως θα ήταν καλό να δοθεί στην εκμάθηση της φωνολογικής ενημερότητας καθώς και στην ουσιαστικότερη αντίληψη των δομικών στοιχείων που αποτελούν τη γλώσσα.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η έγκαιρη διάγνωση με τις προτάσεις παρέμβασης είναι καθοριστική για τη θετική αντιμετώπιση του προβλήματος και πως οι πρακτικές παρέμβασης δεν έχουν γενικευμένη δράση. Υπάρχει ετερογένεια στον πληθυσμό των δυσλεκτικών μαθητών που σημαίνει ότι οι πρακτικές παρέμβασης που αντιστοιχούν για ένα παιδί με δυσλεξία δεν σημαίνει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα παιδιά με δυσλεξία.

Συνεπώς, λαμβάνοντας ο εκπαιδευτικός υπόψη τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του, οφείλει να δημιουργήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα πρακτικών παρέμβασης, χρησιμοποιώντας τις ανάλογες διδακτικές μεθόδους. Απαραίτητη, πάντα, είναι η συνεργασία του εκπαιδευτικού και της οικογένειας για να υπάρξει ένα θεμιτό αποτέλεσμα.

Σύνταξη: Έφη Ξανθοπούλου
Πηγή: www.paidonarogi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο κυρίαρχος ρόλος των αισθήσεων στους μαθητές με ΕΜΔ

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Η Δυσλεξία ως μια μορφή των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι αποδεδειγμένο πως επηρεάζει όχι μόνο τη γνωστική αλλά και την ψυχοκοινωνική εξέλιξη ενός ατόμου. Οι δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές με δυσλεξία δεν περιορίζονται μόνο στις δυσκολίες των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών αλλά είναι υπαρκτή και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως τα αρχαία ελληνικά, στη γραμματική των οποίων παρατηρούνται πολλά θεματικά ορθογραφικά λάθη.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι δυσλεξικοί μαθητές μπορεί να παρουσιάζουν τις παρακάτω δυσκολίες:
• Ανακριβής και αργή ανάγνωση, δυσκολίες στην ορθογραφία, αργή ή φτωχή ανάκληση λέξεων, γνώσεων και οδηγιών.
• Αποφυγή της ανάγνωσης και της γραφής, ελλείψεις στις δεξιότητες μελέτης, οργάνωσης και διαχείρισης, συγγραφής σημειώσεων και συγγραφής διαγωνισμάτων.
• Προβλήματα στην εξαγωγή περίληψης και στην απόδοση νοήματος σε κείμενα.
• Δυσκολίες στην οργάνωση και τη συγγραφή εκθέσεων ιδεών, προβλήματα σε σχέση με την έννοια του χρόνου, δυσκολίες στα μαθηματικά, τις ξένες γλώσσες και τη μουσική, προβλήματα συγκέντρωσης και προσοχής, δυσκολίες στον προσανατολισμό, χαμηλή αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση και έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους.

Τα παιδιά με ΕΜΔ μπορούν να εκπαιδευτούν να μαθαίνουν "φυσιολογικά" αν εφαρμοστούν κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι που να ανταποκρίνονται και να αντισταθμίζουν τις διεργασίες που έχουν ανεπάρκεια. Σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία των μαθητών με δυσλεξία και προβλήματα οπτικής μνήμης, έχει δειχτεί πως αποτελεσματικότερη όλων είναι η άμεση, σαφής και σχεδιασμένη βήμα προς βήμα πολυαισθητηριακή διδασκαλία, η οποία τονίζει τον κυρίαρχο ρόλο των αισθήσεων στην πρόσληψη και επεξεργασία των πληροφοριών. Οι μαθητές διακρίνονται με βάση τους αισθητήριους τρόπους μάθησης σε οπτικό, ακουστικό, απτικό και κιναισθητικό τύπο. Οι οπτικοί δυσλεξικοί τύποι προτιμούν γραφήματα, εικόνες, σύμβολα, σκίτσα, οι ακουστικοί αφομοιώνουν καλύτερα όταν η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, συνομιλίες ή όταν επαναλαμβάνουν φωναχτά την προσλαμβανόμενη πληροφορία. Οι κιναισθητικοί χρησιμοποιούν όλες τους τις αισθήσεις και προτιμούν εμπειρίες που να συνοδεύονται από πρακτική άσκηση και προσομοιώσεις.

