Menu

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην εταιρεία EMPLOY η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών μας είναι πρωταρχικής σημασίας, γι’ αυτό το λόγο σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας. Στη δήλωση απορρήτου που ακολουθεί σας περιγράφουμε όσο πιο απλά γίνεται ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:
Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ. – ΚΟΤΙΟΣ Κ. Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο EMPLOY, Λ. Καυταντζόγλου αρ. 14Α , Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54639, 2310230545 σας ενημερώνει ότι για τους σκοπούς άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε νόμιμη και θεμιτή συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της παρέχετε σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων (2016/79).
Η εταιρεία EMPLOY συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της παρέχετε αυτοβούλως είτε με τη συμπλήρωση των προσωπικών σας πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία που περιλαμβάνονται σε φόρμες συμμετοχής, φόρμες επικοινωνίας, φόρμες παραγγελίας είτε με την αποστολή email από εσάς και είναι τα απολύτως αναγκαία για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας όπως αυτοί προσδιορίζονται παρακάτω και μόνο στο πλαίσιο της εκ μέρους σας παροχής συγκατάθεσης με την επιλογή των κατάλληλων πεδίων κατά την υποβολή των στοιχείων σας και κατόπιν της παρούσας ενημέρωσης-δήλωσης. Επιπλέον, η εταιρεία EMPLOY συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους παρακάτω αναλυτικά αναγραφόμενους σκοπούς και δεν τα υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν των προκαθορισμένων.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε:
Η εταιρεία EMPLOY συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς αυτοβούλως π.χ. είτε αποστέλλοντας κάποιο email είτε υποβάλλοντας την αίτηση σας για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς, ήτοι: Όνομα, Επώνυμο, Εmail, Κινητό/ Σταθερό Τηλέφωνο. Για ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες και οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση και οι ελάχιστες αναγκαίες για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας προς την εταιρεία και εν γένει για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους και οι οποίες διαγράφονται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους. Η εταιρεία EMPLOYσυλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν μας τα παρέχετε εσείς οικειοθελώς ή όταν τα δεδομένα αυτά απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο.
Η εταιρεία EMPLOY μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα και η καταγραφή αυτή εξαρτάται, από το πως οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Έτσι καταγράφονται δεδομένα, όταν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως τα cookies ή λαμβάνονται αναφορές στατιστικών δεδομένων για την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία EMPLOY και τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μας μαζί σας, είναι απαραίτητο να μας παρέχετε τα αληθή και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω.Η ακρίβεια των στοιχείων που μας παρέχετε βαραίνει του ίδιους τους χρήστες που τα υποβάλλουν. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την διαγραφή στοιχείων, η εταιρεία EMPLOY δεσμεύεται να το εξετάσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και να εκδηλώνουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε:
Η εταιρεία EMPLOY συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητό τους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, μη εξουσιοδοτημένη ή λανθασμένη χρήση, μεταβολή, αλλοίωση, διάδοση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή. Οι συνεργάτες που υποστηρίζουν την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας είναι επίσης συμμορφωμένοι με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ασφάλεια Συναλλαγών
Η εταιρεία EMPLOY αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών των χρηστών με την ιστοσελίδα www.e-employ.gr υποβάλλονται στο εγγυημένα ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε τράπεζας και δεν αποθηκεύονται στον server της www.e-employ.gr.
Για ποιο λόγο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:
1) για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες αιτείστε με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας μας π.χ. συμπλήρωση online φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, online παραγγελία του Οδηγού Σπουδών «Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα» κ.λπ. και τη συνακόλουθη εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς,για την απόδειξη των υπηρεσιών μας προς εσάς, για την μετά την παροχή της υπηρεσίας υποστήριξή σας, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων.
2) για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω της αποστολής ενημερώσεων για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletters), κατόπιν παροχής της δικής σας συγκατάθεσης μέσω της επιλογής των αντίστοιχων πεδίων είτε μέσω της απευθείας εγγραφής σας στο newsletterμας.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε:
Α) η παροχή υπηρεσιών για τις οποίες αιτείστε και η συνακόλουθη εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς, για την απόδειξη των υπηρεσιών μας προς εσάς,
Β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.
Γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς
Δ) η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter και να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletters).

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Η εταιρεία EMPLOY τηρώντας απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύεται να μην αποκαλύψει, διαβιβάσει, δημοσιοποιήσει ή προβεί σε οποιαδήποτε πράξη εκμετάλλευσης των προσωπικών δεδομένων που της παρέχετε σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από αυτούς στους οποίους η εταιρεία ενδέχεται να αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της και εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται για την επίτευξη των νόμιμων επαγγελματικών σκοπών της και προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για παροχή των υπηρεσιών της για τα οποία έχει λάβει την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και τα οποία συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος προς τούτο, όπως αυτοί οι σκοποί γνωστοποιούνται με την παρούσα Δήλωση.
O δικτυακός τόπος www.e-employ.gr δύναται να περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την EMPLOY, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση η EMPLOY δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι λόγω ξένοι ιστότοποι και γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των ιστοτόπων αυτών.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων που μας παρέχετε εξαρτάται από τα παρακάτω:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών, με αφετηρία την αντίστοιχη ημερομηνία της εκ μέρους σας υποβολής των δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης των αντίστοιχων πεδίων, μετά το πέρας του οποίου τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται αυτόματα, αν δεν ανταποκριθείτε στην πρόσκληση της εταιρείας για την ανανέωση της συγκατάθεσής σας και την επικαιροποίηση των δεδομένων σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Cookies
Η ιστοσελίδα www.e-employ.grενδέχεταινα χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων τους. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας σε δικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη. Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Έχετε εκ του νόμου το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε:
• Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, να λάβετε αντίγραφο από αυτά και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους
• Να ζητήσετε να διορθωθούν, να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν τα ελλιπή προσωπικά σας δεδομένα
• Να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα,όταν η επεξεργασία τους γίνεται με βάση τη δική σας συγκατάθεσή ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (σύμβαση, εκ του νόμου υποχρέωση, δημόσιο συμφέρον), το δικαίωμά σας αυτό είτε υπόκειται σε περιορισμούς είτε δεν υφίσταται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων σας τότε η εταιρεία δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε εσάς, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των δεδομένων αυτών.
• Να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους
• Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
• Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.
• Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Στις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κι επιθυμείτε να την ανακαλέσετε μπορείτε να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Τροποποίηση της παρούσας δήλωσης
Η εταιρεία EMPLOY μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την "ημερομηνία ενημέρωσης" στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η EMPLOY προστατεύει τα δεδομένα σας. 9/8/2018

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Αθηνα

T. 213 0360288 / 211 7706766

Θεσσαλονικη

T. 2310 230545 / 2310 230415

newsletter

Wisdom is knowing what to do next, skill is knowing how to do it, and virtue is doing it

David Starr Jordan

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up

Pablo Picasso

It's never too late to be what you might have been

George Eliot

×