Menu

Δράσεις Δια Βιου Εκπαίδευσης – Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής – Σεμινάρια εκπαιδευτικών - E-employ.gr

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές μέσω Video Modeling

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Ο αυτισμός και η συμπτωματολογία του, περιγραφόταν ήδη από τους προηγούμενους αιώνες, περιγράφηκε όμως εξαιρετικά και με ακρίβεια μόλις τον 20ο αιώνα από τους πρωτοπόρους του Αυτισμού Leo Kanner (1943) και Hans Asprerger (1944). Στις μέρες μας για να γίνει η διάγνωση του αυτισμού χρησιμοποιούμε δύο επίσημα ταξινομικά συστήματα: το DSM-V της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης (American Psychiatric Association, 2013) και το ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, 1992). Όσον αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό υπάρχουν πλήθος παρεμβάσεων και επαγγελματιών, που ο καθένας προσπαθεί να βοηθήσει τα άτομα από τη δική του επαγγελματική ιδιότητα. Μια τεχνική πολλά υποσχόμενη για την εκμάθηση διάφορων δεξιοτήτων είναι η μίμηση προτύπου. Χρησιμοποιείται συχνά στο χώρο της ειδικής αγωγής και λαμβάνει υπόψη της τη θεωρία του Bandura (1977) για την κοινωνική μάθηση, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των ανθρώπινων συμπεριφορών μαθαίνεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης παρατήρησης και της μίμησης προτύπου, αλλά και τη θεωρία των Miller και Dollard (1967) σύμφωνα με την οποία οι αλλαγές στη συμπεριφορά του παρατηρητή, εξαρτώνται από τις συνέπειες στον ίδιο τον παρατηρητή και όχι στο μοντέλο (Nikopoulos, & Keenan, 2006). Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η μίμηση είναι μια διαδικασία όπου μια συγκεκριμένη δεξιότητα - συμπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα άτομο, ενώ αυτό καλείται ύστερα να αποφασίσει, αν θα την οικειοποιηθεί ή όχι (Martin & Pear, 2002 στο Nikopoulos, & Keenan, 2006).

Στόχος Επιμόρφωσης

Στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να διαφωτίσει τα άτομα που θα την παρακολουθήσουν σχετικά με τα κύρια και τα συνωδά προβλήματα του αυτισμού. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η διαγνωστική προσπέλαση, όπως και θα γνωρίσουν τα δημογραφικά στοιχεία και τα αίτια του αυτισμού. Ακόμα θα εξηγήσουμε τι σημαίνουν στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές οι όροι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) και Κοινωνικές Δεξιότητες. Επιπλέον θα μιλήσουμε για την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) και πως μπορεί αυτή να βρει εφαρμογή στις διάφορες τεχνικές της μεθόδου Μίμηση προτύπου (modeling). Για το λόγο αυτό θα γίνει διαχωρισμός σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Ζωντανή μίμηση προτύπου (in vivo/ in situ modeling) και Μίμηση προτύπου μέσω ηλεκτρονικού μέσου/video modeling με τις διάφορες εναλλακτικές του. Για την καλύτερη κατανόηση της τεχνικής αυτής θα αναφερθούν τόσο τα θετικά όσα και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Γενικά με αυτό το σεμινάριο θα είναι κάποιος σε θέση να αναγνωρίζει τις αυτιστικές συμπεριφορές όπως επίσης και να εκπαιδεύει ένα άτομο, ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος ως εκπαιδευτικός-θεραπευτής, χρησιμοποιώντας την πρωτοπόρα και συνάμα επιστημονική μέθοδο της μίμησης προτύπου και κυρίως της μίμησης προτύπου μέσω παρακολούθησης video (video modeling).