Η επανάληψη των αναγνώσεων ενός κειμένου με την παράλληλη χρήση υλικού της πολυαισθητηριακής μεθόδου, συντελεί στην ενίσχυση της ευχέρειας, και της ακρίβειας. Οι επαναλήψεις με καθοδήγηση (ανάγνωση του κειμένου από υπολογιστή, ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό, διορθώσεις ή δυνατή ανάγνωση από δεύτερο αναγνώστη) είναι αποτελεσματικές κατά τις πρώτες τάξεις τους δημοτικού.

Πηγή: Χαιροπούλου, & Γιαννέλη (2015). Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015, 1507-1520.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα: δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και επιστημόνων από πολλά επιστημονικά πεδία. Ένας από τους πρώτους πιο κοινά αποδεκτούς ορισμούς που στοιχεία του έχουν ενσωματωθεί σε όλους τους μεταγενέστερους, είναι αυτός που διατυπώθηκε από την Bateman (1965). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό: «παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο νοητικό τους δυναμικό και στο πραγματικό επίπεδο επίδοσης, η οποία συνδέεται με βασικές διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφείλονται, όχι όμως απαραίτητα, σε εμφανή δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Δεν μπορούν να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή αισθητηριακές βλάβες».

Οι κατηγορίες των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στη Γλώσσα είναι η Διαταραχή Ανάγνωσης (Δυσλεξία) και η Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης (Δυσγραφία – Δυσορθογραφία). Η αιτιολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών αποδίδεται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και στη Γνωστική Ψυχολογία αποδίδεται μέσω της δυσλειτουργίας στο Δραστικό Σύστημα Επεξεργασίας Πληροφοριών. Οι πρώιμες ενδείξεις έχουν μεγάλη αξία στην πρόγνωση κάθε διαταραχής και η καταγραφή της συμπτωματολογίας αποτελεί τον άξονα παρέμβασης.

Τα διαγνωστικά κριτήρια είναι συγκεκριμένα και βοηθούν στη διαφοροδιάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών. Συγκεκριμένα θεωρητικά μοντέλα, καθώς και τεχνικές που βασίζονται σε αντίστοιχες προσεγγίσεις συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων και στην απόκτηση από τον μαθητή στρατηγικών, που διευκολύνουν τη γνώση και διαμορφώνουν ένα μαθησιακό ύφος, που βοηθά στη σχολική αποδοτικότητα. Οι παράγοντες που θεωρούνται απαραίτητοι σε κάθε μαθησιακή διαδικασία είναι: α) οι βασικές δεξιότητες κυρίως γνωστικές που έχουν σχέση με την επεξεργασία των πληροφοριών, β) οι γνώσεις και τα εννοιολογικά συστήματα, γ) οι μεταγνωστικές δεξιότητες, και δ) η παρώθηση, τα κίνητρα.

Σύνταξη: Φουστάνα Αγγελική, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τη Δυσλεξία!

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Η Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία με δυσχέρεια στην ανάγνωση (Δυσαναγνωσία), στην ορθογραφία (Δυσορθογραφία), στον προφορικό και γραπτό λόγο και στα μαθηματικά (Δυσαριθμησία). Τα δυσλεκτικά παιδιά έχουν υψηλό δείκτη ευφυίας και συνήθως υστερούν σε μεμονωμένα μαθήματα, στα προφορικά ή στα γραπτά. Τα αίτια της δυσλεξίας είναι οργανικά τα οποία αναφέρονται σε μια ελάχιστη νευρολογική δυσλειτουργία του εγκεφάλου ή έχουν γενετικό υπόβαθρο (π.χ. στο 1ο, 2ο και 15ο χρωμόσωμα).

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν πως η βάσιμη ηλικία για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών είναι η ηλικία που το παιδί βρίσκεται στη Γ’ Δημοτικού (περίπου 8 χρονών). Νωρίτερα, μπορεί απλά να είναι μια «υπόθεση». Αυτό γιατί προστίθενται μαθήματα απομνημόνευσης (όπως, το μάθημα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών), αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, του Σκέφτομαι και Γράφω και πλέον, το παιδί βρίσκεται σε μια ηλικία που ξέρει να διαβάζει και να γράφει. Έτσι, οι όποιες μαθησιακές δυσκολίες είναι πλέον εμφανείς και τότε η διάγνωση θα είναι πιο εμπεριστατωμένη. Σύμφωνα με τον Turner (1997), ένα παιδί πριν την ηλικία των 8 χρόνων δεν μπορεί να διαγνωστεί ως δυσλεκτικό καθώς ακόμα δεν παρουσιάζει τη σωστή επίδοση στην ανάγνωση και στην ορθογραφία.

Άλλοι, όμως, ειδικοί πιστεύουν πως η κατάλληλη ηλικία για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών είναι ήδη από τα τέλη της Α’ Δημοτικού (που το παιδί έχει ήδη κλείσει τα 6 χρόνια) και μέχρι τα μέσα της Α΄ Δημοτικού μπορεί να υπάρχουν μόνο κάποιες ενδείξεις. Αυτό γιατί θεωρούν πως μέχρι την ηλικία των 8 χρόνων ο εγκέφαλος ακόμα αναπτύσσεται, οπότε οι όποιες μαθησιακές δυσκολίες μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπιστούν. Πάντως, σύμφωνα με την άποψη των Miles & Miles (1990), είναι φρονιμότερο να διαγνωστεί ένα παιδί δυσλεκτικό πριν την ηλικία των 7 χρόνων παρά το αντίθετο. Ακόμα και αν είναι λανθασμένη η διάγνωση, λόγω της πρέπουσας προσοχής που θα έχει δοθεί στο παιδί, τα θετικά αποτελέσματα θα είναι ταχύτερα στην πρόοδο του παιδιού. Η δική μου προσωπική άποψη είναι πως αν ο γονιός ή ο δάσκαλος υποψιαστούν πως κάτι δεν πάει καλά στις μαθησιακές υποχρεώσεις του παιδιού, καλό είναι να συμβουλευτούν, απλά, κάποιον ειδικό. Μια απλή γνώμη και μια εμπεριστατωμένη διάγνωση μπορούν, κατά πολύ, να διώξουν το άγχος των γονιών.

Ως γονείς και ως δάσκαλοι είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε, κυρίως, στο επίπεδο της φωνολογικής ενημερότητας των παιδιών τέτοιας ηλικίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προφορά των γραμμάτων, στη φωνολογική ενημερότητα των λέξεων και στην ορθογραφία κυρίως, των καταλήξεων. Όλα αυτά μπορούν να μαθευτούν με απλές τεχνικές, όπως:

1) Παιχνίδια όπου χρησιμοποιούνται όλες οι αισθήσεις των παιδιών (παιχνίδια μίμησης, κασέτες με απλούς ήχους, κάρτες με εικόνες των γραμμάτων, πλαστελίνη για την αφή των γραμμάτων)
2) Φωνολογικά παιχνίδια με συλλαβές και λέξεις
3) Παιχνίδια μνήμης
4) Παιχνίδια ομοιοκαταληξίας
5) Ανάγνωση ποιημάτων και βιβλίων με εικόνες (ανάλογα με το αναγνωστικό επίπεδο του κάθε παιδιού)

Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν πολύ το παιδί που βρίσκεται από νωρίς στην Α’ Δημοτικού. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά μαθαίνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα μελέτης που κάνει πιο σταθερά τα βήματά τους προς την πρόοδο και αν τυχόν παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες λόγω ανωριμότητας, αποφεύγουν να στιγματιστούν ως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα μαθήματα του σχολείου και να εμπλουτιστούν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού.

 

Σύνταξη: Ιωάννα Δημητριάδου, Ειδική Παιδαγωγός

Επιμέλεια: Employ | Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία: Μύθοι & Πραγματικότητα

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Δυσλεξία δεν είναι μόνο οι δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε σχετικά με την ανάγνωση και την ορθογραφία. Είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής και νευροαναπτυξιακής φύσης με κληρονομική προδιάθεση που επηρεάζει τις γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου που αφορούν την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας.