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο συμμετέχων θα είναι σε θέση:
α. να αναγνωρίζει τις δυσκολίες του αυτισμού
β. να αναγνωρίζει τους όρους Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ), Κοινωνικές Δεξιότητες και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)
γ. να χρησιμοποιεί επιτυχώς την τεχνική μίμησης προτύπου μέσω παρακολούθησης video (video modeling).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επαγγελματίες του κλάδου (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) και σε φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του αυτισμού και των συνοδών προβλημάτων του και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να εκπαιδεύσουν τα άτομα με αυτισμό σε διάφορες δεξιότητες χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Διήμερη Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Περιγραφή

Η κατανόηση των βασικών κοινωνιολογικών εννοιών και οι διατυπώσεις τους σε θέματα ευρείας ανάπτυξης: Συνθετική ανάλυση και Συνδυαστικά Ερωτήματα. Μετά τις νέες οδηγίες για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος Κοινωνιολογίας, φαίνεται πως η μεγαλύτερη πρόκληση για όσους διδάξουν το μάθημα είναι η μετάδοση των βασικών κοινωνιολογικών γνώσεων σε επίπεδο διδακτικής, αλλά και η αναγνώριση των συγκεκριμένων εννοιών και των θεματικών του βιβλίου, όταν ζητούνται θέματα ευρείας ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, σκοπός του μαθήματος της Κοινωνιολογίας είναι η ανάπτυξη της κριτικής κοινωνιολογικής σκέψης, οι ικανότητες σύνθεσης, ανάλυσης και διασύνδεσης των κοινωνιολογικών γνώσεων με την προσέγγιση οικείων γεγονότων και διαδικασιών. Αυτή η διάσταση είναι πιο απαιτητική όταν ζητούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσεγγίζουν θέματα ευρείας ανάλυσης.

Στόχος Επιμόρφωσης

Σκοπός του σεμιναρίου, και μαθησιακοί του στόχοι, είναι η εννοιολογική αποσαφήνιση των βασικών εννοιών – κλειδιά των κεφαλαίων (της εξεταστέας ύλης) του βιβλίου της Κοινωνιολογίας, όπως και η εφαρμογή τους και οι τρόποι απάντησης σε σύνθετα θέματα ευρείας ανάλυσης. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αναμένεται οι συμμετέχοντες, να αναγνωρίζουν και να αποκωδικοποιούν θέματα σύνθεσης, ανάλυσης και διασύνδεσης που συσχετίζονται με βασικές γνώσεις του βιβλίου.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
α. να έχουν αποκτήσει βασικές/πρακτικές μεθόδους κατανόησης και προσέγγισης των στόχων της διδακτικής των θεωρητικών και ερευνητικών σχολών της Κοινωνιολογίας.
β. να έχουν αποκτήσει μια σειρά από διδακτικές προτάσεις, σχέδια μαθήματος και αξιοποίησης των δύο βιβλίων (του μαθητή και του τετραδίου εργασίας και έρευνας) του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στη Γ Λυκείου, αλλά και των αντίστοιχων κεφαλαίων της Κοινωνιολογίας του μαθήματος των Βασικών Αρχών Κοινωνικών Επιστημών της Β΄ Λυκείου προκειμένου να είναι σε θέση να καλλιεργήσουν μια εισαγωγική γνώση στους ενδιαφερομένους μαθητές.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που θέλουν να εξοικειωθούν με τη διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μαθησιακή διαδικασία, τα σχέδια έρευνας και τις γραπτές ασκήσεις που προϋποθέτει το μάθημα αλλά και κάθε εκπαιδευτικό και επιστήμονα με ενεργό ενδιαφέρον στη διδακτική της Κοινωνιολογίας.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Η Διδακτική της Κοινωνιολογίας στο Νέο Λύκειο

Διήμερη Επιμόρφωση

07 & 08 Σεπτεμβρίου

Εκπαίδευση ατόμων με αυτιστικές συμπεριφορές μέσω Video Modeling

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο: Θεωρία & Πράξη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1η Διαθεματική Ημερίδα Ειδικής Αγωγής Βορείου Ελλάδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δείτε τις προηγούμενες δράσεις δια βίου εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×