Μύθοι:

  • Η Δυσλεξία επηρεάζει τον προφορικό λόγο των παιδιών
  • Τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή μειωμένη σχολική επίδοση έχουν Δυσλεξία
  • Όσα παιδιά μπερδεύουν το "3" με το "Ε" και "Δ" με το "Θ" έχουν Δυσλεξία
  • Τα παιδιά με Δυσλεξία βλέπουν τα γράμματα και τα σχήματα ανάποδα
  • Η αριστεροχειρία προκαλεί Δυσλεξία
  • Τα δυσλεκτικά παιδιά όσο μεγαλώνουν μπορούν να θεραπεύσουν τη Δυσλεξία τους
  • Η Δυσλεξία οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια
  • Η Δυσλεξία μπορεί να διαγνωσθεί κάνοντας εγκεφαλογράφημα ή κάποια άλλη ιατρική εξέταση
  • Κάθε παιδί που στην αρχή της φοίτησης του έχει δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή είναι δυσλεκτικό

Πόσο συχνή είναι;

Υπολογίζεται ότι περίπου το 1-3% του συνολικού πληθυσμού εμφανίζει Δυσλεξία, ενώ το ποσοστό των παιδιών με άλλες μαθησιακές δυσκολίες αγγίζει το 20-25%

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Δυσκολία στην: ανάγνωση, γραφή , ορθρογραφία
Διαταραχή προσανατολισμού 
Προβλήματα οφθαλμοκίνησης
Δευτεροπαθή ψυχολογικά προβλήματα
Δυσκολίες στα μαθηματικά, ειδικά στην αφομοίωση συμβόλων και μορφών όπως οι πίνακες πολλαπλασιασμού
Διάσπαση προσοχής
Προβλήματα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και οργάνωση
Δυσχέρεια αντίληψης της Ααλληλουχίας

Αίτια της Δυσλεξίας

Η έλλειψη φωνολογικής αντίληψης όπως και η δυσκολία φωνολογικής επεξεργασίας θεωρούνται από πολλούς επιστήμονες ως ο πρωταρχικός παράγοντας της Δυσλεξίας. Αυτό συχνά αναφέρεται ως κεντρικό έλλειμμα. Παρόλα αυτά πολλοί ερευνητές έχουν μιλήσει για επιμέρους ελλείμματα όπως είναι τα προβλήματα που αφορούν την ταχεία ανάκληση και την έλλειψη ικανότητας επεξεργασίας της οπτικής πληροφορίας όπως η ορθογραφία. Τα ελλείμματα αυτά ενδέχεται να παρουσιάζονται μεμονωμένα όπως συμβαίνει στην περίπτωση της υπόθεσης του απλού ελλείμματος ή μαζί όπως συμβαίνει στην περίπτωση της υπόθεσης πολλαπλών ελλειμμάτων. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, πολλοί θα συμφωνούσαν πως η Δυσλεξία είναι ένα αναπτυξιακό σύνδρομο με νευρολογική και γενετική βάση.

Δυνατά και Αδύναμα σημεία ατόμων με Δυσλεξία

Αν και υπάρχει μια εμφανής ανησυχία για το γεγονός ότι η Δυσλεξία εκδηλώνεται αρνητικά σαν μαθησιακή δυσκολία ωστόσο, η έρευνα έχει επισημάνει και θετικά στοιχεία που απορρέουν από αυτή. Πολλά από τα άτομα με Δυσλεξία παρουσιάζουν ιδιαίτερες ικανότητες στην αρχιτεκτονική, στην μηχανολογία καθώς και σε άλλες δημιουργικές τέχνες. Καλές επιδόσεις παρουσιάζουν επίσης στην ηθοποιία αλλά και σταανθρωπιστικά επαγγέλματα.Αν στα άτομα αυτά δοθεί η κατάλληλη βοήθεια τότε είναι δυνατόν να έχουν μεγάλες επιτυχίες και να κατακτήσουν πτυχία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολλοί εξάλλου από αυτούς το έχουν ήδη κάνει.

Δυσλεξία στους Ενήλικες: 

Αποφυγή γραφής και απόκρυψη δυσκολιών ανάγνωσης
Δυσκολία στον συλλαβισμό
Δυσκολία στην οργάνωση και τον προγραμματισμό 
Αυξημένες ικανότητες στον προφορικό λόγο και την επικοινωνία


Πηγή: fa3.gr, dyslexia.gr  

 

 

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

Διήμερη Επιμόρφωση

07 & 08 Σεπτεμβρίου

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές μέσω Video Modeling

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο: Θεωρία & Πράξη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1η Διαθεματική Ημερίδα Ειδικής Αγωγής Βορείου Ελλάδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δείτε τις προηγούμενες δράσεις δια βίου εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×